[Talk-cat] Ponilandia???

Simó Albert i Beltran sim6 at probeta.net
Thu May 8 22:31:16 UTC 2014


Mateu Vic <mateuvic at gmail.com> writes:

> No sé si veig visions, el meu navegador m'enganya o què, però avui estava
> repassant els criteris vigents al (de moment) Regne d'Espanya, i a la
> llista de "comunitats autònomes" (a part que hi manquen les Illes Balears,
> on jo visc habitualment), he trobat entre Castilla y León y Galicia (on hi
> hauria d'haver Catalunya si se segueix l'ordre alfabètic) això:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n#Ponilandia
>
> Què trobau?

Gràcies per informar, crec que és un clar cas de vandalisme ha estat l'usuari KikeTM:

http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Normalizaci%C3%B3n&diff=prev&oldid=1034420

L'he restaurat:

http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Normalizaci%C3%B3n&diff=1035413&oldid=1034467

Aquí l'advertència prèvia a la denúncia:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User_talk:KikeTM
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20140509/d8d8e38c/attachment.pgp>


More information about the Talk-cat mailing list