[Mailman] Problem with connection

Wioleta Małż wioleta.malz at computerplus.com.pl
Wed Dec 21 08:39:42 UTC 2016


 

Hi, 

I have created  application  which

Use yours api from openstreetmap, we send request about Geting coordinate
point for address.

But now i have exception:

No connection could be made because the target machine actively refused it
193.63.75.109:80

 

Is this pernamently Ban? Can you unbanned me? 

 

 

What is limit size sending request? 

 

Pozdrawiam,

Wioleta Małż

Tel . 602 476 744

 

T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o., 15-440 Białystok, ul. Malmeda 1
e-mail: erp at computerplus.com.pl <mailto:wdrozenia at computerplus.com.pl>
http://www.computerplus.com.pl/erp 
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000032441, Regon: 002330724, NIP: 542-020-16-30, Kapitał
zakładowy 52.500,00 PLN 

Wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla
zamierzonego adresata i stanowią informacje chronione przed ujawnieniem.
W razie stwierdzenia, że odbiorcą miała być inna osoba proszę o niezwłoczne
odesłanie wiadomości z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej ze swojego
systemu.
Ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z tej wiadomości
oraz wszelkich załączników jest zabronione. 

 

tmatic-systemy-erp-300x60

 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/mailman/attachments/20161221/50d873c3/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9289 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/mailman/attachments/20161221/50d873c3/attachment.jpg>


More information about the mailman mailing list