[Talk-cat] Sobre sortides d'autopistes i altres vies

SMP SMP smp.ca.w at gmail.com
Wed Jan 7 15:40:49 UTC 2015


A mi particularment aquests <> quan la sortida no té número, no m'agraden
gens i no els hi trobo el sentit. Si no tenen número jo crec que
senzillament s'ha de deixar el camp ref en blanc. El renderitzador ja se
n'ocuparà de posar-hi el nom o el exit_to o el que li doni la gana de fer.
Els del tipus <f> em semblen una manera força lletja de retolar-ho però com
a mínim aporten certa informació. Perquè els <> la impressió que em donen
és que només ocupen lloc al mapa omplint-lo de caràcters sense utilitat.

Tampoc no m'agraden els noms en anglès a les autopistes catalanes. Si hi ha
una sortida a una àrea de descans per què ha de dir "rest area" com a nom
de la sortida? O "beach" per a una platja, o "harbour" per un port o
"airport" per a un aeroport. Els camps de nom estan pensats com a camps
llegibles per humans, no han de contenir unes paraules claus concretes
predefinides. Per què hem de triar l'anglès per a descriure aquestes
característiques? El meu pare no sap anglès i no entenc perquè s'ha de
trobar amb que una sortida es diu "Palamós harbour".
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20150107/c0e56561/attachment.html>


More information about the Talk-cat mailing list