<div>Dzień dobry. Przesyłam ten problem na ten adres bo inne adresy zaznaczają się na czerwono.<br></div><div>Pozdrawiam - Henryk Kupczak<br></div><div class="nh_extra"><p>Dnia 24 lipca 2019 13:08 Pomoc e-turysta <pomoc@e-turysta.pl> napisał(a):<br></p><blockquote class="nh_quote" style="border-left: 2px solid #999; padding-left: 8px; margin: 0;"><div id="gwp57dfe2a0"><div id="gwp57dfe2a0h"><div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" class="gwp57dfe2a0b" data-message-body="true"><p>Dzień dobry.<br></p><p>Mapami zajmuje się inna firma i do niej należy kierować tego typu
      zgłoszenia.<br></p><div class="gwp57dfe2a0_moz-signature"><p>-- <br></p><p>W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 12-378-93-51 lub
        512-444-882.<br></p><div><span>Pozdrawiamy,</span><br></div><div> <br></div><div class="gwp57dfe2a0_moz-signature"><div><b><span class="colour" style="color:rgb(108, 190, 86)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif"">_____________________</span></span></b> <span class="colour" style="color:rgb(108, 190, 86)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""></span></span> <small> </small> <br></div><address><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt">Redakcja
                  serwisu</span></span></small></small></small><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"></span></span></small></small></small></span></span></small></small></small><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"></span></span></small></small></small></span></span></small></small></small></span></span></small></small></small><br></address><div><small><small><small></small></small></small><br></div><address><small><small><small><b><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt">e-turysta.pl</span></span></b> - <span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt">Noclegi
                  w Internecie</span></span></small></small></small><br></address><div><small><small><small></small></small></small><br></div><address><small><small><small><b><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><a href="http://www.e-turysta.pl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" nh-safe-redirect="" data-saferedirecturl="https://zasobygwp.pl/redirect?sig=35f25b148f0216308ff817d3534ed43ca4e0066eb384bb0103a8d79bc79c2fe0&url=aHR0cDovL3d3dy5lLXR1cnlzdGEucGwv&platform=desktop&brand=o2"><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"></span></a><a class="gwp57dfe2a0_moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.e-turysta.pl" target="_blank" rel="noopener noreferrer" nh-safe-redirect="" data-saferedirecturl="https://zasobygwp.pl/redirect?sig=20320719e664fd94ab94f56102012b34e60a92749dc7c4a6cf834bffb2dbeaa8&url=aHR0cDovL3d3dy5lLXR1cnlzdGEucGw=&platform=desktop&brand=o2">www.e-turysta.pl</a></span></span></span></b></small></small></small><br></address><div><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt">Centrum
                        Pomocy Technicznej</span></span></small></small></small></span></span></small></small></small><br></div><div> <small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"></span></span></small></small></small></span></span></small></small></small><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt">tel.
                        (12) 378-93-51</span></span></small></small></small></span></span></small></small></small><br></div><div> <small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"></span></span></small></small></small></span></span></small></small></small><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"></span></span></small></small></small><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt">tel.
                        (+48) 512-444-882</span></span></small></small></small></span></span></small></small></small><br></div><div> <small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"></span></span></small></small></small></span></span></small></small></small><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt">Dział
                        handlowy</span></span></small></small></small></span></span></small></small></small><br></div><div> <small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"></span></span></small></small></small></span></span></small></small></small><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"></span></span></small></small></small><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt">tel.
                        (12) 397-77-86</span></span></small></small></small></span></span></small></small></small><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"></span></span></small></small></small><span class="colour" style="color:rgb(108, 190, 86)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><a nh-compose-link="" href="mailto:pomoc@e-turysta.pl" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><span class="colour" style="color:rgb(108, 190, 86)"></span></a></span></span></span><span class="colour" style="color:rgb(108, 190, 86)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""></span></span> <br></div><p class="gwp57dfe2a0_MsoNormal" style="margin-right:294.2pt;text-align:justify"><span class="colour" style="color:rgb(0, 176, 80)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:9pt"></span></span></span><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:7.5pt">Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne oraz/lub
            prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem
            (lub otrzymali Państwo tą wiadomość na skutek pomyłki)
            prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
            usunąć otrzymaną wiadomość. Kopiowanie, ujawnianie lub
            rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej
            nadawcy jest zabronione.</span></span></span><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""></span></span><br></p><p class="gwp57dfe2a0_MsoNormal" style="margin-right:294.2pt;text-align:justify"><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:7.5pt">e-turysta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
            spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Albatrosów 1, w
            Krakowie (30-716), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
            prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI
            Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS
            0000347186, NIP: 679-30-26-999, wysokość kapitału
            zakładowego: 5 000,00 zł, w całości opłacony.</span></span></span><br></p><div><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:7.5pt"></span></span></span><br></div><address><p class="gwp57dfe2a0_MsoNormal" style="margin-right:294.2pt;text-align:justify"><div><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:7.5pt"></span></span></span><img nh-resize-media="" src="cid:part4.F5BA5DEF.E55D67CB@e-turysta.pl" height="24" width="321"><br></div><div> <br></div></p></address></div></div><div class="gwp57dfe2a0_moz-cite-prefix">W dniu 24.07.2019 o 13:07, hkupczak
      pisze:<br></div><blockquote is-minimized="" type="cite" cite="mid:f71b7c731b51458381f97f048ec73f7e@grupawp.pl"><div>Tworzy czy nie tworzy map ale na Waszej stronie to jest i to
        Wam powinno zależeć na tym aby dane były wiarygodne jeśli ktoś
        wychwycił nieścisłości. Ja wiem gdzie jest Kasprowy bez napisu
        ale są tacy co nie wiedzą. Tyle w temacie.<br></div><div>Pozdrawiam - Henryk Kupczak<br></div><div><br></div><div class="gwp57dfe2a0_nh_extra"><p>Dnia 24 lipca 2019 09:12 Pomoc e-turysta <a class="gwp57dfe2a0_moz-txt-link-rfc2396E" nh-compose-link="" href="mailto:pomoc@e-turysta.pl" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><pomoc@e-turysta.pl></a> napisał(a):<br></p><blockquote is-minimized="" class="gwp57dfe2a0_nh_quote" style="border-left: 2px solid #999; padding-left: 8px; margin: 0;"><div id="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0"><div id="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0h"><div text="#000000" bgcolor="#FFFFFF" class="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0b" data-message-body="true"><p>Dzień dobry.<br></p><div>Pragniemy poinformować, że e-turysta nie tworzy map. W
                celu ustalenia prawidłowych danych na mapie należy
                kontaktować się z jej twórcami:<a class="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0_moz-txt-link-freetext" href="http://openstreetmap.org.pl/kontakt/" rel="noopener noreferrer" moz-do-not-send="true" target="_blank" nh-safe-redirect="" data-saferedirecturl="https://zasobygwp.pl/redirect?sig=0fd50048fd365043614835775a865f4e33c3fbd40f02f8003f14662d7327cf38&url=aHR0cDovL29wZW5zdHJlZXRtYXAub3JnLnBsL2tvbnRha3Qv&platform=desktop&brand=o2">http://openstreetmap.org.pl/kontakt/</a> <br></div><div class="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0_moz-signature"><div><br></div><div>--<br></div><div> <br></div><div> <span>Pozdrawiamy,</span><br></div><div> <br></div><div class="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0_moz-signature"><div><b><span class="colour" style="color:rgb(108, 190, 86)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif"">_____________________</span></span></b> <span class="colour" style="color:rgb(108, 190, 86)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""></span></span> <br></div><address><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt">Redakcja serwisu </span></span></small></small></small><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"></span></span></small></small></small></span></span></small></small></small></span></span></small></small></small><br></address><div><small><small><small></small></small></small><br></div><address><small><small><small><b><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt">e-turysta.pl</span></span></b> - <span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"> Noclegi w Internecie</span></span></small></small></small><br></address><div><small><small><small></small></small></small><br></div><address><small><small><small><b><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><a href="http://www.e-turysta.pl/" rel="noopener
                                  noreferrer" moz-do-not-send="true" target="_blank" nh-safe-redirect="" data-saferedirecturl="https://zasobygwp.pl/redirect?sig=35f25b148f0216308ff817d3534ed43ca4e0066eb384bb0103a8d79bc79c2fe0&url=aHR0cDovL3d3dy5lLXR1cnlzdGEucGwv&platform=desktop&brand=o2"><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"></span></a><a class="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0_moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.e-turysta.pl" rel="noopener
                                  noreferrer" moz-do-not-send="true" target="_blank" nh-safe-redirect="" data-saferedirecturl="https://zasobygwp.pl/redirect?sig=20320719e664fd94ab94f56102012b34e60a92749dc7c4a6cf834bffb2dbeaa8&url=aHR0cDovL3d3dy5lLXR1cnlzdGEucGw=&platform=desktop&brand=o2">www.e-turysta.pl</a></span></span></span></b></small></small></small><br></address><div><small><small><small></small></small></small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt">fax.
                      12-378-93-61</span></span><span class="colour" style="color:rgb(108, 190, 86)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><br> </span></span></span><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"></span></span></small></small></small></span></span></small></small></small><small><small><small><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"></span></span></small></small></small><span class="colour" style="color:rgb(108, 190, 86)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:8pt"><a nh-compose-link="" href="mailto:pomoc@e-turysta.pl" rel="noopener noreferrer" moz-do-not-send="true" target="_blank"><span class="colour" style="color:rgb(108, 190, 86)"></span></a></span></span></span><span class="colour" style="color:rgb(108, 190, 86)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""></span></span> </div><p class="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0_MsoNormal" style="margin-right:294.2pt;text-align:justify"><span class="colour" style="color:rgb(0, 176, 80)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:9pt"></span></span></span><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:7.5pt">Niniejsza wiadomość może zawierać informacje
                        poufne oraz/lub prawnie chronione. Jeśli nie są
                        Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali
                        Państwo tą wiadomość na skutek pomyłki) prosimy
                        o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
                        usunąć otrzymaną wiadomość. Kopiowanie,
                        ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej
                        informacji bez zgody jej nadawcy jest
                        zabronione.</span></span></span><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""></span></span><br></p><p class="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0_MsoNormal" style="margin-right:294.2pt;text-align:justify"><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:7.5pt">e-turysta spółka z ograniczoną
                        odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
                        przy ul. Albatrosów 1, w Krakowie (30-716),
                        wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
                        przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI
                        Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
                        numer KRS 0000347186, NIP: 679-30-26-999,
                        wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł, w
                        całości opłacony.</span></span></span><br></p><div><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:7.5pt"></span></span></span><br></div><address><p class="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0_MsoNormal" style="margin-right:294.2pt;text-align:justify"><span class="colour" style="color:rgb(100, 200, 76)"><span class="font" style="font-family:"Verdana","sans-serif""><span class="size" style="font-size:7.5pt"></span></span></span><img nh-resize-media="" src="cid:part9.25E00591.DCF6463F@e-turysta.pl" height="24" width="321"><br></p></address></div></div><div class="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0_moz-signature"><div class="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0_moz-signature"><address><p class="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0_MsoNormal" style="margin-right:294.2pt;text-align:justify"><br></p></address></div></div><div class="gwp57dfe2a0_gwp17110fb0_moz-cite-prefix">W dniu
                  24.07.2019 o 08:52, Serwis noclegowy e-turysta.pl
                  pisze:<br></div><blockquote is-minimized="" type="cite" cite="mid:25857557_bd077e1d839ba36c457e29c8a51265d2@e-turysta.pl"><table style="width: 600px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600"><tbody><tr><td style="width: 600px; padding: 0;" width="600"><div style="font-size: 12px; font-family: Verdana,Tahoma,Arial; color: #111111; line-height: 1.8;"><div>TELEFON: 501804644<br></div><div> E-MAIL: <a nh-compose-link="" href="mailto:hkupczak@o2.pl" moz-do-not-send="true" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a><a nh-compose-link="" href="mailto:hkupczak@o2.pl">hkupczak@o2.pl</a><br></div><div> <br></div><div> TREŚĆ:<br></div><div> Dzień dobry. Na mapie Zakopanego nie jest
                            opisany szczyt Kasprowego. <br></div><div> Pozdrawiam - Henryk Kupczak<br></div></div><div style="text-align: center; font-size: 7pt; color: #999999; font-family: Verdana,Tahoma,Arial; line-height: 1.3;"><div><br></div><div>Identyfikator niniejszej wiadomości:<b>25857557</b><br></div></div></td></tr></tbody></table></blockquote></div></div></div></blockquote></div></blockquote></div></div></div></blockquote></div><div><br></div>