[Talk-cat] Talk-cat Digest, Vol 3, Issue 17

Carlos Sánchez erielkhan at gmail.com
Sat Jul 20 09:03:57 UTC 2013


Crec que el tema sigui la classificació que sigui, s'hauria de poder tancar
i poder fixar.
He estat veient la classificació proposada a
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalitzaci%C3%B3 i la trobo bastant
raonada i crec que mitjançant els mapes de l'ICC i alguns coneixements
propies es podria dur a terme sense haver d'esperar a que cadascú mapegi el
seu poble.
Pel que fa a les ciutats (> 20.000 habitants) es podrien diferenciar els
carrers per la IMD (vehícles al dia).

Dins de ciutat podria ser:
> 60.000 primary
30.000 - 60.000 secondary
10.000 - 30.000 tertiary
i en el cas de les Rondes de Barcelona (motorway)

Què us sembla si per acabar amb això fem una mena d'enquesta pública per
acabar de definir-ho?


El dia 20 de juliol de 2013 8.56, <talk-cat-request at openstreetmap.org> ha
escrit:

> Send Talk-cat mailing list submissions to
>     talk-cat at openstreetmap.org
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>     http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>     talk-cat-request at openstreetmap.org
>
> You can reach the person managing the list at
>     talk-cat-owner at openstreetmap.org
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of Talk-cat digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
>  1. Re: GPX i/o foto sate?lit (yo paseopor)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Sat, 20 Jul 2013 01:03:22 +0200
> From: yo paseopor <yopaseopor at gmail.com>
> Cc: "talk-cat at openstreetmap.org" <talk-cat at openstreetmap.org>
> Subject: Re: [Talk-cat] GPX i/o foto sate?lit
> Message-ID:
>     <
> CAAVQmZ1xe8hU0xhV23r53w7SuZ_NwHhgckLbMX7aO88TjmwxjA at mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> Hola!
> donar? el meu punt de vista sobre la q?esti? que plantejava el Carlos
> S?nchez, recuperant l'altre dia el tema tracks i mapejament de carrers
>
> A la wiki d'OSM
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalitzaci%C3%B3
>
> fa un temps vaig traduir i adaptar una p?gina que explicava com es podien
> classificar les vies (jo en s?c un dels primers interessats en aquest tipus
> de l?nies i nodes,manies que t? un ;).De moment aquella p?gina no s'ha
> desfet ni modificat i ?s ben cert que no hi ha unanimitat als criteris.aix?
> que mirant el que fan els ve?ns si et mires el tema "espanyol" veur?s que
> hi ha dues formes d'etiquetar-les:
>
> -Per l'administraci? a la que depenen: Nacionals -convertides en trunk per
> obra i gr?cia de les convencions espanyoles, auton?miques (considerades
> autom?ticament m?s baixes que les nacionals - tot i que a l'OSM s'etiqueten
> com a prim?ries - quelcom similar amb el que t'ha passat a tu amb les
> locals, que les has considerat secund?ries pel simple fet de pert?nyer a
> una administraci?,independentment de si era secund?ria o terci?ria entrant
> en disparitat de colors oficials), secund?ries (les comarcals, les verdes
> de tota la vida, i que ara depenen de la Generalitat de Catalunya la gran
> majoria independentment de les dues o tres lletres primeres que puguin
> tenir), i terci?ries (les locals, les que al CCGC2012 s?n gestionades per
> les diverses diputacions i no pel SCT).Les unclassified s?n aquells camins
> que els ajuntaments o consells comarcals han decidit convertir en
> carretera, normalment, porten a urbanitzacions i coses per l'estil.
>
> -Per l'estat de la via, aqu? en faig una classificaci? amb les sis
> classificacions que fa OSM:
>
> Highway=motorway: autopista i autovies relativament noves (velocitat m?xima
> 120)(hi ha autovies barates d'eixamplament de carrils en el tra?at antic no
> mereix dir-se motorway, per la qual cosa passen a la categoria inferior, la
> de trunk aix? s? amb l'apartat motorroad=yes.Als mapes de l'ICC es veuen de
> color blau.N'hi ha de dues administracions principalment Estat i
> Generalitat, aix? que porten la refer?ncia comen?ant per A i per C amb fons
> blau
> Highway=trunk: carreteres de tra?at nou,o carreteres desdoblades , autovies
> antigues de les que hem parlat abans (de color blau per? amb tra?at d'un
> sol carril o similar o grana als mapes de l'ICC).Tot i que a Espanya no
> existeixen des de 2003, s? que s'han renovat tra?ats nacionals que mereixen
> aquesta categoria, i la Generalitat quan treballa en un nou eix (tipus
> Diagonal, per exemple, en el tram que va de Vilafranca del Pened?s a
> Manresa) fa aquesta configuraci?.S'hi pot anar a 100-90 i els enlla?os en
> gran majoria s?n a diferent nivell.El millor exemple a Catalunya el ten?em
> fins fa quatre dies a l'Eix Transversal.Totes les administracions excepte
> els ajuntaments en tenen (qui hagi circulat per la GIV-6546 o per la C-260
> que digui que en pensa, amb dos carrils,i sense tra?at urb? "blanco y en
> botella").Cada cal?ada, amb ambd?s carrils surt a uns 8 metres.
> Highway=primary: De vermell als mapes de l'ICC.S?n els principals eixos de
> la Generalitat (C-XX) que no han fet una gran renovaci? de tra?at en els
> darrers temps per? que a m?s de principals eixos de comunicaci? permeten
> una velocitat de 80 km/h, amb voral i cal?ades que arriben als 8
> metres.Tamb? hi entren les nacionals(N-) en les que no s'han abocat grans
> modificacions de tra?at en aquests darrers temps per? que han rebut prou
> recursos .Sorprenentment totes les administracions en tenen algunes (algun
> ajuntament t? uns camins ve?nals que fan caure els collons a terra com per
> exemple el cam? Taberner http://goo.gl/maps/ykQls , i algunes diputacions
> -suposo que en col?laboraci? amb la Generalitat de Catalunya- han destinat
> ingents quantitats en reformar les seves carreteres locals com per exemple
> la TV-3405 http://goo.gl/maps/DuhF4)
> Highway=secondary: De verd als mapes de l'ICC ,s?n aquelles carreteres que
> les administracions consideren secund?ries.En la pr?ctica per?, si diem les
> caracter?stiques de la via moltes prim?ries no arriben a complir els
> requisits, per la qual cosa passen a ser d'aquesta categoria (del poc
> manteniment , i inversi? d'algunes carreteres arriba aquest batibull de
> colors i categories (el nom hauria de fer la cosa, per desgr?cia en el
> moment actual no ?s aix?).S?n carreteres que permeten una velocitat entre
> 60-80 i que la majoria de corbes s?n prou obertes.Tenen voral, tot i que a
> vegades petit i la majoria dels encreuaments s?n amb un tercer carril, tot
> i que al mateix nivell.Tornem-hi: totes les administracions en tenen (ja
> que tot i que l'estat hauria d'haver fer transmissi? de les secund?ries a
> la Generalitat hi ha algunes nacionals que fan vergonya i que no mereixen
> ser considerades prim?ries, d'igual manera no ens despistem amb el vermell
> dels eixos de la Generalitat, eren antigues comarcals i no s'ha fet cap
> "rentat de tra?at" per la qual cosa les seves condicions no han millorat.
> Highway=tertiary: De groc, s?n aquelles carreteres locals, principalment de
> les diputacions, i ajuntaments que permeten una velocitat fins a 70
> km/h,sense voral la gran majoria amb delimitaci? d'eix de carretera o
> mitjana nom?s a vegades, amb cal?ades que van dels 8 als 4 metres (quan no
> hi ha eix delimitat es pot fer servir lanes=1 acompanyat de l'amplada de la
> via, que normalment no supera els 6-8 metres).Tanmateix per?, alguns eixos
> i nacionals amb tra?at primari que fa anys i panys que no es renoven ni
> amplien no es mereixen superar aquesta qualificaci?, com per exemple la
> N-260 entre Pont de Suert i Sarroca de Bellera: em nego a dir-li Nacional a
> aix? http://goo.gl/maps/HbEQX o Eix de la Generalitat o primari a aix?
> altre http://goo.gl/maps/78KjI situat a la C-37 a Querol - en aquest segon
> cas hi ha pendent un canvi de refer?ncia i classificaci? a nivell
> legislatiu que gr?cies a la situaci? actual i pol?tica no t? pinta de
> fer-se, per? igualment no serveix d'excusa per no mantenir la xarxa en
> perfectes condicions, "maltractant" als habitants que les han de fer servir
> di?riament-.
> Highway=unclassified: De gris als mapes de l'ICC, s?n aquelles carreteres
> que no entren a les diverses classificacions del Cat?leg de Carreteres de
> la Generalitat de Catalunya 2012 ni del de la RGE.En els darrers anys a
> Catalunya no s'han fet oficialment gaires noves carreteres locals o
> secund?ries per la qual cosa molts camins asfaltats o semiasfaltats que han
> rebut una inversi? per convertir-se en carretera local per? que no han
> entrat en aquesta classificaci? passarien a ser unclassified, encara.Alguns
> camins i carreteres sense classificaci? superen algunes locals.En un futur
> veurem com van aquestes inversions.Normalment s?n camins i carreteres
> gestionades pels diversos ajuntaments.
> Highway=road: Qualsevol via desconeguda.
> Enlla?os: Essent pr?ctics , tot el que quedi entre el naixement del carril
> individual i el km. 0 (que n'hi ha en alguns llocs) o entre una i altra
> carretera que no sigui el mateix node ?s considerat link (?s f?cil de
> distingir, des que sorgeixen les marques vials que separen carrils,separats
> per landuse=traffic_island , per exemple.Els carrils principals de la
> carretera que continua van amb la refer?ncia de la carretera principal, els
> altres el mantinc amb la categoria de la principal, perqu? ?s on estan per?
> amb altre direcci? fins que es completa el gir (especialment ?til en
> enrutament GPS) .Els enlla?os agafen la categoria de la carretera principal
> amb la que enllacen (?s a dir, no t? sentit que una rotonda de la N-340 que
> travessa una local...?s converteixi en groc (local), quan t? amplades,
> tractament i senyalitzacions de N-340.
>
> Trobo un error que les carreteres locals passin a ser secund?ries per
> simple refer?ncia (ja simplement pel nom), i tamb? trobo un error que les
> carreteres no reflecteixin el seu nivell d'inversi? i d'estat
> independentment de l'administraci? de la que depenen (algunes discussions
> he tingut en convertir algun tram de la N-340 que ja est? duplicada per
> part de l'A-7 i que oficialment ja s?n locals, cedides i travesies les
> quals gestionades algunes per ajuntaments!! - f?cils de distingir, l?mit a
> 50 o 40 i badens i asecadors grans realment on pots deixar clarament els
> baixos del cotxe).La gr?cia ?s que OSM siguin uns mapes prou avan?ats que
> determinin realment la millor ruta i no la ruta m?s "estatal" o m?s
> "oficial".
> ?s una absoluta vergonya com a ciutad? d'un territori (i no em ficar? en
> temes de nacionalismes varis) que les 4 administracions que poden tenir
> responsabilitats sobre vies (aix? tamb? em sembla una bajanada per? vaja ,
> ?s aix?) siguin capaces fins i tot de menysprear un territori no invertint
> en alguns llocs, no fent el manteniment correcte a les seves vies, o fins i
> tot fent passar per sobre algunes motivacions administratives i pol?tiques
> per sobre de les racionals i de planificaci? de la mobilitat d'un territori
> (aix? com tots els "enganys i triqui?uelas varias" com que determinades
> administracions facin trasllat de vies, com els diversos acords
> Generalitat-Diputacions sense que aix? suposi un canvi en la inversi? i
> refer?ncia de la carretera, integrant-la plenament en l'esquema viari
> -algunes vies noves i prim?ries de la Generalitat ?s vergony?s que l'Estat
> encara les consideri secund?ries mantenint fins i tot disparitat de
> criteris amb els colors que poden dur a error als mapes comercials i tot -
> o ?s que algun espanyol anir? de Vilafranca del Pened?s a Manresa per la
> AP-7 i C-55 per tal de no agafar una C-15 "secund?ria" a ulls de la RGE,
> totalment renovada, amb nou tra?at i que estalvia unes quantes desenes de
> quil?metres? )
> Crec que OSM ha de poder superar aix?, es tracta de reflectir la realitat
> administrativa sense oblidar la realitat, que ?s la que trepitja cada
> persona que acaba fent servir mapes com OSM.
>
> Jo em baso en l'estat de la carretera principalment, en la actualitat la
> pertinen?a a x administraci? no indica ni garanteix la seva qualitat ni en
> sentit bo ni en sentit dolent (he vist com davant els meus morros han
> canviat vies de categoria - vamos, operaris que substitueixen enganxines
> vermelles per taronges a la rotonda elevada de la C-15 amb la N-340, per
> exemple.)
> Per evitar disputes generalment m'he basat en els mapes oficials de
> l'Institut Cartogr?fic de Catalunya mentre no hi hagi track o cap altra
> dada, - cartografia de "guerra" li dic jo - , si estem esperant a que cada
> catal? que hagi passat per cada cam? entri a OSM , pugi el seu track i
> l'editi...ens creixer? la barba, per dir-ho finament.
>
> El meu punt de vista ?s el seg?ent sobre els mapes:
>
> -Google Maps queda totalment descartat: t? errors greus a Catalunya, fins i
> tot de nomencl?tor (ells tamb? es basen en l'ICC per algunes coses , "es de
> ser in?tiles!"), ?s de pagament, no ?s compatible amb una llic?ncia OSM,
> etc...
> -Google Street View: ?s igual de descartable per comercial...per? siguem
> sincers, ?s una visi? ,un tant escap?ada de la realitat, aix? s?, per? si
> ens falta algun element al nostre track i fem un cop d'ull "per
> casualitat"...probablement encertem i confirmem les dades que aportem.Ara
> b?...la majoria de dates s?n 2009, aix? que ja podeu entendre com de
> desfasada est? la cosa, no ser? veritat absoluta el que trobem.Qualsevol
> que conegu?s m?s a fons el territori (hi visqui, vamos) probablement ens
> passi la m? per la cara en totes les situacions).
> -Mapes de l'ICC:?s la nostra instituci? m?s propera globalment al territori
> catal? que s'encarrega d'aquestes q?estions:fer mapes.Si et mires els
> diversos mapes veur?s que els m?s moderns s?n els que tenen una escala m?s
> llunyana, aix? que tot i que una edici? canvia a una altra, la que m?s
> adequada per mida,m?s senzilla i m?s homog?nia per edicions ?s la 1:50000
> (2010) , tot i que la 1:250000 ?s de 2011 i tamb? t? els colors m?s o menys
> correctes, i la 1:25000 (2006-2012) que no t? els colors correctes, per? en
> q?esti? de tra?at en general ?s prou fiable.Les actualitzacions dependran
> del pressupost de l'ICC, que em temo que no creixer? en anys precisament,
> acomiadem-nos de mapes oficials molt actualitzats, es tira amb el que ja
> tenen.
>
> Pel que fa a les ciutats i poblacions faria una altra classificaci?, que
> excepte a les 62 poblacions que superen els 20000 habitants i que es
> consideren oficialment com a ciutat(Catalunya t? 948 municipis) sol
> coincidir amb el color de les carreteres que el travessen.Sempre he
> procurat no fer servir gaires coloraines dins de poblaci? (la mobilitat
> exterior, que ?s per a la que serveix un mapa com OSM no requereix de gran
> difer?ncia entre els carrers principals i els que no ho s?n), aix? que, a
> banda de les carreteres que travessen una poblaci?, groc (tertiary, sense
> refer?ncia) pels dos o tres que ho s?n i blanc per la resta
> (residential).Per fer-ho o b? ens podem basar en el cadastre espanyol, o en
> els diversos nomencl?tors oficials, d'ajuntaments, Generalitat i
> Diputacions que podem trobar.
> Alg? diria que els pol?gons industrials haurien de portar m?s aviat
> highway=service per? de cara a la representaci? del mapa ?s bastant dolent,
> alguns pol?gons industrials tenen carrers m?s amples i grans que qualsevol
> "via de servei" o "via d'aparcament" (un lateral urb? seria via de servei?)
> Menci? apart a les caracter?stiques especials determinades per llei de
> diversos carrers:
>
> -Zona 30 :highway=residential per? amb aquestes caracter?stiques
> addicionals
> maxspeed=30
> source:maxspeed=zone
> traffic_sign=maxspeed
>
> -Residencial (20): highway=living_street
> -Vies peatonals : highway=pedestrian
>
> -Places: primer es marquen les vies per on passen cotxes amb la mateixa
> refer?ncia que anteriorment adalt, canviant o no el nom del carrer en s?
> pel de pla?a en la que s'est?.A continuaci? apliquem diversos elements per
> a l'?rea aix? que:
> area=yes
>
> Vorera de la pla?a (zona peatonal) highway=pedestrian
> Jardinet que tingui la pla?a leisure=garden
>
> Potser no s?n les m?s correctes per? portant un temps en aix?, s?n les que
> m'han donat una representaci? m?s similar als mapes i a la realitat, i aix?
> ?s com mapejo.Sorry si ha estat una mica extens.
> M'he basat en els seg?ents enlla?os per sostenir tot el que he dit:
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalitzaci%C3%B3
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_f%C3%ADsica
>
> http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Departament/Normativa%20i%20documentacio/Documentacio/Territori_mobilitat/Carreteres/documentacio%20tecnica/Cataleg%20de%20carreteres%20de%20Catalunya%202012/Cataleg_carreteres_2012.pdf
>
> http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/DC4C2CE3-1DCF-4810-875D-F37116267410/113142/Long_provin_2012.pdf
>
> http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F53519CB-A828-458F-AA09-B4959C13FF7E/103154/2010700.pdf
> http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=48207
> http://www.icc.cat/vissir3/index.html?lang=cat
>
> Espero que hagi servit d'ajuda i que serveixi per mantenir el debat cap a
> uns criteris de mapejament catalans.
>
> Salut!
> yopaseopor
>
>
> 2013/7/16 <jconstanti at ovi.com>
>
> > Hola,
> >
> > Aquesta era la meva intenci?, tipus viquip?dia: comen?ar all? on no hi ha
> > res per esser utilitzat com base per noves correccions i incrementar
> > successivament la qualitat de la informaci?. Quan no tenia el fons
> > sat?l?lit de bing les traces amb el gpx eren obligades per? ara es pot
> > dibuixar sense tenir una tra?a, sobretot llocs que es coneixen d'haver-hi
> > estat abans.
> >
> > Hi ha editors ocasionals que situen la seva botiga, un sem?for, les fonts
> > per refrescar-se mentre corren, el nom correcte del seu carrer, sentit de
> > circulaci?, ... Amb un primer tra?at pot ser m?s f?cil fer correccions
> > posteriors.
> >
> > Tamb? he detectat que google maps, here (n?kia) etc.. tenen errors i que
> > street view permet verificar noms de carrer i sentits de circulaci? (sin?
> > hi ha canvis recents).
> >
> > Hi ha grans ciutats amb un aspecte molt elaborat (finques, parcs,
> piscines
> > ....) i suposo que s'ha utilitzat una cartografia municipal (o del icc)
> per
> > fer importacions massives.
> >
> > josep
> >
> >  ------------------------------
> > *
> >
> > De:* yo paseopor <yopaseopor at gmail.com>
> > *Para:*
> > *CC:* talk-cat at openstreetmap.org
> > *Enviado:* Lunes 15 de julio de 2013 23:53
> > *Asunto:* Re: [Talk-cat] ?GPX i/o foto sate?lit
> >
> > Salut!
> > Personalment crec que en una situaci? "d'inici" tal i com est? OSM a
> > Catalunya em preocuparia m?s aviat d'afegir tots els carrers dels 948
> > municipis catalans, i despr?s ja em preocuparia d'ajustar si el coneixem,
> > si no el coneixem ,si s'assembla m?s o menys a la realitat etc. perqu?
> > prefereixo un cam? de cabres o de corbes... que directament que no hi
> hagi
> > cam?.I hi ha mitjans p?blics (tot te errors, tot pot estar desfasat, per?
> > tornem a la base, millor quelcom que res) per aconseguir-ho.Coberts els
> > m?nims, anem a pels m?xims (si no tenim cap inter?s particular que ens
> faci
> > variar la prioritat, ?s clar).
> > Una petita reflexi? d'estiu ;)
> >
> > yopaseopor
> >
> >
> > 2013/7/15 Xavier Barnada Rius <xbarnada at gmail.com>
> >
> > Hola,
> >
> > Com et comenten els altres companys de la llista es millor no fiar-se de
> > les dades de Google Maps ja que solen ser comprades a tercers.
> > Per altre banda s'intenta de fometar que la gent que recull les dades
> > hagi estat al lloc ja que per posar un exemple si no has estat al lloc
> > on hi ha un cami dificilment en sabras el atribut trackgrade.
> > Per altre banda no se fins a quin punt es legal agafar dades de Google
> > Maps ja que es podrien considerar que s'estan incorporant dades amb una
> > llicencia no lliure a OpenStreetMap i aixo pot ocasionar problemes
> > legals.
> > > Hola a tots,
> > >
> > > Jo vaig con?ixer osm en comen?ar a c?rrer fa un any i mig: per
> registrar
> > recorregut i esfor? utilitzo la versi? symbian d? sportstracker, que t?
> com
> > base cartogr?fica osm.
> > >
> > > Vaig a?lucinar en veure que el baix pened?s era un quasi un desert (a
> > osm) i vaig comen?ar a exportar i dibuxar les meves traces en gpx.
> > Finalment, ja fa uns mesos puc veure un fons fotogr?fic en mode edici?.
> > >
> > > Ara dibuixo camins i carrers dels que no tinc tra?a d?haver-hi passat.
> > Entenc que aquest fons del sat??lit ?s nou en aquesta ?rea i que m?s val
> > aquestes dades que cap. Tamb? utilitzo google maps i here maps per
> esbrinar
> > noms de carrers.
> > >
> > > Us agrair? qualsevol recomenaci? per millorar el meu procediment (ja he
> > comen?at a insta?lar el josm..).
> > >
> > > Salutacions
> > >
> > > josep
> > >
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Talk-cat mailing list
> > > Talk-cat at openstreetmap.org
> > > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-cat mailing list
> > Talk-cat at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-cat mailing list
> > Talk-cat at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > Talk-cat mailing list
> > Talk-cat at openstreetmap.org
> > http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
> >
> >
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <
> http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130720/255d79e1/attachment.html
> >
>
> ------------------------------
>
> _______________________________________________
> Talk-cat mailing list
> Talk-cat at openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
>
>
> End of Talk-cat Digest, Vol 3, Issue 17
> ***************************************
>-- 
*Carlos Sánchez
*About.me <http://about.me/carlos.sanchez>*
*
**
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130720/5eecb168/attachment-0001.html>


More information about the Talk-cat mailing list