[Talk-cat] Entrevista per a OpenCageData

Felip Manyer i Ballester felip at openstreetmap.cat
Tue May 12 07:01:19 UTC 2015


El 12/05/15 01:37, en/na Carlos Sánchez ha escrit:
> We also started to recover the catalan names from Perpinyà in south
> France. There's also work to do to tag occitanian names in Val d'Aran.

Bon dia,

em sembla molt bé, gràcies! Aquí hi posaria, però: «We also started to
recover the Catalan names in Perpinyà (Northern Catalonia, southern
France). There is also work to do to tag Occitan names in Val d'Aran.»

-- 
A reveure,
 
Felip.
 
 
Amic, fugim tanta malòria,
on viu tot home a gratcient;
del camí a l'ombra fem memòria,
mirant la vinya i l'aire pacient,
i transcrivim cent i mil meravelles
al Llibre de les Set Sivelles.
    -+- El Llibre de les Set Sivelles, Josep Sebastià Pons -+-
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: no disponible
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20150512/4134a979/attachment.sig>


More information about the Talk-cat mailing list