[Talk-cat] Llibre "gratis" (a canvi de les vostres dades) (només avui) d'OpenStreetMap

Xavier Roijals xavi at tarbz2.net
Tue Jun 7 07:54:20 UTC 2016


OpenStreetMap https://t.co/5nBgPuI7t5More information about the Talk-cat mailing list