[Mailman] Website bị mất nhiều từ khóa gg...

Huynh Dat uhchat4033 at gmail.com
Sun Jul 10 08:43:12 UTC 2016


Hi bạn openstreetmao, mình thấy website của bạn đang bị mất khá nhiều từ khóa trên google

Đó là vì khách truy cập vào website của bạn nhưng đã thoát khỏi trang web quá nhanh

Bạn có thể sử dụng hộp chat của uhchat .net gắn vào website để câu giờ cho họ nán lại lâu hơn hoặc là

More information about the mailman mailing list