[Talk-cat] el diari Ara utilitza OSM

Felip Manyer i Ballester felip at openstreetmap.cat
Thu May 28 07:55:03 UTC 2015


El 28/05/15 09:18, en/na pitort a eclipso.eu ha escrit:
>    Avui el diari Ara bublica un article sobre les eleccions i utilitza mapes
>    basats en l'OSM i CartoDB:
> 
>    http://www.ara.cat/tema_del_dia/sobiranisme-reforca-arreu-del-territori_0_1364863573.html

Llàstima que al nord de la ratlla la toponímia hi sigui en tan mal
estat (una barreja molt estranya de formes franceses i catalanes:
Banyuls de la Marenda i Argelers, però Saint-Cyprien i Thuir)... Vegeu
aquí els noms correctes: http://www.openstreetmap.cat/

-- 
Felip
 
"If you want to travel around the world and be invited to speak at a lot
of different places, just write a Unix operating system."
    -+- By Linus Torvalds -+-
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: franximà.png
Type: image/png
Size: 60997 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20150528/2e293f9f/attachment-0001.png>
-------------- part següent --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: no disponible
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20150528/2e293f9f/attachment-0001.sig>


More information about the Talk-cat mailing list