[Talk-cat] Mapeig i Futur 3D

jordi castells jordi.kstells at gmail.com
Fri Aug 9 14:22:43 UTC 2013


Bones

No m'havia presentat abans: Jordi de Lloret. He estat mapejador esporàdic
de OSM, i segueixo aquesta llista amb cert interès i en força silenci.

Per a la elevació et fara falta fer ús d'un fitxer DEM (Digital Elevation
Model), que com molt bé diu en Xevi, es pot obtenir usant el SRTM [1] de la
NASA o bé el ASTER GDEM [2], pots trobar una comparació d'aquests dos a el
link [3]. Habitualment treballes amb subzones, i amb software tipus ArcGIS
o GRASS. Típicament s'han d'unir varis fitxers per a cobrir una zona.
Amb l'ASTER GDEM tens una resolució de 30m a 1x1 graus, contra els 90m de
SRTM.

Trobaria interessant generar un model 3D a partir de dades del cadastre,
edificis i alçada. Això és molt útil per a models acústics i de fluïds, per
exemple, per comprovar zones de sorollositat o simular com afectaria una
inundació/foc etcètera. A Barcelona sembla força complert, però és clar, no
pas a tot el territori. Veig que seria divertit muntar un extractor
d'aquestes dades que de manera automàgica et generés aquest model 3D,
facilitant la feina a varis grups d'estudis.
Dit això, el fet de generar un model 3D amb totes les senyals de trànsit i
carreteres no ho trobo tant interessant, o simplement no se m'acudeix cap
utilitat directa més que el fet de "podem fer-ho, fem-ho".

Salut i sort!

[1] - http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
[2] - http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
[3] -
http://cdn.intechopen.com/pdfs/32991/InTech-Comparison_of_srtm_and_aster_derived_digital_elevation_models_over_two_regions_in_ghana_implications_for_hydrological_and_environmental_modeling.pdf<http://cdn.intechopen.com/pdfs/32991/InTech-Comparison_of_srtm_and_aster_derived_digital_elevation_models_over_two_regions_in_ghana_implications_for_hydrological_and_environmental_modeling.pdf>

*--Castells--*
http://jcastellssala.wordpress.com


2013/8/8 xevi <xbarnada at gmail.com>

> Hola,esta molt be el que vols fer tot i que falten dades com l'elevacio
> del terreny que no estan incloses en les dades d'OpenStreetMap.
> Fa un temps vaig preguntar al creador de OpenCyclyemap d'on treia les
> dades per generar les corbes de nivell i em va dir que les treia del
> STRM de la NASA (http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ ).Tot i aixo a Espanya
> hi ha les dades del IGN que et podrien servir si no en vols fer un us
> comercial.Les pots baixar aqui
> (
> http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=MDT05)
> No se si et pot ajudar tambe pero hi ha una aplicacio per convertir les
> dades d'OSM a un objecte OBJ que son els que es solen fer servir per fer
> modelats 3D http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM2World
>
> Salutacions
> > Us poso en situació actual de tot plegat per a que m'entengueu.Com
> > sempre dues premises bàsiques sobre la meva persona: NFIO (No Fuckin'
> > Idea Of): No tinc ni puta idea ni de programar ni de modelar.
> >
> > Dit això:
> >
> > La idea és que a través de les dades obtingudes de OSM com a molt via
> > l'ús d'una aplicació exterior (JOSM seria ideal , per nombre d'usuaris
> > i per ús senzill de l'aplicació) aconseguir un renderitzat 3D
> > realista, a l'estil del que fa Google Maps, sense cap intervenció de
> > dades exterior.
> >
> > Com sabeu la meva "dèria" són les carreteres i tot el que fa
> > referència a elles.M'he centrat en un element "faltant" al nostre
> > país: els senyals de trànsit.
> >
> > Per introduir-los es requereix una mica de treball extra.Bàsicament
> > són dues passades per la totalitat de la via.En la primera , a través
> > d'ortofoto podem definir els camps bàsics per a qualsevol via que
> > necessita l'estil de mapes - i per extensió ara el renderitzador 3D -
> > ara o en un futur perquè m'he posat en contacte amb el creador per
> > veure què hi podem fer-:
> >
> >    * change:lanes:backward=no < Línia contínua en el sentit
> >     contrari de la via, serveix per avançaments, carrils de
> >     direcció que s'han de separar i carrils d'acceleració (l'estil
> >     de mapa dóna doble contínua o doble discontínua, el
> >     renderitzador hem de veure com ho podem aconseguir, jo li veig
> >     possibilitats)
> >    * change:lanes:forward=no < Línia contínua en el sentit de la
> >     via (l'estil de mapa dóna doble contínua o doble discontínua,
> >     el renderitzador hem de veure com ho podem aconseguir, jo li
> >     veig possibilitats)
> >    * highway=secondary < categoria de la via... serveixen ben poc
> >     pel renderitzador 3D - fa les vies iguals, però hi ha
> >     possibilitats futures a través de la clau smoothness,
> >     imagineu-vos veure els bonys de determinada carretera mal
> >     asfaltada :P ...)
> >    * lanes:backward=1 < Carrils contraris al sentit de la via , més
> >     que els carrils totals el mapa style es preocupa de quants hi
> >     ha en cada sentit (serveix pel tema fletxes, al 3D li veig
> >     possibilitats)
> >    * lanes:forward=1 > Carrils al sentit de la via (s'ha acabat
> >     això de oneway=-1, les vies han de tenir el sentit de la seva
> >     circulació - important per mantenir la definició d'orientació
> >     dels senyals de trànsit (n'hi ha una de nova per punts
> >     cardinals però és horrorosa i poc factible)
> >    * lanes=2 > el camp de sempre, útil quan la resta anterior no
> >     s'especifica, a carrers
> >    * overtaking=no > avançar o no avançar (és tan fàcil com
> >     fixar-se en el que diuen els camps change:lanes
> >     (forward,backward,yes,no)
> >    * ref=C-12 (He tingut un somni... que els renderitzadors acabin
> >     mostrant lletres, OSM ja té alguns projectes de definició de
> >     caixes de referències, sóc optimista, aviat no només es
> >     mostraran els senyals, també es mostrarà el que diu el senyal
> >     i no un model com fins ara.
> >    * width=7 > L'estil de mapa fa una cosa bastant digna, així que
> >     a través d'ell ens podem anar fiant de quina amplada li posem
> >     a tota la via (tot això enllaça amb el tema classificació que
> >     plantejava l'Àlex)
> >    * turn:lanes:backward=through <direcció que es pot agafar en el
> >     sentit contrari a la via (el mapa style et mostra les nostres
> >     marques vials, el render 3D podrà arribar a mostrar alguna
> >     cosa, jo hi confio - a l'experiment que us vaig enviar vaig
> >     fotre uns triangles a estil ceda el paso manual que demostren
> >     que podem endollar algo)
> >    * turn:lanes:backward=through < direcció que es pot agafar en el
> >     sentit de la via, el cas que per ser més realistes es pot
> >     tallar la via i fer que el mapastyle no mostri constantment
> >     flextes de direcció sinó que ho faci allà on realment les
> >     tenim (es veuen bé via ortofoto)
> >
> > (sobre STOPS i CEDEIXI el PAS faig servir el traffic_signs que ja
> > mostra el senyal en sí (encara que no la marca vial), és cert que
> > potser a la realitat en falta un o un altre però tampoc caldria ser
> > tan primmirats, no?)
> >
> > Feta aquesta primera passada, que deixa la via bastant resoluta és
> > hora del treball de camp: la realitat.Per poder posar un senyal de
> > trànsit hem de saber on està posat i què hi diu i això amb l'ortofoto
> > no ho trobarem.Per tant ens hem de cenyir a la realitat (no
> > m'atrapareu, Google Street View ara per ara mostra la realitat -potser
> > algo antiga- i encara que algú pugui mirar fotos fetes per ells o per
> > qualsevol altre usuari la realitat i les conclusions que en poguem
> > extreure no és propietat de qui la fotografia :P).La forma més
> > realista? Agafar GPS , anotar senyal i posició. #oletu
> >
> > Passat el paràgraf d'humor negre tornem a lo seriós.Els senyals de
> > trànsit (més enllà de STOP, CEDEIXI EL PAS, SEMÀFOR, PAS DE VIANANTS,
> > CITY_LIMIT, que ja eren renderitzades) han de ser tot nodes dins de la
> > via (pel perill que els GPS no captin els senyals que hi posem al
> > voltant), només quan són balises o tals sí que ho posem sobre de les
> > illetes (sí, també les definim, i si tenen vorera ,jardinet o monument
> > (rotonda amb escultura horrorosa al mig).En l'actualitat qui més en fa
> > són els alemanys i els finesos.El que he fet és adaptar una cosa
> > similar per als 300 i escaig senyals espanyols, més alguns de la
> > darrera fornada senyalitzadora catalana (que difereixen una mica dels
> > espanyols).Per fer-ho fàcil he adaptat un preset per al connector
> > RoadSigns, que es qui va començar a moure això ,Si es tria node es
> > mostrarà un senyal de trànsit, si es tria via es donarà aquella
> > propietat a aquell tram de via que triem (com el cas de maxspeed o
> > overtaking)
> >
> > Dit això a tot plegat se li afegeixen un parell de camps importants
> > (es pot fer amb el semàfor horitzontal que hi veieu):
> >
> >    * direction=backward,forward (marca l'orientació del senyal
> >     respecte al sentit de la via, per això és tan important fer
> >     com els rius i eliminar els oneway=-1 si la via és d'un sol
> >     sentit)
> >    * side=right,left,both,up (marca el lloc on està el senyal
> >     SEMPRE EN EL SENTIT DE LA VIA: a la dreta de la carretera, a
> >     l'esquerra, ambdues,és un pòrtic superior - amb el modelatge
> >     3D poden sortir coses molt interessants...)
> > Ara que ja us he explicat els mètodes passem als
> > renderitzadors.Tornant a la base NFIO ("acudit" del principi) la cosa
> > és la següent:
> >    * El preset del connector Roadsigns està "estable", i tot i que
> >     no tinc control directe sobre ell , els tiquets es van
> >     responent i es van afegint les novetats que mes rere mes vaig
> >     enviant - sobretot a l'hora de que un senyal de trànsit
> >     defineixi camps en una via - n'estic aprenent.Va inclós al
> >     connector quan us el descarregueu com qualsevol altre
> >     connector.
> >    * El mapa style Lanes and Road Attributes modificat "alfa" , el
> >     tinc jo i l'envio a qui vulgui (estic a l'espera de que
> >     l'original col·loqui alguna opció que permeti canviar el país
> >     de les fletxes - les austríaques no són les mateixes que les
> >     nostres).Si no ho fés treuria un Lanes and Road Attributes ES
> >     (gràcies programari lliure ;)
> >    * El mapa style traffic_signs va fent, "estable", com el
> >     preset.El trobareu com qualsevol estil dins de preferències >
> >     acoloriments de mapes (a vegades surt definit com estil
> >     semàfor)
> >    * El preset traffic_signs, està en "beta", vaig fent i vaig
> >     afegint senyals de trànsit, cada setmana o així penjo les
> >     novetats, així que suposo que s'aniran actualitzant.
> >    * Sobre el tema renderitzador 3D."Alfíssima".Estic trastejant el
> >     pluggin Kendzi3D, com que no tinc ni idea de modelar amb el
> >     Blender he aprofitat el fanal que té ell als seus models,l'he
> >     fet crèixer, l'he pintat de blanc, li he encolomat un cub (que
> >     no surt, no m'expliqueu per què, no ho sé) i aquest cub en una
> >     de les seves cares mostra un senyal de trànsit.En l'actualitat
> >     el renderitzador mostra tots els senyals en la mateixa
> >     orientació, amb doble cara, com si fos un pla.Se m'escapa al
> >     meu coneixement, com fer un millor model, com orientar-lo,com
> >     introduir nous camps,com sobreposar-los - marques vials-
> >     etc.De moment només he aprés a desplaçar el senyal "fora" de
> >     les vies petites (i no al mig) i de deixar-lo molt a la vora a
> >     les grans.He parlat amb el creador sobre formats i caràcters
> >     invàlids, m'ha demanat proves, i en quant li remeti els 300
> >     senyals espanyols com a model - "em farà cas" (s'enrecordarà
> >     dels meus morts, aquesta gent està més ficada en el tema
> >     edificis, i provarà de trobar-hi una solució abans que li
> >     col·lapsi el xiringuito ;)
> > -Què pot fer la comunitat per tot plegat?
> >
> > Pot fer a nivell de tres coses, segons els seus coneixements i
> > experiències:
> >
> > 1A.Programació: jo no en tinc ni un borrall, obriu tot el que faig, en
> > tot el que em baso, destripeu-ho, comuniqueu-vos amb els creadors
> > originals, milloreu les seves creacions (molts cops tinc la sensació
> > que entenent com funciona la programació amb un parell de línies de
> > codi les coses farien un gran salt, però no estic segur)
> >
> > 1B.Coses a millorar dels presets actuals (de les claus OSM)
> > -Tot senyal més enllà del seu codi internacional hauria de fer
> > referència a una propietat de la via o del node en sí...n'hi ha poques
> > (i segur que desconec algunes de les que sí hi són).Hi ha projectes
> > però estan a les veceroles.
> >
> > -Preset roadsigns espanyol: Estacionament, estacionament regulat,
> > rutes de transport públic
> > ,relacions senyals sentit obligatori...
> > -Estil acoloriment de mapes traffic_signs: el fet de mostrar un senyal
> > una mica més apartat a dreta o esquerra segons orientació i no a sobre
> > del node com ara mateix
> > -Preset traffic_signs: Estacionament, estacionament regulat, rutes de
> > transport públic
> > ,relacions senyals direcció obligatòria...
> > -Kendzi3D: introducció del caràcter : (base de totes les
> > senyalitzacions ja fetes als altres països, i de les nostres) al codi
> > de pointModelLayer.
> >
> > 2.Modelatge 3D: és una necessitat recentment creada.Copiar els senyals
> > de la wikipèdia, donar-los format, i mida ho he pogut fer.Però a
> > l'hora del renderitzat no sé dissenyar els típics pals que hi ha a les
> > nostres carreteres, ni tampoc sé com orientar-les més enllà de
> > l'orientació única i bàsica per una cara.Fixeu-vos que per fer el
> > suport, he agafat un fanal, l'he pintat de blanc, i l'he estirat (una
> > xapussa).Com que són processos independents , una millora dels models
> > no afectarà al codi base OSM.Així que animo a qualsevol que sàpiga de
> > modelatge i aconsegueixi models en format OBJ hi treballi.
> >
> > 3.Introduir els senyals: aquí qualsevol, repeteixo, qualsevol persona
> > pot ajudar, observant la realitat, amb visor o sense, a través dels
> > connectors,presets,estils de mapes aquí llistats i plugins podeu
> > començar a afegir tots els senyals de trànsit de les vostres
> > carreteres conegudes, favorites...TOTES :P Els codis de la gran
> > majoria de senyals són els que són, no admeten modificacions, i per
> > tant és un afegit més enllà de les que ja existeixen actualment:STOP,
> > CEDEIXI EL PAS, SEMÀFOR, PAS DE VIANANTS, CITY_LIMIT,RESTRICCIONS -
> > excepte la de direcció prohibida, que encara no he trobat la seva
> > clau).Són dades de les que no només en treurem profit veient-les en
> > 3D, sinó que jo ja m'imagino un GPS mostrant el senyal exacte d'un
> > encreuament, més enllà del de límit de velocitat que ja ho fan la gran
> > majoria.I això està a la nostra mà ja.Però per tenir-ho aquestes dades
> > han d'estar introduïdes, parlem de desenes,centenars de milers de nous
> > nodes i dades que hem d'introduir i això no ho aconseguirem a bon
> > ritme sense que la comunitat s'hi posi de valent.Així que jo el que
> > més demanaria és mapejar senyals!!
> >
> > Perdoneu per l'estona llarga que us he robat, pel rollo que us he
> > fotut i per les mancances de tot plegat que té aquest escrit, però
> > confio que sigui l'inici d'una nova era en el mapejat català, almenys.
> >
> >
> > Salut i mapes (en 3D, en estils, en GPS, en la realitat...)
> >
> > yopaseopor
> >
> >
> > PD: Us adjunto la captura que va fer "despertar" ahir a kendzi3D
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-cat mailing list
> > Talk-cat at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-cat mailing list
> Talk-cat at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130809/b823f161/attachment-0001.html>


More information about the Talk-cat mailing list