[Talk-cat] Ponilandia???

Simó Albert i Beltran sim6 at probeta.net
Fri May 9 12:33:10 UTC 2014


yo paseopor <yopaseopor at gmail.com> writes:

> Us explico: hi ha un estudiant d'informàtica que "va decidir" que això del
> procés el "cansava" i per desdramatitzar va fer una extensió de chrome que
> substitueix tot tipus de paraules relacionades amb Catalunya i el procés.
> http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2013/12/20/actualidad/1387531653_497320.html

Efectivament aquest usuari està usant aquesta extensió. No li ha fet
falta copiar res. Aquesta extensió, modifica el contingut de les pàgines
incús dels formularis preomplerts, per exemple quan s'edita el wiki,
fent que al guardar s'envii el text modificat sense advertir al usuari.

La bona notícia és que l'usuari s'ha disculpat:

http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=User_talk:Sim6
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 835 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20140509/0e155d14/attachment.pgp>


More information about the Talk-cat mailing list