[Talk-ba] Road network improvements in Bosnia and Herzegovina

Andrew Wiseman andrew_wiseman at apple.com
Tue Aug 13 20:36:23 UTC 2019


Zdravo,

Moje ime je Andrew Wiseman i ja radim za Apple na Maps timu. Moj tim je zainteresiran da radimo na cestovnoj mreži u Bosni i Hercegovini na OpenStreetMap, poput dodavanja cesta koje nedostaju, osiguravanja ispravnog povezivanja cesta, popravljanja pogrešnih poravnanja, osiguravanja dosljednosti klasifikacija cesta i ostalih sličnih problema. Možda ce mo poboljšati i neke druge podatke kao obale, vodu i druge probleme ako pronađemo, ali glavni fokus iz početak su ceste.

Ima li mjesta sto znate da trebaju poboljšanja ili vrste problema koje često viđate? Takođe vidio sam ove smjernice o klasifikacijama cesta, jesu li to najnovije klasifikacije koje koristite ili postoje neke druge sto bi mi trebali biti svjesni? https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Bosnia_and_Herzegovina/Ceste <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Bosnia_and_Herzegovina/Ceste>

Imamo Github stranicu za projekt: https://github.com/osmlab/appledata/isissue/147 <https://github.com/osmlab/appledata/isissue/147>

Javite mi ako imate bilo kakav prijedlog ili povratnu informaciju.

Hvala,
Andrew
Apple, Inc.

///

Hello,

My name is Andrew Wiseman, I work for Apple on the Maps team. My team is interested in doing some work on the road network in Bosnia and Herzegovina on OpenStreetMap, things like adding missing roads, making sure roads connect properly, fixing incorrect alignments, ensuring road classifications are consistent, and other similar issues. We may also do some improvements to other data such as coastlines, water, and others if we find issues, but the main focus to start is roads.

Are there places you know of that need improvement or types of problems you see frequently? Also I saw these guidelines about road classifications, are they the most recent classifications used by the community, or are there any others we should be aware of? https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Bosnia_and_Herzegovina/Ceste <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Bosnia_and_Herzegovina/Ceste>

We have a Github page here about the project: https://github.com/osmlab/appledata/issues/147 <https://github.com/osmlab/appledata/issues/147>

Please let me know if you have any suggestions or feedback.

Thank you,
Andrew
Apple, Inc.



Andrew Wiseman |  Maps | iPhone: +1.202.270.4464 | andrew_wiseman at apple.com <mailto:andrew_wiseman at apple.com>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-ba/attachments/20190813/a7c305ec/attachment.html>


More information about the Talk-ba mailing list