[Talk-cat] Mapeig i Futur 3D

xevi xbarnada at gmail.com
Thu Aug 8 06:35:06 UTC 2013


Hola,esta molt be el que vols fer tot i que falten dades com l'elevacio
del terreny que no estan incloses en les dades d'OpenStreetMap.
Fa un temps vaig preguntar al creador de OpenCyclyemap d'on treia les
dades per generar les corbes de nivell i em va dir que les treia del
STRM de la NASA (http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ ).Tot i aixo a Espanya
hi ha les dades del IGN que et podrien servir si no en vols fer un us
comercial.Les pots baixar aqui
( http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=MDT05 )
No se si et pot ajudar tambe pero hi ha una aplicacio per convertir les
dades d'OSM a un objecte OBJ que son els que es solen fer servir per fer
modelats 3D http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM2World

Salutacions 
> Us poso en situació actual de tot plegat per a que m'entengueu.Com
> sempre dues premises bàsiques sobre la meva persona: NFIO (No Fuckin'
> Idea Of): No tinc ni puta idea ni de programar ni de modelar.
> 
> Dit això:
> 
> La idea és que a través de les dades obtingudes de OSM com a molt via
> l'ús d'una aplicació exterior (JOSM seria ideal , per nombre d'usuaris
> i per ús senzill de l'aplicació) aconseguir un renderitzat 3D
> realista, a l'estil del que fa Google Maps, sense cap intervenció de
> dades exterior.
> 
> Com sabeu la meva "dèria" són les carreteres i tot el que fa
> referència a elles.M'he centrat en un element "faltant" al nostre
> país: els senyals de trànsit.
> 
> Per introduir-los es requereix una mica de treball extra.Bàsicament
> són dues passades per la totalitat de la via.En la primera , a través
> d'ortofoto podem definir els camps bàsics per a qualsevol via que
> necessita l'estil de mapes - i per extensió ara el renderitzador 3D -
> ara o en un futur perquè m'he posat en contacte amb el creador per
> veure què hi podem fer-:
> 
>    * change:lanes:backward=no < Línia contínua en el sentit
>     contrari de la via, serveix per avançaments, carrils de
>     direcció que s'han de separar i carrils d'acceleració (l'estil
>     de mapa dóna doble contínua o doble discontínua, el
>     renderitzador hem de veure com ho podem aconseguir, jo li veig
>     possibilitats) 
>    * change:lanes:forward=no < Línia contínua en el sentit de la
>     via (l'estil de mapa dóna doble contínua o doble discontínua,
>     el renderitzador hem de veure com ho podem aconseguir, jo li
>     veig possibilitats) 
>    * highway=secondary < categoria de la via... serveixen ben poc
>     pel renderitzador 3D - fa les vies iguals, però hi ha
>     possibilitats futures a través de la clau smoothness,
>     imagineu-vos veure els bonys de determinada carretera mal
>     asfaltada :P ...) 
>    * lanes:backward=1 < Carrils contraris al sentit de la via , més
>     que els carrils totals el mapa style es preocupa de quants hi
>     ha en cada sentit (serveix pel tema fletxes, al 3D li veig
>     possibilitats) 
>    * lanes:forward=1 > Carrils al sentit de la via (s'ha acabat
>     això de oneway=-1, les vies han de tenir el sentit de la seva
>     circulació - important per mantenir la definició d'orientació
>     dels senyals de trànsit (n'hi ha una de nova per punts
>     cardinals però és horrorosa i poc factible) 
>    * lanes=2 > el camp de sempre, útil quan la resta anterior no
>     s'especifica, a carrers 
>    * overtaking=no > avançar o no avançar (és tan fàcil com
>     fixar-se en el que diuen els camps change:lanes
>     (forward,backward,yes,no) 
>    * ref=C-12 (He tingut un somni... que els renderitzadors acabin
>     mostrant lletres, OSM ja té alguns projectes de definició de
>     caixes de referències, sóc optimista, aviat no només es
>     mostraran els senyals, també es mostrarà el que diu el senyal
>     i no un model com fins ara. 
>    * width=7 > L'estil de mapa fa una cosa bastant digna, així que
>     a través d'ell ens podem anar fiant de quina amplada li posem
>     a tota la via (tot això enllaça amb el tema classificació que
>     plantejava l'Àlex) 
>    * turn:lanes:backward=through <direcció que es pot agafar en el
>     sentit contrari a la via (el mapa style et mostra les nostres
>     marques vials, el render 3D podrà arribar a mostrar alguna
>     cosa, jo hi confio - a l'experiment que us vaig enviar vaig
>     fotre uns triangles a estil ceda el paso manual que demostren
>     que podem endollar algo) 
>    * turn:lanes:backward=through < direcció que es pot agafar en el
>     sentit de la via, el cas que per ser més realistes es pot
>     tallar la via i fer que el mapastyle no mostri constantment
>     flextes de direcció sinó que ho faci allà on realment les
>     tenim (es veuen bé via ortofoto) 
> 
> (sobre STOPS i CEDEIXI el PAS faig servir el traffic_signs que ja
> mostra el senyal en sí (encara que no la marca vial), és cert que
> potser a la realitat en falta un o un altre però tampoc caldria ser
> tan primmirats, no?)
> 
> Feta aquesta primera passada, que deixa la via bastant resoluta és
> hora del treball de camp: la realitat.Per poder posar un senyal de
> trànsit hem de saber on està posat i què hi diu i això amb l'ortofoto
> no ho trobarem.Per tant ens hem de cenyir a la realitat (no
> m'atrapareu, Google Street View ara per ara mostra la realitat -potser
> algo antiga- i encara que algú pugui mirar fotos fetes per ells o per
> qualsevol altre usuari la realitat i les conclusions que en poguem
> extreure no és propietat de qui la fotografia :P).La forma més
> realista? Agafar GPS , anotar senyal i posició. #oletu
> 
> Passat el paràgraf d'humor negre tornem a lo seriós.Els senyals de
> trànsit (més enllà de STOP, CEDEIXI EL PAS, SEMÀFOR, PAS DE VIANANTS,
> CITY_LIMIT, que ja eren renderitzades) han de ser tot nodes dins de la
> via (pel perill que els GPS no captin els senyals que hi posem al
> voltant), només quan són balises o tals sí que ho posem sobre de les
> illetes (sí, també les definim, i si tenen vorera ,jardinet o monument
> (rotonda amb escultura horrorosa al mig).En l'actualitat qui més en fa
> són els alemanys i els finesos.El que he fet és adaptar una cosa
> similar per als 300 i escaig senyals espanyols, més alguns de la
> darrera fornada senyalitzadora catalana (que difereixen una mica dels
> espanyols).Per fer-ho fàcil he adaptat un preset per al connector
> RoadSigns, que es qui va començar a moure això ,Si es tria node es
> mostrarà un senyal de trànsit, si es tria via es donarà aquella
> propietat a aquell tram de via que triem (com el cas de maxspeed o
> overtaking)
> 
> Dit això a tot plegat se li afegeixen un parell de camps importants
> (es pot fer amb el semàfor horitzontal que hi veieu):
> 
>    * direction=backward,forward (marca l'orientació del senyal
>     respecte al sentit de la via, per això és tan important fer
>     com els rius i eliminar els oneway=-1 si la via és d'un sol
>     sentit) 
>    * side=right,left,both,up (marca el lloc on està el senyal
>     SEMPRE EN EL SENTIT DE LA VIA: a la dreta de la carretera, a
>     l'esquerra, ambdues,és un pòrtic superior - amb el modelatge
>     3D poden sortir coses molt interessants...) 
> Ara que ja us he explicat els mètodes passem als
> renderitzadors.Tornant a la base NFIO ("acudit" del principi) la cosa
> és la següent: 
>    * El preset del connector Roadsigns està "estable", i tot i que
>     no tinc control directe sobre ell , els tiquets es van
>     responent i es van afegint les novetats que mes rere mes vaig
>     enviant - sobretot a l'hora de que un senyal de trànsit
>     defineixi camps en una via - n'estic aprenent.Va inclós al
>     connector quan us el descarregueu com qualsevol altre
>     connector. 
>    * El mapa style Lanes and Road Attributes modificat "alfa" , el
>     tinc jo i l'envio a qui vulgui (estic a l'espera de que
>     l'original col·loqui alguna opció que permeti canviar el país
>     de les fletxes - les austríaques no són les mateixes que les
>     nostres).Si no ho fés treuria un Lanes and Road Attributes ES
>     (gràcies programari lliure ;) 
>    * El mapa style traffic_signs va fent, "estable", com el
>     preset.El trobareu com qualsevol estil dins de preferències >
>     acoloriments de mapes (a vegades surt definit com estil
>     semàfor) 
>    * El preset traffic_signs, està en "beta", vaig fent i vaig
>     afegint senyals de trànsit, cada setmana o així penjo les
>     novetats, així que suposo que s'aniran actualitzant. 
>    * Sobre el tema renderitzador 3D."Alfíssima".Estic trastejant el
>     pluggin Kendzi3D, com que no tinc ni idea de modelar amb el
>     Blender he aprofitat el fanal que té ell als seus models,l'he
>     fet crèixer, l'he pintat de blanc, li he encolomat un cub (que
>     no surt, no m'expliqueu per què, no ho sé) i aquest cub en una
>     de les seves cares mostra un senyal de trànsit.En l'actualitat
>     el renderitzador mostra tots els senyals en la mateixa
>     orientació, amb doble cara, com si fos un pla.Se m'escapa al
>     meu coneixement, com fer un millor model, com orientar-lo,com
>     introduir nous camps,com sobreposar-los - marques vials-
>     etc.De moment només he aprés a desplaçar el senyal "fora" de
>     les vies petites (i no al mig) i de deixar-lo molt a la vora a
>     les grans.He parlat amb el creador sobre formats i caràcters
>     invàlids, m'ha demanat proves, i en quant li remeti els 300
>     senyals espanyols com a model - "em farà cas" (s'enrecordarà
>     dels meus morts, aquesta gent està més ficada en el tema
>     edificis, i provarà de trobar-hi una solució abans que li
>     col·lapsi el xiringuito ;) 
> -Què pot fer la comunitat per tot plegat?
> 
> Pot fer a nivell de tres coses, segons els seus coneixements i
> experiències:
> 
> 1A.Programació: jo no en tinc ni un borrall, obriu tot el que faig, en
> tot el que em baso, destripeu-ho, comuniqueu-vos amb els creadors
> originals, milloreu les seves creacions (molts cops tinc la sensació
> que entenent com funciona la programació amb un parell de línies de
> codi les coses farien un gran salt, però no estic segur)
> 
> 1B.Coses a millorar dels presets actuals (de les claus OSM)
> -Tot senyal més enllà del seu codi internacional hauria de fer
> referència a una propietat de la via o del node en sí...n'hi ha poques
> (i segur que desconec algunes de les que sí hi són).Hi ha projectes
> però estan a les veceroles.
> 
> -Preset roadsigns espanyol: Estacionament, estacionament regulat,
> rutes de transport públic
> ,relacions senyals sentit obligatori...
> -Estil acoloriment de mapes traffic_signs: el fet de mostrar un senyal
> una mica més apartat a dreta o esquerra segons orientació i no a sobre
> del node com ara mateix
> -Preset traffic_signs: Estacionament, estacionament regulat, rutes de
> transport públic
> ,relacions senyals direcció obligatòria...
> -Kendzi3D: introducció del caràcter : (base de totes les
> senyalitzacions ja fetes als altres països, i de les nostres) al codi
> de pointModelLayer.
> 
> 2.Modelatge 3D: és una necessitat recentment creada.Copiar els senyals
> de la wikipèdia, donar-los format, i mida ho he pogut fer.Però a
> l'hora del renderitzat no sé dissenyar els típics pals que hi ha a les
> nostres carreteres, ni tampoc sé com orientar-les més enllà de
> l'orientació única i bàsica per una cara.Fixeu-vos que per fer el
> suport, he agafat un fanal, l'he pintat de blanc, i l'he estirat (una
> xapussa).Com que són processos independents , una millora dels models
> no afectarà al codi base OSM.Així que animo a qualsevol que sàpiga de
> modelatge i aconsegueixi models en format OBJ hi treballi.
> 
> 3.Introduir els senyals: aquí qualsevol, repeteixo, qualsevol persona
> pot ajudar, observant la realitat, amb visor o sense, a través dels
> connectors,presets,estils de mapes aquí llistats i plugins podeu
> començar a afegir tots els senyals de trànsit de les vostres
> carreteres conegudes, favorites...TOTES :P Els codis de la gran
> majoria de senyals són els que són, no admeten modificacions, i per
> tant és un afegit més enllà de les que ja existeixen actualment:STOP,
> CEDEIXI EL PAS, SEMÀFOR, PAS DE VIANANTS, CITY_LIMIT,RESTRICCIONS -
> excepte la de direcció prohibida, que encara no he trobat la seva
> clau).Són dades de les que no només en treurem profit veient-les en
> 3D, sinó que jo ja m'imagino un GPS mostrant el senyal exacte d'un
> encreuament, més enllà del de límit de velocitat que ja ho fan la gran
> majoria.I això està a la nostra mà ja.Però per tenir-ho aquestes dades
> han d'estar introduïdes, parlem de desenes,centenars de milers de nous
> nodes i dades que hem d'introduir i això no ho aconseguirem a bon
> ritme sense que la comunitat s'hi posi de valent.Així que jo el que
> més demanaria és mapejar senyals!!
> 
> Perdoneu per l'estona llarga que us he robat, pel rollo que us he
> fotut i per les mancances de tot plegat que té aquest escrit, però
> confio que sigui l'inici d'una nova era en el mapejat català, almenys.
> 
> 
> Salut i mapes (en 3D, en estils, en GPS, en la realitat...)
> 
> yopaseopor
> 
> 
> PD: Us adjunto la captura que va fer "despertar" ahir a kendzi3D
> 
> _______________________________________________
> Talk-cat mailing list
> Talk-cat a openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat

More information about the Talk-cat mailing list