[Talk-cat] Acadèmia d'anglès

Simó Albert i Beltran sim6 at probeta.net
Tue Mar 4 10:32:14 UTC 2014


Hola,

No he trobat com etiquetar una acadèmia d'anglés :( He buscat exemples
hi he vist que hi ha qui usa amenity=school o building=school.  Hi ha
alguna manera millor de fer-ho?

Fins aviat.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20140304/2e6977fd/attachment.pgp>


More information about the Talk-cat mailing list