<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; line-break: after-white-space;" class=""><div class="">Hello OSM Bosnia and Herzegovina,</div><div class=""><br class=""></div><div class="">(Automatski prijevod u nastavku)</div><div class=""><br class=""></div><div class="">This is Andrew again from the Apple Maps team. We recently used our Atlas data analysis tool (<a href="https://github.com/osmlab/atlas" class="">https://github.com/osmlab/atlas</a>) to look at a few types of potential issues related to roads and routing, such as roads that have overly sharp angles, roads that cross but don't connect, routing problems, turn restrictions, places where navigation is impossible due to missing connections or potentially incorrect one-way roads, and other similar issues.</div><div class=""><br class=""></div><div class=""><div class=""><span class="">I've posted the results of those checks on MapRoulette, a tool that lets you go through potential issues one by one and either correct them or indicate they are not a problem. I wanted to let you know they are available in case others wanted to try fixing some of them — I also plan to go through some of them myself.</span></div><div class=""><span class=""><br class=""></span><span class="">In MapRoulette you can either pick a random task to fix or click on a specific one. If you want to do tasks around a certain location, such as somewhere you are familiar with, you can click on one from the map view, and then click Next task: Nearby when you finish it.</span></div><div class=""><span class=""><br class=""></span><span class="">The checks are:</span></div></div><div class=""><br class=""></div><div class="">Crossing roads: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8663" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8663</a></div><div class="">Road connectivity check: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8662" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8662</a></div><div class="">Impossible routing: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8664" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8664</a></div><div class="">Floating and disconnected roads: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8666" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8666</a></div><div class="">Invalid turn restrictions: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8673" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8673</a></div><div class="">Invalid lane numbers: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8674" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8674</a></div><div class="">Highway links: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8667" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8667</a></div><div class="">Malformed roundabouts: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8670" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8670</a></div><div class=""><br class=""></div><div class="">Thanks!</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Andrew </div><div class=""><br class=""></div><div class="">///</div><div class=""><br class=""></div><div class=""><div class="">Pozdrav OSM Bosna i Hercegovina,</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Ovo je Andrew iz ekipe Apple Maps. Nedavno smo koristili naš alat za analizu podataka Atlas (<a href="https://github.com/osmlab/atlas" class="">https://github.com/osmlab/atlas</a>) da biste pogledali nekoliko vrsta potencijalnih problema vezanih za ceste i usmjeravanje, poput cesta koje imaju previše oštre kutove, ceste koje prelaze, ali ne Ne spajajte se, problemi s usmjeravanjem, ograničenja skretanja, mjesta na kojima je navigacija nemoguća zbog nedostajućih veza ili potencijalno neispravnih jednosmjernih cesta i drugih sličnih problema.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Rezultate tih provjera objavio sam na MapRoulette, alatu koji vam omogućava da prolazite kroz moguće potencijalne probleme i ispravite ih ili naznačite da nisu problem. Željela sam vam reći da su dostupni u slučaju da drugi žele pokušati popraviti neke od njih - također planiram sama da prođem kroz neke od njih.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">U MapRoulette možete odabrati slučajni zadatak koji ćete popraviti ili kliknuti na određeni. Ako želite obaviti zadatke oko određene lokacije, poput negdje poznate, možete kliknuti na jedan iz prikaza karte, a zatim kliknite Sljedeći zadatak: U blizini kada ga dovršite.</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Čekovi su:</div><div class=""><br class=""></div><div class="">Prelazeći puteve: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8663" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8663</a></div><div class="">Provjera povezanosti sa cestom: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8662" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8662</a></div><div class="">Nemoguće usmjeravanje: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8664" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8664</a></div><div class="">Plutajući i rastavljeni putevi: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8666" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8666</a></div><div class="">Nevažeća ograničenja skretanja: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8673" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8673</a></div><div class="">Nevažeći brojevi traka: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8674" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8674</a></div><div class="">Linkovi na autoceste: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8667" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8667</a></div><div class="">Nepravilno oblikovani kružni tokovi: <a href="https://maproulette.org/browse/challenges/8670" class="">https://maproulette.org/browse/challenges/8670</a></div><div class=""><br class=""></div><div class="">Hvala!</div></div><br class=""><br class=""><div class="">
<span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-position: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; color: rgb(103, 103, 103); font-family: 'Myriad Set';"><br class="Apple-interchange-newline">Andrew Wiseman |</span><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-position: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; orphans: 2; widows: 2; font-family: 'Myriad Set';"><font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px;"><font face="Helvetica" class=""> <font color="#00ddf2" class=""></font></font><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px;"><font face="Helvetica" class=""> </font><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 255); font-size: 14px;"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(103, 103, 103); font-size: 12px;">Maps</span></span></span></span></font></span><span class="" style="font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-position: normal; font-variant-caps: normal; font-variant-numeric: normal; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; color: rgb(103, 103, 103); orphans: 2; widows: 2; font-family: 'Myriad Set';"> | iPhone: +1.202.270.4464 | <a href="mailto:andrew_wiseman@apple.com" class="">andrew_wiseman@apple.com</a></span>
</div>
<br class=""></body></html>