[Talk-cat] Etiquetant centres de salut

César Martínez Izquierdo cesar.izq at gmail.com
Wed Jan 21 16:12:36 UTC 2015


Bona tarda,

Estic veient que alguns centres d'atenció primària s'estan etiquetant
fent servir amenity=hospital [1],
tot i que mirante les definicions, crec que amenity=clinic [2]
s'ajusta molt més.

Per exemple:
https://www.openstreetmap.org/node/359217687

Com ho feu normalment?

Salut,

César

[1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity=hospital
[2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:amenity%3Dclinic-- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  César Martínez Izquierdo
  GIS developer
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Blog: http://geotechnotes.wordpress.com/
  ETC-SIA: http://sia.eionet.europa.eu/
  Universitat Autònoma de Barcelona (SPAIN)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -More information about the Talk-cat mailing list