[Talk-cat] Ref vs name amb FIXME highlight warnings

Joan aseques at gmail.com
Sun Mar 12 22:53:06 UTC 2017


Com hem comentat he activat la visualització de FIXME highlight warnings,
el primer que m'ha sorprès és que indica com a error quan s'indica el nom
de la via amb ref enlloc de name, s'ha de corregir sempre que passi?


[image: Imatge inserida 1]
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20170312/7ffeb511/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: imatge.png
Type: image/png
Size: 384687 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20170312/7ffeb511/attachment-0001.png>


More information about the Talk-cat mailing list