<div dir="ltr">Crec que el tema sigui la classificació que sigui, s'hauria de poder tancar i poder fixar. <div style>He estat veient la classificació proposada a <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalitzaci%C3%B3">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalitzaci%C3%B3</a> i la trobo bastant raonada i crec que mitjançant els mapes de l'ICC i alguns coneixements propies es podria dur a terme sense haver d'esperar a que cadascú mapegi el seu poble.</div>
<div style>Pel que fa a les ciutats (> 20.000 habitants) es podrien diferenciar els carrers per la IMD (vehícles al dia). </div><div style><br></div><div style>Dins de ciutat podria ser:</div><div style>> 60.000 primary</div>
<div style>30.000 - 60.000 secondary</div><div style>10.000 - 30.000 tertiary</div><div style>i en el cas de les Rondes de Barcelona (motorway)</div><div style><br></div><div style>Què us sembla si per acabar amb això fem una mena d'enquesta pública per acabar de definir-ho?</div>
</div><div class="gmail_extra"><br><br><div class="gmail_quote">El dia 20 de juliol de 2013 8.56,  <span dir="ltr"><<a href="mailto:talk-cat-request@openstreetmap.org" target="_blank">talk-cat-request@openstreetmap.org</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Send Talk-cat mailing list submissions to<br>
        <a href="mailto:talk-cat@openstreetmap.org">talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
<br>
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit<br>
        <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
or, via email, send a message with subject or body 'help' to<br>
        <a href="mailto:talk-cat-request@openstreetmap.org">talk-cat-request@openstreetmap.org</a><br>
<br>
You can reach the person managing the list at<br>
        <a href="mailto:talk-cat-owner@openstreetmap.org">talk-cat-owner@openstreetmap.org</a><br>
<br>
When replying, please edit your Subject line so it is more specific<br>
than "Re: Contents of Talk-cat digest..."<br>
<br>
<br>
Today's Topics:<br>
<br>
   1. Re: GPX i/o foto sate?lit (yo paseopor)<br>
<br>
<br>
----------------------------------------------------------------------<br>
<br>
Message: 1<br>
Date: Sat, 20 Jul 2013 01:03:22 +0200<br>
From: yo paseopor <<a href="mailto:yopaseopor@gmail.com">yopaseopor@gmail.com</a>><br>
Cc: "<a href="mailto:talk-cat@openstreetmap.org">talk-cat@openstreetmap.org</a>" <<a href="mailto:talk-cat@openstreetmap.org">talk-cat@openstreetmap.org</a>><br>
Subject: Re: [Talk-cat] GPX i/o foto sate?lit<br>
Message-ID:<br>
        <<a href="mailto:CAAVQmZ1xe8hU0xhV23r53w7SuZ_NwHhgckLbMX7aO88TjmwxjA@mail.gmail.com">CAAVQmZ1xe8hU0xhV23r53w7SuZ_NwHhgckLbMX7aO88TjmwxjA@mail.gmail.com</a>><br>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"<br>
<br>
Hola!<br>
donar? el meu punt de vista sobre la q?esti? que plantejava el Carlos<br>
S?nchez, recuperant l'altre dia el tema tracks i mapejament de carrers<br>
<br>
A la wiki d'OSM<br>
<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalitzaci%C3%B3" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalitzaci%C3%B3</a><br>
<br>
fa un temps vaig traduir i adaptar una p?gina que explicava com es podien<br>
classificar les vies (jo en s?c un dels primers interessats en aquest tipus<br>
de l?nies i nodes,manies que t? un ;).De moment aquella p?gina no s'ha<br>
desfet ni modificat i ?s ben cert que no hi ha unanimitat als criteris.aix?<br>
que mirant el que fan els ve?ns si et mires el tema "espanyol" veur?s que<br>
hi ha dues formes d'etiquetar-les:<br>
<br>
-Per l'administraci? a la que depenen: Nacionals -convertides en trunk per<br>
obra i gr?cia de les convencions espanyoles, auton?miques (considerades<br>
autom?ticament m?s baixes que les nacionals - tot i que a l'OSM s'etiqueten<br>
com a prim?ries - quelcom similar amb el que t'ha passat a tu amb les<br>
locals, que les has considerat secund?ries pel simple fet de pert?nyer a<br>
una administraci?,independentment de si era secund?ria o terci?ria entrant<br>
en disparitat de colors oficials), secund?ries (les comarcals, les verdes<br>
de tota la vida, i que ara depenen de la Generalitat de Catalunya la gran<br>
majoria independentment de les dues o tres lletres primeres que puguin<br>
tenir), i terci?ries (les locals, les que al CCGC2012 s?n gestionades per<br>
les diverses diputacions i no pel SCT).Les unclassified s?n aquells camins<br>
que els ajuntaments o consells comarcals han decidit convertir en<br>
carretera, normalment, porten a urbanitzacions i coses per l'estil.<br>
<br>
-Per l'estat de la via, aqu? en faig una classificaci? amb les sis<br>
classificacions que fa OSM:<br>
<br>
Highway=motorway: autopista i autovies relativament noves (velocitat m?xima<br>
120)(hi ha autovies barates d'eixamplament de carrils en el tra?at antic no<br>
mereix dir-se motorway, per la qual cosa passen a la categoria inferior, la<br>
de trunk aix? s? amb l'apartat motorroad=yes.Als mapes de l'ICC es veuen de<br>
color blau.N'hi ha de dues administracions principalment Estat i<br>
Generalitat, aix? que porten la refer?ncia comen?ant per A i per C amb fons<br>
blau<br>
Highway=trunk: carreteres de tra?at nou,o carreteres desdoblades , autovies<br>
antigues de les que hem parlat abans (de color blau per? amb tra?at d'un<br>
sol carril o similar o grana als mapes de l'ICC).Tot i que a Espanya no<br>
existeixen des de 2003, s? que s'han renovat tra?ats nacionals que mereixen<br>
aquesta categoria, i la Generalitat quan treballa en un nou eix (tipus<br>
Diagonal, per exemple, en el tram que va de Vilafranca del Pened?s a<br>
Manresa) fa aquesta configuraci?.S'hi pot anar a 100-90 i els enlla?os en<br>
gran majoria s?n a diferent nivell.El millor exemple a Catalunya el ten?em<br>
fins fa quatre dies a l'Eix Transversal.Totes les administracions excepte<br>
els ajuntaments en tenen (qui hagi circulat per la GIV-6546 o per la C-260<br>
que digui que en pensa, amb dos carrils,i sense tra?at urb? "blanco y en<br>
botella").Cada cal?ada, amb ambd?s carrils surt a uns 8 metres.<br>
Highway=primary: De vermell als mapes de l'ICC.S?n els principals eixos de<br>
la Generalitat (C-XX) que no han fet una gran renovaci? de tra?at en els<br>
darrers temps per? que a m?s de principals eixos de comunicaci? permeten<br>
una velocitat de 80 km/h, amb voral i cal?ades que arriben als 8<br>
metres.Tamb? hi entren les nacionals(N-) en les que no s'han abocat grans<br>
modificacions de tra?at en aquests darrers temps per? que han rebut prou<br>
recursos .Sorprenentment totes les administracions en tenen algunes (algun<br>
ajuntament t? uns camins ve?nals que fan caure els collons a terra com per<br>
exemple el cam? Taberner <a href="http://goo.gl/maps/ykQls" target="_blank">http://goo.gl/maps/ykQls</a> , i algunes diputacions<br>
-suposo que en col?laboraci? amb la Generalitat de Catalunya- han destinat<br>
ingents quantitats en reformar les seves carreteres locals com per exemple<br>
la TV-3405 <a href="http://goo.gl/maps/DuhF4" target="_blank">http://goo.gl/maps/DuhF4</a>)<br>
Highway=secondary: De verd als mapes de l'ICC ,s?n aquelles carreteres que<br>
les administracions consideren secund?ries.En la pr?ctica per?, si diem les<br>
caracter?stiques de la via moltes prim?ries no arriben a complir els<br>
requisits, per la qual cosa passen a ser d'aquesta categoria (del poc<br>
manteniment , i inversi? d'algunes carreteres arriba aquest batibull de<br>
colors i categories (el nom hauria de fer la cosa, per desgr?cia en el<br>
moment actual no ?s aix?).S?n carreteres que permeten una velocitat entre<br>
60-80 i que la majoria de corbes s?n prou obertes.Tenen voral, tot i que a<br>
vegades petit i la majoria dels encreuaments s?n amb un tercer carril, tot<br>
i que al mateix nivell.Tornem-hi: totes les administracions en tenen (ja<br>
que tot i que l'estat hauria d'haver fer transmissi? de les secund?ries a<br>
la Generalitat hi ha algunes nacionals que fan vergonya i que no mereixen<br>
ser considerades prim?ries, d'igual manera no ens despistem amb el vermell<br>
dels eixos de la Generalitat, eren antigues comarcals i no s'ha fet cap<br>
"rentat de tra?at" per la qual cosa les seves condicions no han millorat.<br>
Highway=tertiary: De groc, s?n aquelles carreteres locals, principalment de<br>
les diputacions, i ajuntaments que permeten una velocitat fins a 70<br>
km/h,sense voral la gran majoria amb delimitaci? d'eix de carretera o<br>
mitjana nom?s a vegades, amb cal?ades que van dels 8 als 4 metres (quan no<br>
hi ha eix delimitat es pot fer servir lanes=1 acompanyat de l'amplada de la<br>
via, que normalment no supera els 6-8 metres).Tanmateix per?, alguns eixos<br>
i nacionals amb tra?at primari que fa anys i panys que no es renoven ni<br>
amplien no es mereixen superar aquesta qualificaci?, com per exemple la<br>
N-260 entre Pont de Suert i Sarroca de Bellera: em nego a dir-li Nacional a<br>
aix? <a href="http://goo.gl/maps/HbEQX" target="_blank">http://goo.gl/maps/HbEQX</a> o Eix de la Generalitat o primari a aix?<br>
altre <a href="http://goo.gl/maps/78KjI" target="_blank">http://goo.gl/maps/78KjI</a> situat a la C-37 a Querol - en aquest segon<br>
cas hi ha pendent un canvi de refer?ncia i classificaci? a nivell<br>
legislatiu que gr?cies a la situaci? actual i pol?tica no t? pinta de<br>
fer-se, per? igualment no serveix d'excusa per no mantenir la xarxa en<br>
perfectes condicions, "maltractant" als habitants que les han de fer servir<br>
di?riament-.<br>
Highway=unclassified: De gris als mapes de l'ICC, s?n aquelles carreteres<br>
que no entren a les diverses classificacions del Cat?leg de Carreteres de<br>
la Generalitat de Catalunya 2012 ni del de la RGE.En els darrers anys a<br>
Catalunya no s'han fet oficialment gaires noves carreteres locals o<br>
secund?ries per la qual cosa molts camins asfaltats o semiasfaltats que han<br>
rebut una inversi? per convertir-se en carretera local per? que no han<br>
entrat en aquesta classificaci? passarien a ser unclassified, encara.Alguns<br>
camins i carreteres sense classificaci? superen algunes locals.En un futur<br>
veurem com van aquestes inversions.Normalment s?n camins i carreteres<br>
gestionades pels diversos ajuntaments.<br>
Highway=road: Qualsevol via desconeguda.<br>
Enlla?os: Essent pr?ctics , tot el que quedi entre el naixement del carril<br>
individual i el km. 0 (que n'hi ha en alguns llocs) o entre una i altra<br>
carretera que no sigui el mateix node ?s considerat link (?s f?cil de<br>
distingir, des que sorgeixen les marques vials que separen carrils,separats<br>
per landuse=traffic_island ,  per exemple.Els carrils principals de la<br>
carretera que continua van amb la refer?ncia de la carretera principal, els<br>
altres el mantinc amb la categoria de la principal, perqu? ?s on estan per?<br>
amb altre direcci? fins que es completa el gir (especialment ?til en<br>
enrutament GPS) .Els enlla?os agafen la categoria de la carretera principal<br>
amb la que enllacen (?s a dir, no t? sentit que una rotonda de la N-340 que<br>
travessa una local...?s converteixi en groc (local), quan t? amplades,<br>
tractament i senyalitzacions de N-340.<br>
<br>
Trobo un error que les carreteres locals passin a ser secund?ries per<br>
simple refer?ncia (ja simplement pel nom), i tamb? trobo un error que les<br>
carreteres no reflecteixin el seu nivell d'inversi? i d'estat<br>
independentment de l'administraci? de la que depenen (algunes discussions<br>
he tingut en convertir algun tram de la N-340 que ja est? duplicada per<br>
part de l'A-7 i que oficialment ja s?n locals, cedides i travesies les<br>
quals gestionades algunes per ajuntaments!! - f?cils de distingir, l?mit a<br>
50 o 40 i badens i asecadors grans realment on pots deixar clarament els<br>
baixos del cotxe).La gr?cia ?s que OSM siguin uns mapes prou avan?ats que<br>
determinin realment la millor ruta i no la ruta m?s "estatal" o m?s<br>
"oficial".<br>
?s una absoluta vergonya com a ciutad? d'un territori (i no em ficar? en<br>
temes de nacionalismes varis) que les 4 administracions que poden tenir<br>
responsabilitats sobre vies (aix? tamb? em sembla una bajanada per? vaja ,<br>
?s aix?) siguin capaces fins i tot de menysprear un territori  no invertint<br>
en alguns llocs, no fent el manteniment correcte a les seves vies, o fins i<br>
tot fent passar per sobre algunes motivacions administratives i pol?tiques<br>
per sobre de les racionals i de planificaci? de la mobilitat d'un territori<br>
(aix? com tots els "enganys i triqui?uelas varias" com que determinades<br>
administracions facin trasllat de vies, com els diversos acords<br>
Generalitat-Diputacions sense que aix? suposi un canvi en la inversi? i<br>
refer?ncia de la carretera, integrant-la plenament en l'esquema viari<br>
-algunes vies noves i prim?ries de la Generalitat ?s vergony?s que l'Estat<br>
encara les consideri secund?ries mantenint fins i tot disparitat de<br>
criteris amb els colors que poden dur a error als mapes comercials i tot -<br>
o ?s que algun espanyol anir? de Vilafranca del Pened?s a Manresa per la<br>
AP-7 i C-55 per tal de no agafar una C-15 "secund?ria" a ulls de la RGE,<br>
totalment renovada, amb nou tra?at i que estalvia unes quantes desenes de<br>
quil?metres? )<br>
Crec que OSM ha de poder superar aix?, es tracta de reflectir la realitat<br>
administrativa sense oblidar la realitat, que ?s la que trepitja cada<br>
persona que acaba fent servir mapes com OSM.<br>
<br>
Jo em baso en l'estat de la carretera principalment, en la actualitat la<br>
pertinen?a a x administraci? no indica ni garanteix la seva qualitat ni en<br>
sentit bo ni en sentit dolent (he vist com davant els meus morros han<br>
canviat vies de categoria - vamos, operaris que substitueixen enganxines<br>
vermelles per taronges a la rotonda elevada de la C-15 amb la N-340, per<br>
exemple.)<br>
Per evitar disputes generalment m'he basat en els mapes oficials de<br>
l'Institut Cartogr?fic de Catalunya mentre no hi hagi track o cap altra<br>
dada, - cartografia de "guerra" li dic jo - , si estem esperant a que cada<br>
catal? que hagi passat per cada cam? entri a OSM , pugi el seu track i<br>
l'editi...ens creixer? la barba, per dir-ho finament.<br>
<br>
El meu punt de vista ?s el seg?ent sobre els mapes:<br>
<br>
-Google Maps queda totalment descartat: t? errors greus a Catalunya, fins i<br>
tot de nomencl?tor (ells tamb? es basen en l'ICC per algunes coses , "es de<br>
ser in?tiles!"), ?s de pagament, no ?s compatible amb una llic?ncia OSM,<br>
etc...<br>
-Google Street View: ?s igual de descartable per comercial...per? siguem<br>
sincers, ?s una visi? ,un tant escap?ada de la realitat, aix? s?, per? si<br>
ens falta algun element al nostre track i fem un cop d'ull "per<br>
casualitat"...probablement encertem i confirmem les dades que aportem.Ara<br>
b?...la majoria de dates s?n 2009, aix? que ja podeu entendre com de<br>
desfasada est? la cosa, no ser? veritat absoluta el que trobem.Qualsevol<br>
que conegu?s m?s a fons el territori (hi visqui, vamos) probablement ens<br>
passi la m? per la cara en totes les situacions).<br>
-Mapes de l'ICC:?s la nostra instituci? m?s propera globalment al territori<br>
catal? que s'encarrega d'aquestes q?estions:fer mapes.Si et mires els<br>
diversos mapes veur?s que els m?s moderns s?n els que tenen una escala m?s<br>
llunyana, aix? que tot i que una edici? canvia a una altra, la que m?s<br>
adequada per mida,m?s senzilla i m?s homog?nia per edicions ?s la 1:50000<br>
(2010) , tot i que la 1:250000 ?s de 2011 i tamb? t? els colors m?s o menys<br>
correctes, i la 1:25000 (2006-2012) que no t? els colors correctes, per? en<br>
q?esti? de tra?at en general ?s prou fiable.Les actualitzacions dependran<br>
del pressupost de l'ICC, que em temo que no creixer? en anys precisament,<br>
acomiadem-nos de mapes oficials molt actualitzats, es tira amb el que ja<br>
tenen.<br>
<br>
Pel que fa a les ciutats i poblacions faria una altra classificaci?, que<br>
excepte a les 62 poblacions que superen els 20000 habitants i que es<br>
consideren oficialment com a ciutat(Catalunya t? 948 municipis) sol<br>
coincidir amb el color de les carreteres que el travessen.Sempre he<br>
procurat no fer servir gaires coloraines dins de poblaci? (la mobilitat<br>
exterior, que ?s per a la que serveix un mapa com OSM no requereix de gran<br>
difer?ncia entre els carrers principals i els que no ho s?n), aix? que, a<br>
banda de les carreteres que travessen una poblaci?, groc (tertiary, sense<br>
refer?ncia) pels dos o tres que ho s?n i blanc per la resta<br>
(residential).Per fer-ho o b? ens podem basar en el cadastre espanyol, o en<br>
els diversos nomencl?tors oficials, d'ajuntaments, Generalitat i<br>
Diputacions que podem trobar.<br>
Alg? diria que els pol?gons industrials haurien de portar m?s aviat<br>
highway=service per? de cara a la representaci? del mapa ?s bastant dolent,<br>
alguns pol?gons industrials tenen carrers m?s amples i grans que qualsevol<br>
"via de servei" o "via d'aparcament" (un lateral urb? seria via de servei?)<br>
Menci? apart a les caracter?stiques especials determinades per llei de<br>
diversos carrers:<br>
<br>
-Zona 30 :highway=residential per? amb aquestes caracter?stiques<br>
addicionals<br>
maxspeed=30<br>
source:maxspeed=zone<br>
traffic_sign=maxspeed<br>
<br>
-Residencial (20): highway=living_street<br>
-Vies peatonals : highway=pedestrian<br>
<br>
-Places: primer es marquen les vies per on passen cotxes amb la mateixa<br>
refer?ncia que anteriorment adalt, canviant o no el nom del carrer en s?<br>
pel de pla?a en la que s'est?.A continuaci? apliquem diversos elements per<br>
a l'?rea aix? que:<br>
area=yes<br>
<br>
Vorera de la pla?a (zona peatonal) highway=pedestrian<br>
Jardinet que tingui la pla?a leisure=garden<br>
<br>
Potser no s?n les m?s correctes per? portant un temps en aix?, s?n les que<br>
m'han donat una representaci? m?s similar als mapes i a la realitat, i aix?<br>
?s com mapejo.Sorry si ha estat una mica extens.<br>
M'he basat en els seg?ents enlla?os per sostenir tot el que he dit:<br>
<br>
<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalitzaci%C3%B3" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalitzaci%C3%B3</a><br>
<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n</a><br>
<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_f%C3%ADsica" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n_f%C3%ADsica</a><br>
<a href="http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Departament/Normativa%20i%20documentacio/Documentacio/Territori_mobilitat/Carreteres/documentacio%20tecnica/Cataleg%20de%20carreteres%20de%20Catalunya%202012/Cataleg_carreteres_2012.pdf" target="_blank">http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Departament/Normativa%20i%20documentacio/Documentacio/Territori_mobilitat/Carreteres/documentacio%20tecnica/Cataleg%20de%20carreteres%20de%20Catalunya%202012/Cataleg_carreteres_2012.pdf</a><br>

<a href="http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/DC4C2CE3-1DCF-4810-875D-F37116267410/113142/Long_provin_2012.pdf" target="_blank">http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/DC4C2CE3-1DCF-4810-875D-F37116267410/113142/Long_provin_2012.pdf</a><br>

<a href="http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F53519CB-A828-458F-AA09-B4959C13FF7E/103154/2010700.pdf" target="_blank">http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F53519CB-A828-458F-AA09-B4959C13FF7E/103154/2010700.pdf</a><br>

<a href="http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=48207" target="_blank">http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=48207</a><br>
<a href="http://www.icc.cat/vissir3/index.html?lang=cat" target="_blank">http://www.icc.cat/vissir3/index.html?lang=cat</a><br>
<br>
Espero que hagi servit d'ajuda i que serveixi per mantenir el debat cap a<br>
uns criteris de mapejament catalans.<br>
<br>
Salut!<br>
yopaseopor<br>
<br>
<br>
2013/7/16 <<a href="mailto:jconstanti@ovi.com">jconstanti@ovi.com</a>><br>
<br>
> Hola,<br>
><br>
> Aquesta era la meva intenci?, tipus viquip?dia: comen?ar all? on no hi ha<br>
> res per esser utilitzat com base per noves correccions i incrementar<br>
> successivament la qualitat de la informaci?. Quan no tenia el fons<br>
> sat?l?lit de bing les traces amb el gpx eren obligades per? ara es pot<br>
> dibuixar sense tenir una tra?a, sobretot llocs que es coneixen d'haver-hi<br>
> estat abans.<br>
><br>
> Hi ha editors ocasionals que situen la seva botiga, un sem?for, les fonts<br>
> per refrescar-se mentre corren, el nom correcte del seu carrer, sentit de<br>
> circulaci?, ... Amb un primer tra?at pot ser m?s f?cil fer correccions<br>
> posteriors.<br>
><br>
> Tamb? he detectat que google maps, here (n?kia) etc.. tenen errors i que<br>
> street view permet verificar noms de carrer i sentits de circulaci? (sin?<br>
> hi ha canvis recents).<br>
><br>
> Hi ha grans ciutats amb un aspecte molt elaborat (finques, parcs, piscines<br>
> ....) i suposo que s'ha utilitzat una cartografia municipal (o del icc) per<br>
> fer importacions massives.<br>
><br>
> josep<br>
><br>
>   ------------------------------<br>
>  *<br>
><br>
> De:* yo paseopor <<a href="mailto:yopaseopor@gmail.com">yopaseopor@gmail.com</a>><br>
> *Para:*<br>
> *CC:* <a href="mailto:talk-cat@openstreetmap.org">talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
> *Enviado:* Lunes 15 de julio de 2013 23:53<br>
> *Asunto:* Re: [Talk-cat] ?GPX i/o foto sate?lit<br>
><br>
> Salut!<br>
> Personalment crec que en una situaci? "d'inici" tal i com est? OSM a<br>
> Catalunya em preocuparia m?s aviat d'afegir tots els carrers dels 948<br>
> municipis catalans, i despr?s ja em preocuparia d'ajustar si el coneixem,<br>
> si no el coneixem ,si s'assembla m?s o menys a la realitat etc. perqu?<br>
> prefereixo un cam? de cabres o de corbes... que directament que no hi hagi<br>
> cam?.I hi ha mitjans p?blics (tot te errors, tot pot estar desfasat, per?<br>
> tornem a la base, millor quelcom que res) per aconseguir-ho.Coberts els<br>
> m?nims, anem a pels m?xims (si no tenim cap inter?s particular que ens faci<br>
> variar la prioritat, ?s clar).<br>
> Una petita reflexi? d'estiu ;)<br>
><br>
> yopaseopor<br>
><br>
><br>
> 2013/7/15 Xavier Barnada Rius <<a href="mailto:xbarnada@gmail.com">xbarnada@gmail.com</a>><br>
><br>
> Hola,<br>
><br>
> Com et comenten els altres companys de la llista es millor no fiar-se de<br>
> les dades de Google Maps ja que solen ser comprades a tercers.<br>
> Per altre banda s'intenta de fometar que la gent que recull les dades<br>
> hagi estat al lloc ja que per posar un exemple si no has estat al lloc<br>
> on hi ha un cami dificilment en sabras el atribut trackgrade.<br>
> Per altre banda no se fins a quin punt es legal agafar dades de Google<br>
> Maps ja que es podrien considerar que s'estan incorporant dades amb una<br>
> llicencia no lliure a OpenStreetMap i aixo pot ocasionar problemes<br>
> legals.<br>
> > Hola a tots,<br>
> ><br>
> > Jo vaig con?ixer osm en comen?ar a c?rrer fa un any i mig: per registrar<br>
> recorregut i esfor? utilitzo la versi? symbian d? sportstracker, que t? com<br>
> base cartogr?fica osm.<br>
> ><br>
> > Vaig a?lucinar en veure que el baix pened?s era un quasi un desert (a<br>
> osm) i vaig comen?ar a exportar i dibuxar les meves traces en gpx.<br>
> Finalment, ja fa uns mesos puc veure un fons fotogr?fic en mode edici?.<br>
> ><br>
> > Ara dibuixo camins i carrers dels que no tinc tra?a d?haver-hi passat.<br>
> Entenc que aquest fons del sat??lit ?s nou en aquesta ?rea i que m?s val<br>
> aquestes dades que cap. Tamb? utilitzo google maps i here maps per esbrinar<br>
> noms de carrers.<br>
> ><br>
> > Us agrair? qualsevol recomenaci? per millorar el meu procediment (ja he<br>
> comen?at a insta?lar el josm..).<br>
> ><br>
> > Salutacions<br>
> ><br>
> > josep<br>
> ><br>
> ><br>
> > _______________________________________________<br>
> > Talk-cat mailing list<br>
> > <a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
> > <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
><br>
><br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> Talk-cat mailing list<br>
> <a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
> <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
><br>
><br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> Talk-cat mailing list<br>
> <a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
> <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
><br>
><br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> Talk-cat mailing list<br>
> <a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
> <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
><br>
><br>
-------------- next part --------------<br>
An HTML attachment was scrubbed...<br>
URL: <<a href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130720/255d79e1/attachment.html" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130720/255d79e1/attachment.html</a>><br>

<br>
------------------------------<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
<br>
<br>
End of Talk-cat Digest, Vol 3, Issue 17<br>
***************************************<br>
</blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div dir="ltr"><div style="text-align:right"><b>Carlos Sánchez<br></b><a href="http://about.me/carlos.sanchez" target="_blank">About.me</a><b><br></b></div><b></b><div>
<div><div><div></div></div></div></div></div>
</div>