[Talk-cat] Sobre com escriure els noms de vies

Jaume Figueras i Jové jaume.figueras at upc.edu
Wed Jul 31 18:40:12 UTC 2013


Hola,

el què diu la normativa catalana [1] pàg. 11 i [2] pàg. 29:

Els genèrics.

Els noms genèrics que indiquen el tipus de via urbana (carrer, plaça, 
avinguda, passatge, passeig, rambla, baixada, etc.) són noms comuns i, 
per tant, s’escriuen amb minúscula inicial (llevat que vagin en posició 
inicial o després de punt). Cal respectar les formes característiques 
locals (rambla, rial, travessera, travessia, costa, esplanada, etc.). 
Quan s’hagin d’escriure en plaques o rètols, es considera que es troben 
en posició inicial i, per tant, s’han d’escriure amb majúscula inicial.

el què diu la normativa espanyola [3] pàg. 19:

«Los topónimos de Cataluña tienen como única forma oficial la catalana, 
de acuerdo con la normativa lingüística del Institut d’Estudis Catalans, 
excepto los del Valle de Arán, que tienen la aranesa.»

pàg 37:

En el MTN25 todos los rótulos deben iniciarse con mayúscula, por lo 
tanto, el artículo inicial de una capital se rotulará siempre con 
mayúscula, aun cuando esté registrado con minúscula. Se trata de la
única excepción en que se modifica la forma recogida en el REL

Ejs.: L’Alfàs del Pi, La Vilavella pero no: l’Alfàs del Pi, la Vilavella.

Jo entenc que carrer, plaça, avinguda, passatge, passeig, rambla, 
baixada, etc. van en minúscula excepte si estan en posició inicial o 
després d'un punt o en plaques i rètols. O sigui posaré carrer en 
majúscula quan començo una oració o en un rètol o placa. Per si en teniu 
dubtes en la mateixa normativa hi ha un munt d'exemples on trobem (fora 
de les plaques) els genèrics (inclòs carrer) en minúscula [1] pàg. 20 en 
endavant, i tot el [2]

He posat també el que diuen les normatives espanyoles per què queda 
constància que la nostra normativa és la què conta i que ells retolen 
igual que nosaltres encara que el registre [Registro de entidades 
locales] sigui en minúscula.

Aleshores, la meva consideració és què el camp 'name' de la base de 
dades no és cap oració ni forma part de cap escrit i per tant no va en 
majúscula. Per mi tampoc no és ni una placa ni un rètol i per tant 
tampoc ho posaria en majúscula. Així que per mi tot en minúscula, encara 
que, jo el primer, ho trobi lleig i no hi estigui avesat. Una altra cosa 
és quan això ho volem imprimir en un rètol:

IEC - 1 m. [LC] Inscripció breu que, impresa o pintada sobre un suport, 
es posa en un lloc visible per a informar el públic. El rètol d’una 
botiga. Els rètols d’un carrer.

Però el nom d'un carrer en un mapa no sé si pot considerar-se un rètol.

Apa, ja he escrit prou.

Salut!

[1] 
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Serveis%20i%20tramits/Biblioteca%20i%20documentacio/Planificacio%20territorial/Publicacions/Cartografia%20i%20toponimia/Criteris%20per%20a%20la%20toponimia%20dambit%20municipal_Criteris/docs/criteris_denominacio.pdf

[2] 
http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Serveis%20i%20tramits/Biblioteca%20i%20documentacio/Planificacio%20territorial/Publicacions/Cartografia%20i%20toponimia/Criteris%20per%20a%20la%20toponimia%20dambit%20municipal_Criteris/docs/criteris_escriptura.pdf

[3] 
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/C7B3628F-1BFB-431E-A7FA-99A97C2A9ECC/28709/NormasToponimiaparaMTN25.pdf

On 31/07/13 16:44, yo paseopor wrote:
> En l'actualitat els mapes de l'ICC porten la primera en majúscula de tal
> forma que queda "*Avinguda de Francesc Macià*" o " /Plaça Cerdà/ ".També
> és la forma més habitual de veure-ho als senyals de trànsit tant
> nacionals com urbans.
> Crec que és aquesta la manera.
>
> Salut i mapes
> yopaseopor
>
>
> 2013/7/31 Joan Montané <joan a montane.cat <mailto:joan a montane.cat>>
>
>   Hola,
>
>   suposo que tots els presents esteu subscrits a talk-es, però per si
>   de cas, faig la introducció del tema.
>
>   Ahir, arran d'una qüestió feta a talk-es, va sortir el tema de com
>   s'han d'introduir les dades a l'OSM. en els topònims i noms de via.
>   Concretament si el tipus de via (carrer, avinguda, passeig... ) va
>   en majúscula o minúscula. "Carrer de ..." o "carrer de...". També va
>   sortir el tema del topònims amb article ("El Prat de Llobregat" o
>   "el Prat de Llobregat").
>
>   Sobre els topònims amb article, tinc un criteri clar. En català van
>   en minúscula. I, com sabeu, un dels meus entreteniments en canviar
>   les majúscules per minúscules de tot el territori, i difícilment em
>   fareu canviar d'opinió, :)
>
>   Sobre els tipus de via, sóc partidari també d'escriure'ls en
>   minúscula. De fet, els meus primers carrers estan, encara, fets
>   així. Instintivament ho vaig fer així, sense haver-me mirat res del
>   que hi havia fet en altres poblacions. En els mapes catalans hi ha
>   tradició de posar-ho en minúscula ("carrer de..."), però a les
>   plaques i cartells, normalment ho posen, o tot en majúscules
>   ("CARRER DE.."), o la primera de majúscula ("Carrer de...") i, en
>   més d'un mapa digital, poden trobar els noms de vies també així
>   ("Carrer de...").
>
>   Aleshores, com introduïm les dades? o que cadascú faci el que
>   vulgui, com fins ara? Parlem-ne.
>
>   Joan Montané
>
>
>   _______________________________________________
>   Talk-cat mailing list
>   Talk-cat a openstreetmap.org <mailto:Talk-cat a openstreetmap.org>
>   http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-cat mailing list
> Talk-cat a openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat
>

-- 
    Jaume Figueras i Jové
o o o Responsable de projectes SIG
o o o inLab FIB
o o o
U P C Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech

    E-mail : jaume.figueras a upc.edu
    Web  : http://inlab.fib.upc.edu/
    Telf  : +34937398621 (intern UPC: 98621)
    Mòbil : +34650756456 (intern UPC: 44785)
    Fax  : +34937398628 (intern UPC: 98628)

    Adreça : inLab FIB
         Edifici B5-S102
         C/ Jordi Girona, 31
         08025 BARCELONA

Ubuntu User #14347 - Linux User #504317More information about the Talk-cat mailing list