[OSM-talk-be] De Lijn: gegevens vrij (onder voorwaarden)

Roeland Douma unix at rullzer.com
Thu Mar 18 11:55:29 GMT 2010


On Thursday 18 March 2010 11:20:54 Marc Coevoet wrote:
> De indruk die ik heb is "niet voor commercieel gebruik, zonder dan
> opnieuw de expliciete toestemming te vragen".

Dan wordt importeren in OSM al lastig daar de licentie van OSM dat niet 
verbied. Kortom voordat je er heel fanatiek mee aan de slag gaat misschien 
goed om dit toch goed helder te hebben.

Maar top dat we weer een potentiële datasource hebben!

Groet,
--Roeland
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 836 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-be/attachments/20100318/aa5ca74b/attachment.pgp>


More information about the Talk-be mailing list