[Talk-africa] OSMkilawiki #421 2018-08-07-2018-08-13

weeklyteam theweekly.osm at gmail.com
Mon Aug 20 06:22:36 UTC 2018


Habari za OpenStreetMap, swala 421, sasa linapatikana kwenye mtandao katika lugha ya Kiswahili, kutupa muhtasari wa mambo yote yanayotokea katika ulimwengu wa OpenStreetMap: 

http://www.weeklyosm.eu/sw/archives/10620/

Furahia!

OSMkilawiki? 
uwe nani? https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WeeklyOSM#Available_Languages
uwe wapi? https://umap.openstreetmap.fr/en/map/weeklyosm-is-currently-produced-in_56718#2/8.6/108.3


More information about the Talk-africa mailing list