[OSM-talk-be] Webstek voor OSM-België?

Karel Adams adelco at skynet.be
Mon Mar 29 19:01:23 BST 2010


Verder op wat we bespraken in Turnhout heb ik een allereerste aanzet 
gemaakt voor een Belgische OSM-webstek, en voorlopig gepubliceerd bij 
mijn eigen provider: http:/users.skynet.be/fa348739/osm_be

Hier wil ik nadrukkelijk bij stellen:
-) dat ik zelf eigenlijk niet al te zeer geloof in de toegevoegde waarde
-) dat ik graag bijdraag waar ik kan ook al is het dan vooral om de 
overtuiging van anderen };-)
-) dat de huidige versie slechts een aanzet wil zijn tot een echte webpagina
-) dat ik mezelf heb aangesteld tot vrijwilliger-webmaster maar enkel 
totdat er een echte webmaster gevonden is

De huidige inhoud toont twee mogelijkheden om binnen te komen: ofwel is 
er de homepage, dan taalkeuze, dan een klein menu'tje; of anders zitten 
die twee direct samen.

Dingen waar ik zelf absoluut geen weg mee weet:
-) karakterset-keuze - de problemen zijn duidelijk te zien in de Duitse 
en Franse tekst, die ik dan ook opzettelijk liet staan. Is er een 
HTML-specialist in de zaal?
-) mailadres voor de webmaster: zou dit kunnen bekomen worden als 
huppelepup at osm.org en dan doorverwijzend naar - voorlopig - mijn eigen 
adres?

Dingen die er m.i. zeker moeten bijkomen:
-) een of ander OSM-logo
-) als we dit willen blijven doen dan zou er een "echte" hosting moeten 
komen. Voor mijn part mag het best op mijn webruimte blijven staan, ik 
doe daar toch ongeveer niks mee en zeker niks zinnigs, maar ik vind dit 
adres een beetje lullig om te publiceren. Of watte?

Andere mogelijke toevoegingen:
-) vlagskes om de taalkeuze te illustreren
-) de stijl doen overeenstemmen met die van www.osm.org

Alle opmerkingen en kritiek zijn welkom. Bijzonder ook suggesties voor 
invulling van de diverse rubrieken, en van de disclaimer. Respect voor 
mijn noeste arbeid wordt op prijs gesteld, en nogmaals: ik beloof NIKS 
voor de toekomst!
KA
More information about the Talk-be mailing list