[Mailman] Nhiều người truy cập...

Dang Tai uhchat2038 at gmail.com
Fri Mar 18 05:31:28 UTC 2016


Chào bạn openstreetman, hôm bữa mình có liên hệ đến bạn mà ko thấy bạn trả lời.. mình thấy trang web của bạn có rất nhiều lượt khách truy cập, nhưng trang web chưa có gắn hộp chat uhchat .net

Hộp chát sẽ giúp người truy cập có thể nhắn tin với bạn ngay trong trang web và bạn còn biết được số điện thoại của họ để liên lạc sau này.

Có gì bạn cứ vào trang uhchat .net xem hộp chat. mình sẽ gắn cho bạn dùng thử luôn bạn nhé.

More information about the mailman mailing list