[Talk-africa] OSMkilawiki #427 2018-09-18-2018-09-24

weeklyteam theweekly.osm at gmail.com
Tue Oct 23 18:17:50 UTC 2018


Habari za OpenStreetMap, swala 427, sasa linapatikana kwenye mtandao katika lugha ya Kiswahili, kutupa muhtasari wa mambo yote yanayotokea katika ulimwengu wa OpenStreetMap: 

http://www.weeklyosm.eu/sw/archives/10754/

Furahia!

OSMkilawiki? 
uwe nani? https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WeeklyOSM#Available_Languages
uwe wapi? https://umap.openstreetmap.fr/en/map/weeklyosm-is-currently-produced-in_56718#2/8.6/108.3


More information about the Talk-africa mailing list