[Talk-africa] OSMkilawiki #420 2018-07-31-2018-08-06

weeklyteam theweekly.osm at gmail.com
Tue Aug 14 17:12:44 UTC 2018


Sorry - wrong URL :(
Habari za OpenStreetMap, swala # 420, 

sasa linapatikana kwenye mtandao katika lugha ya Kiswahili, kutupa muhtasari wa mambo yote yanayotokea katika ulimwengu wa OpenStreetMap: 

http://www.weeklyosm.eu/sw/archives/10586/

Furahia!

OSMkilawiki? 
uwe nani? https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WeeklyOSM#Available_Languages
uwe wapi? https://umap.openstreetmap.fr/en/map/weeklyosm-is-currently-produced-in_56718#2/8.6/108.3


More information about the Talk-africa mailing list