[Talk-cat] Mapeig i Futur 3D

Albert Homs i Gall alberthoms at gmail.com
Tue Aug 13 11:38:23 UTC 2013


Aprofito el fil per a presentar-me també :)
Soc un altre dels guifaires (guifi.net) que circula per aquestes llistes.
Mapejo (no em piqueu :) ) amb l'IDeditor sobretot la zona de Cerdanya
I ara entre línies

El dia 9 d’agost de 2013 16.22, jordi castells <jordi.kstells a gmail.com> ha
escrit:

> Bones
>
> No m'havia presentat abans: Jordi de Lloret. He estat mapejador esporàdic
> de OSM, i segueixo aquesta llista amb cert interès i en força silenci.
>
> Per a la elevació et fara falta fer ús d'un fitxer DEM (Digital Elevation
> Model), que com molt bé diu en Xevi, es pot obtenir usant el SRTM [1] de la
> NASA o bé el ASTER GDEM [2], pots trobar una comparació d'aquests dos a el
> link [3]. Habitualment treballes amb subzones, i amb software tipus ArcGIS
> o GRASS. Típicament s'han d'unir varis fitxers per a cobrir una zona.
> Amb l'ASTER GDEM tens una resolució de 30m a 1x1 graus, contra els 90m de
> SRTM.
>
> Trobaria interessant generar un model 3D a partir de dades del cadastre,
> edificis i alçada.
>
Això ho havíem valorat a guifi com a eina molt potent per a complementar
les eines de línia de visió que tenim a la web

> Això és molt útil per a models acústics i de fluïds, per exemple, per
> comprovar zones de sorollositat o simular com afectaria una inundació/foc
> etcètera. A Barcelona sembla força complert, però és clar, no pas a tot el
> territori. Veig que seria divertit muntar un extractor d'aquestes dades que
> de manera automàgica et generés aquest model 3D, facilitant la feina a
> varis grups d'estudis.
>
Doncs si, però ho vam descartar perquè la càrrega que haguéssim donat al
servidor del cadastre era d'escàndol. Si es pugues generar aquest model de
forma periòdica (posem cada x mesos) suposo que es podria solventar aquest
problema

> Dit això, el fet de generar un model 3D amb totes les senyals de trànsit i
> carreteres no ho trobo tant interessant, o simplement no se m'acudeix cap
> utilitat directa més que el fet de "podem fer-ho, fem-ho".
>
> Salut i sort!
>
> [1] - http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
> [2] - http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
> [3] -
> http://cdn.intechopen.com/pdfs/32991/InTech-Comparison_of_srtm_and_aster_derived_digital_elevation_models_over_two_regions_in_ghana_implications_for_hydrological_and_environmental_modeling.pdf<http://cdn.intechopen.com/pdfs/32991/InTech-Comparison_of_srtm_and_aster_derived_digital_elevation_models_over_two_regions_in_ghana_implications_for_hydrological_and_environmental_modeling.pdf>
>
> *--Castells--*
> http://jcastellssala.wordpress.com
>
>
> 2013/8/8 xevi <xbarnada a gmail.com>
>
>> Hola,esta molt be el que vols fer tot i que falten dades com l'elevacio
>> del terreny que no estan incloses en les dades d'OpenStreetMap.
>> Fa un temps vaig preguntar al creador de OpenCyclyemap d'on treia les
>> dades per generar les corbes de nivell i em va dir que les treia del
>> STRM de la NASA (http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ ).Tot i aixo a Espanya
>> hi ha les dades del IGN que et podrien servir si no en vols fer un us
>> comercial.Les pots baixar aqui
>> (
>> http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=MDT05)
>> No se si et pot ajudar tambe pero hi ha una aplicacio per convertir les
>> dades d'OSM a un objecte OBJ que son els que es solen fer servir per fer
>> modelats 3D http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM2World
>>
>> Salutacions
>> > Us poso en situació actual de tot plegat per a que m'entengueu.Com
>> > sempre dues premises bàsiques sobre la meva persona: NFIO (No Fuckin'
>> > Idea Of): No tinc ni puta idea ni de programar ni de modelar.
>> >
>> > Dit això:
>> >
>> > La idea és que a través de les dades obtingudes de OSM com a molt via
>> > l'ús d'una aplicació exterior (JOSM seria ideal , per nombre d'usuaris
>> > i per ús senzill de l'aplicació) aconseguir un renderitzat 3D
>> > realista, a l'estil del que fa Google Maps, sense cap intervenció de
>> > dades exterior.
>> >
>> > Com sabeu la meva "dèria" són les carreteres i tot el que fa
>> > referència a elles.M'he centrat en un element "faltant" al nostre
>> > país: els senyals de trànsit.
>> >
>> > Per introduir-los es requereix una mica de treball extra.Bàsicament
>> > són dues passades per la totalitat de la via.En la primera , a través
>> > d'ortofoto podem definir els camps bàsics per a qualsevol via que
>> > necessita l'estil de mapes - i per extensió ara el renderitzador 3D -
>> > ara o en un futur perquè m'he posat en contacte amb el creador per
>> > veure què hi podem fer-:
>> >
>> >    * change:lanes:backward=no < Línia contínua en el sentit
>> >     contrari de la via, serveix per avançaments, carrils de
>> >     direcció que s'han de separar i carrils d'acceleració (l'estil
>> >     de mapa dóna doble contínua o doble discontínua, el
>> >     renderitzador hem de veure com ho podem aconseguir, jo li veig
>> >     possibilitats)
>> >    * change:lanes:forward=no < Línia contínua en el sentit de la
>> >     via (l'estil de mapa dóna doble contínua o doble discontínua,
>> >     el renderitzador hem de veure com ho podem aconseguir, jo li
>> >     veig possibilitats)
>> >    * highway=secondary < categoria de la via... serveixen ben poc
>> >     pel renderitzador 3D - fa les vies iguals, però hi ha
>> >     possibilitats futures a través de la clau smoothness,
>> >     imagineu-vos veure els bonys de determinada carretera mal
>> >     asfaltada :P ...)
>> >    * lanes:backward=1 < Carrils contraris al sentit de la via , més
>> >     que els carrils totals el mapa style es preocupa de quants hi
>> >     ha en cada sentit (serveix pel tema fletxes, al 3D li veig
>> >     possibilitats)
>> >    * lanes:forward=1 > Carrils al sentit de la via (s'ha acabat
>> >     això de oneway=-1, les vies han de tenir el sentit de la seva
>> >     circulació - important per mantenir la definició d'orientació
>> >     dels senyals de trànsit (n'hi ha una de nova per punts
>> >     cardinals però és horrorosa i poc factible)
>> >    * lanes=2 > el camp de sempre, útil quan la resta anterior no
>> >     s'especifica, a carrers
>> >    * overtaking=no > avançar o no avançar (és tan fàcil com
>> >     fixar-se en el que diuen els camps change:lanes
>> >     (forward,backward,yes,no)
>> >    * ref=C-12 (He tingut un somni... que els renderitzadors acabin
>> >     mostrant lletres, OSM ja té alguns projectes de definició de
>> >     caixes de referències, sóc optimista, aviat no només es
>> >     mostraran els senyals, també es mostrarà el que diu el senyal
>> >     i no un model com fins ara.
>> >    * width=7 > L'estil de mapa fa una cosa bastant digna, així que
>> >     a través d'ell ens podem anar fiant de quina amplada li posem
>> >     a tota la via (tot això enllaça amb el tema classificació que
>> >     plantejava l'Àlex)
>> >    * turn:lanes:backward=through <direcció que es pot agafar en el
>> >     sentit contrari a la via (el mapa style et mostra les nostres
>> >     marques vials, el render 3D podrà arribar a mostrar alguna
>> >     cosa, jo hi confio - a l'experiment que us vaig enviar vaig
>> >     fotre uns triangles a estil ceda el paso manual que demostren
>> >     que podem endollar algo)
>> >    * turn:lanes:backward=through < direcció que es pot agafar en el
>> >     sentit de la via, el cas que per ser més realistes es pot
>> >     tallar la via i fer que el mapastyle no mostri constantment
>> >     flextes de direcció sinó que ho faci allà on realment les
>> >     tenim (es veuen bé via ortofoto)
>> >
>> > (sobre STOPS i CEDEIXI el PAS faig servir el traffic_signs que ja
>> > mostra el senyal en sí (encara que no la marca vial), és cert que
>> > potser a la realitat en falta un o un altre però tampoc caldria ser
>> > tan primmirats, no?)
>> >
>> > Feta aquesta primera passada, que deixa la via bastant resoluta és
>> > hora del treball de camp: la realitat.Per poder posar un senyal de
>> > trànsit hem de saber on està posat i què hi diu i això amb l'ortofoto
>> > no ho trobarem.Per tant ens hem de cenyir a la realitat (no
>> > m'atrapareu, Google Street View ara per ara mostra la realitat -potser
>> > algo antiga- i encara que algú pugui mirar fotos fetes per ells o per
>> > qualsevol altre usuari la realitat i les conclusions que en poguem
>> > extreure no és propietat de qui la fotografia :P).La forma més
>> > realista? Agafar GPS , anotar senyal i posició. #oletu
>> >
>> > Passat el paràgraf d'humor negre tornem a lo seriós.Els senyals de
>> > trànsit (més enllà de STOP, CEDEIXI EL PAS, SEMÀFOR, PAS DE VIANANTS,
>> > CITY_LIMIT, que ja eren renderitzades) han de ser tot nodes dins de la
>> > via (pel perill que els GPS no captin els senyals que hi posem al
>> > voltant), només quan són balises o tals sí que ho posem sobre de les
>> > illetes (sí, també les definim, i si tenen vorera ,jardinet o monument
>> > (rotonda amb escultura horrorosa al mig).En l'actualitat qui més en fa
>> > són els alemanys i els finesos.El que he fet és adaptar una cosa
>> > similar per als 300 i escaig senyals espanyols, més alguns de la
>> > darrera fornada senyalitzadora catalana (que difereixen una mica dels
>> > espanyols).Per fer-ho fàcil he adaptat un preset per al connector
>> > RoadSigns, que es qui va començar a moure això ,Si es tria node es
>> > mostrarà un senyal de trànsit, si es tria via es donarà aquella
>> > propietat a aquell tram de via que triem (com el cas de maxspeed o
>> > overtaking)
>> >
>> > Dit això a tot plegat se li afegeixen un parell de camps importants
>> > (es pot fer amb el semàfor horitzontal que hi veieu):
>> >
>> >    * direction=backward,forward (marca l'orientació del senyal
>> >     respecte al sentit de la via, per això és tan important fer
>> >     com els rius i eliminar els oneway=-1 si la via és d'un sol
>> >     sentit)
>> >    * side=right,left,both,up (marca el lloc on està el senyal
>> >     SEMPRE EN EL SENTIT DE LA VIA: a la dreta de la carretera, a
>> >     l'esquerra, ambdues,és un pòrtic superior - amb el modelatge
>> >     3D poden sortir coses molt interessants...)
>> > Ara que ja us he explicat els mètodes passem als
>> > renderitzadors.Tornant a la base NFIO ("acudit" del principi) la cosa
>> > és la següent:
>> >    * El preset del connector Roadsigns està "estable", i tot i que
>> >     no tinc control directe sobre ell , els tiquets es van
>> >     responent i es van afegint les novetats que mes rere mes vaig
>> >     enviant - sobretot a l'hora de que un senyal de trànsit
>> >     defineixi camps en una via - n'estic aprenent.Va inclós al
>> >     connector quan us el descarregueu com qualsevol altre
>> >     connector.
>> >    * El mapa style Lanes and Road Attributes modificat "alfa" , el
>> >     tinc jo i l'envio a qui vulgui (estic a l'espera de que
>> >     l'original col·loqui alguna opció que permeti canviar el país
>> >     de les fletxes - les austríaques no són les mateixes que les
>> >     nostres).Si no ho fés treuria un Lanes and Road Attributes ES
>> >     (gràcies programari lliure ;)
>> >    * El mapa style traffic_signs va fent, "estable", com el
>> >     preset.El trobareu com qualsevol estil dins de preferències >
>> >     acoloriments de mapes (a vegades surt definit com estil
>> >     semàfor)
>> >    * El preset traffic_signs, està en "beta", vaig fent i vaig
>> >     afegint senyals de trànsit, cada setmana o així penjo les
>> >     novetats, així que suposo que s'aniran actualitzant.
>> >    * Sobre el tema renderitzador 3D."Alfíssima".Estic trastejant el
>> >     pluggin Kendzi3D, com que no tinc ni idea de modelar amb el
>> >     Blender he aprofitat el fanal que té ell als seus models,l'he
>> >     fet crèixer, l'he pintat de blanc, li he encolomat un cub (que
>> >     no surt, no m'expliqueu per què, no ho sé) i aquest cub en una
>> >     de les seves cares mostra un senyal de trànsit.En l'actualitat
>> >     el renderitzador mostra tots els senyals en la mateixa
>> >     orientació, amb doble cara, com si fos un pla.Se m'escapa al
>> >     meu coneixement, com fer un millor model, com orientar-lo,com
>> >     introduir nous camps,com sobreposar-los - marques vials-
>> >     etc.De moment només he aprés a desplaçar el senyal "fora" de
>> >     les vies petites (i no al mig) i de deixar-lo molt a la vora a
>> >     les grans.He parlat amb el creador sobre formats i caràcters
>> >     invàlids, m'ha demanat proves, i en quant li remeti els 300
>> >     senyals espanyols com a model - "em farà cas" (s'enrecordarà
>> >     dels meus morts, aquesta gent està més ficada en el tema
>> >     edificis, i provarà de trobar-hi una solució abans que li
>> >     col·lapsi el xiringuito ;)
>> > -Què pot fer la comunitat per tot plegat?
>> >
>> > Pot fer a nivell de tres coses, segons els seus coneixements i
>> > experiències:
>> >
>> > 1A.Programació: jo no en tinc ni un borrall, obriu tot el que faig, en
>> > tot el que em baso, destripeu-ho, comuniqueu-vos amb els creadors
>> > originals, milloreu les seves creacions (molts cops tinc la sensació
>> > que entenent com funciona la programació amb un parell de línies de
>> > codi les coses farien un gran salt, però no estic segur)
>> >
>> > 1B.Coses a millorar dels presets actuals (de les claus OSM)
>> > -Tot senyal més enllà del seu codi internacional hauria de fer
>> > referència a una propietat de la via o del node en sí...n'hi ha poques
>> > (i segur que desconec algunes de les que sí hi són).Hi ha projectes
>> > però estan a les veceroles.
>> >
>> > -Preset roadsigns espanyol: Estacionament, estacionament regulat,
>> > rutes de transport públic
>> > ,relacions senyals sentit obligatori...
>> > -Estil acoloriment de mapes traffic_signs: el fet de mostrar un senyal
>> > una mica més apartat a dreta o esquerra segons orientació i no a sobre
>> > del node com ara mateix
>> > -Preset traffic_signs: Estacionament, estacionament regulat, rutes de
>> > transport públic
>> > ,relacions senyals direcció obligatòria...
>> > -Kendzi3D: introducció del caràcter : (base de totes les
>> > senyalitzacions ja fetes als altres països, i de les nostres) al codi
>> > de pointModelLayer.
>> >
>> > 2.Modelatge 3D: és una necessitat recentment creada.Copiar els senyals
>> > de la wikipèdia, donar-los format, i mida ho he pogut fer.Però a
>> > l'hora del renderitzat no sé dissenyar els típics pals que hi ha a les
>> > nostres carreteres, ni tampoc sé com orientar-les més enllà de
>> > l'orientació única i bàsica per una cara.Fixeu-vos que per fer el
>> > suport, he agafat un fanal, l'he pintat de blanc, i l'he estirat (una
>> > xapussa).Com que són processos independents , una millora dels models
>> > no afectarà al codi base OSM.Així que animo a qualsevol que sàpiga de
>> > modelatge i aconsegueixi models en format OBJ hi treballi.
>> >
>> > 3.Introduir els senyals: aquí qualsevol, repeteixo, qualsevol persona
>> > pot ajudar, observant la realitat, amb visor o sense, a través dels
>> > connectors,presets,estils de mapes aquí llistats i plugins podeu
>> > començar a afegir tots els senyals de trànsit de les vostres
>> > carreteres conegudes, favorites...TOTES :P Els codis de la gran
>> > majoria de senyals són els que són, no admeten modificacions, i per
>> > tant és un afegit més enllà de les que ja existeixen actualment:STOP,
>> > CEDEIXI EL PAS, SEMÀFOR, PAS DE VIANANTS, CITY_LIMIT,RESTRICCIONS -
>> > excepte la de direcció prohibida, que encara no he trobat la seva
>> > clau).Són dades de les que no només en treurem profit veient-les en
>> > 3D, sinó que jo ja m'imagino un GPS mostrant el senyal exacte d'un
>> > encreuament, més enllà del de límit de velocitat que ja ho fan la gran
>> > majoria.I això està a la nostra mà ja.Però per tenir-ho aquestes dades
>> > han d'estar introduïdes, parlem de desenes,centenars de milers de nous
>> > nodes i dades que hem d'introduir i això no ho aconseguirem a bon
>> > ritme sense que la comunitat s'hi posi de valent.Així que jo el que
>> > més demanaria és mapejar senyals!!
>> >
>> > Perdoneu per l'estona llarga que us he robat, pel rollo que us he
>> > fotut i per les mancances de tot plegat que té aquest escrit, però
>> > confio que sigui l'inici d'una nova era en el mapejat català, almenys.
>> >
>> >
>> > Salut i mapes (en 3D, en estils, en GPS, en la realitat...)
>> >
>> > yopaseopor
>> >
>> >
>> > PD: Us adjunto la captura que va fer "despertar" ahir a kendzi3D
>> >
>> > _______________________________________________
>> > Talk-cat mailing list
>> > Talk-cat a openstreetmap.org
>> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-cat mailing list
>> Talk-cat a openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
>>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-cat mailing list
> Talk-cat a openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
>
>
-------------- part seg??ent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130813/bb3e9081/attachment-0001.html>


More information about the Talk-cat mailing list