<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Trobo molt interessant la proposta de l'enquesta, i és veritat que
    si no ens agrada el que hi ha "normalitzat" el que hem de fer és
    presentar una alternativa amb prou consens.<br>
    <br>
    Jo no hi participaré perquè no conec prou el tema dels "highway" ni
    la tipologia de carreteres que tenim. El que sí que volia aportar és
    que tenim un desequilibri demogràfic i d'infraestructures molt gran
    a Catalunya. El que vull dir és que utilitzar el número de cotxes
    que passen per una via per mi no és una bona eina per
    classificar-les, segur que hi han molts carrers secundaris de
    Barcelona amb molt més tràfic que algunes vies principals de
    comarques amb molt poca població. Independentment de les grans
    autopistes i autovies que atravessen el país, jo utilitzaria
    criteris de vertebració de territori. Una via que intercomunica
    diverses comarques i les seves capitals (per exemple: C12, C13, C14,
    C16, C17, C25, C27, C35, N230, N260, N340, ...), com a eix ràpid,
    per mi ha de ser prou important encara que el nombre de vehicles que
    hi passin no arribi a una certa xifra. Això donarà un mapa en forma
    de malla molt més ric a nivell de zoom grans. En canvi hi han
    carreteres que ara han quedat en un segon pla que encara que siguin
    nacionals o de categoria alta, l'ús que tenen és només per
    inter-connectar pobles veïns, i per tant haurien de quedar a un
    segon terme.<br>
    <br>
    Trobo molt interessant que es faci aquesta discusió, i aniria bé que
    la llista fos més nombrosa per llegir més punts de vista.<br>
    <br>
    Fins aviat,<br>
    <br>
    Fermí<br>
    <br>
    <br>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">Al 22/07/13 20:54, En/na Carlos Sánchez
      ha escrit:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAP23EDu+6MCJqgTnAWbq3jFO1AFEL5uc7xix2FdEXvvbJJe9jw@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">El que es requereix és una metodologia comuna per a
        Catalunya. Tant sigui de caire funcional o administratiu. Podem
        acabar de definir les característiques específiques de la via en
        d'altres atributs (com motorroad=yes per a calçada doble o
        maxspeed=*).  La qüestió és quins highway=* utilitzem. De moment
        crec que almenys els que son autopistes i autovies de
        l'administració que sigui serán motorway. 
        <div><br>
        </div>
        <div style="">Us paso una enquesta a veure que us sembla o que
          modificar d'ella i dur-la a terme. </div>
        <div><a moz-do-not-send="true"
href="https://docs.google.com/forms/d/1He1KOPNaRrKocIP992l6GjzNfIXw84FmgMCs1gEc3bM/viewform">https://docs.google.com/forms/d/1He1KOPNaRrKocIP992l6GjzNfIXw84FmgMCs1gEc3bM/viewform</a><br>
        </div>
        <div><br>
        </div>
        <div class="gmail_extra"><br>
          <br>
          <div class="gmail_quote">El dia 22 de juliol de 2013 17.13, <span
              dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:talk-cat-request@openstreetmap.org"
                target="_blank">talk-cat-request@openstreetmap.org</a>></span>
            ha escrit:<br>
            <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
              .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Send
              Talk-cat mailing list submissions to<br>
                      <a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:talk-cat@openstreetmap.org">talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
              <br>
              To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit<br>
                      <a moz-do-not-send="true"
                href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat"
                target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
              or, via email, send a message with subject or body 'help'
              to<br>
                      <a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:talk-cat-request@openstreetmap.org">talk-cat-request@openstreetmap.org</a><br>
              <br>
              You can reach the person managing the list at<br>
                      <a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:talk-cat-owner@openstreetmap.org">talk-cat-owner@openstreetmap.org</a><br>
              <br>
              When replying, please edit your Subject line so it is more
              specific<br>
              than "Re: Contents of Talk-cat digest..."<br>
              <br>
              <br>
              Today's Topics:<br>
              <br>
                 1. Re: Talk-cat Digest, Vol 3, Issue 20 (yo paseopor)<br>
              <br>
              <br>
----------------------------------------------------------------------<br>
              <br>
              Message: 1<br>
              Date: Mon, 22 Jul 2013 13:35:15 +0200<br>
              From: yo paseopor <<a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:yopaseopor@gmail.com">yopaseopor@gmail.com</a>><br>
              Cc: "<a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:talk-cat@openstreetmap.org">talk-cat@openstreetmap.org</a>"
              <<a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:talk-cat@openstreetmap.org">talk-cat@openstreetmap.org</a>><br>
              Subject: Re: [Talk-cat] Talk-cat Digest, Vol 3, Issue 20<br>
              Message-ID:<br>
                      <CAAVQmZ3CoDxJ15--QsiT+CNya41KKt9gTAFriqqk+hK=<a
                moz-do-not-send="true"
                href="mailto:0uRwzw@mail.gmail.com">0uRwzw@mail.gmail.com</a>><br>
              Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"<br>
              <br>
              No exactament.<br>
              En un pa?s normal de la categoria depenia la import?ncia i
              per tant la seva<br>
              inversi? i qualitat.<br>
              Aqu? no ?s aix?.D?na la sensaci? que cap de les
              administracions respecta<br>
              les planificacions de l'altra i la realitat demostra que
              no es coordinen<br>
              gaire.Trobem inversions fetes a carreteres perdudes,
              carreteres que canvien<br>
              quan canvies de prov?ncia o de comarca (?s el mateix 5
              metres que 8?) Per?<br>
              a ulls de D?u totes s?n tertiary...<br>
              <br>
              Juguem un moment a les endevinalles: Totes s?n locals (que
              per<br>
              administraci? equivaldrien a tertiary) (i, per suposat
              mateixa refer?ncia<br>
              mateixa carretera, encara que canviem de prov?ncia) ?<br>
              <br>
              <br>
              Doncs no, hi ha una secondary (pertanyent a la Generalitat
              de Catalunya,<br>
              tot i que porta nom de la Diputaci? de Barcelona) i hi ha
              una trunk (perqu?<br>
              ?s Nacional del Ministerio...i a m?s amb la refer?ncia
              repetida amb una<br>
              carretera que est? a uns 250 km.) ?s seri?s aix?? Per
              moltes<br>
              caracter?stiques que li apliquem a una carretera el primer
              que veurem (o<br>
              que no veurem perqu? per zoom les tertiary no es mostren)
              ser? el seu<br>
              color.I com veieu no s?n iguals ni les carreteres
              contig?es, uns metres m?s<br>
              enll? ops! han tocat les 12 i les Ventafocs del nostre
              pa?s deixem d'anar<br>
              en grans cotxes per anar en carbasses i deixem les nostres
              carreteres amb<br>
              vorals i senyalitzaci? per anar per d'altres que no tenen
              ni marcat l'eix<br>
              central!<br>
              <br>
              Per la qual cosa ni el volum d'inversi? ni la qualitat de
              la via es<br>
              corresponen molts cops amb els colors (que ?s la ?nica
              caracter?stica<br>
              visible a primer cop d'ull d'un mapa i per la que es guia
              TOTHOM) de la via.<br>
              Per tant , independentment de la categoria administrativa
              ?s important<br>
              reflectir al mapa la categoria real de la via ja que podem
              estar induint a<br>
              error a tots els usuaris d'OSM que trepitgin el nostre
              pa?s.<br>
              <br>
              El cat?leg de la Generalitat i el de la RCE estan molt
              b?...per? no<br>
              disposem de tants colors segons amplada, segons
              qualitat...i hi ha vies que<br>
              no coincideixen amb el planificat, i m?s ara que la
              inversi? en<br>
              infraestructures s'ha aturat quasi de ple i ha pillat
              planificacions pel<br>
              mig (sagnant ?s el mapa 1:50000 de l'ICC que mostra uns
              nombres futurs...<br>
              que mai existiran).<br>
              <br>
              Per a mapes del segle passat i equivocats ja tinc els de
              Google Maps, quan<br>
              faig servir un mapa vull saber la realitat de la via.I
              quan no tinc temps<br>
              que perdre i vull circular amb les m?ximes prestacions
              all? on no arriben<br>
              les autovies i autopistes de peatge del nostre estat no
              m'agradaria que un<br>
              mapa col?laboratiu em prengu?s el n?mero simplement perqu?
              hem volgut<br>
              fer-li el joc a les administracions que es preocupen m?s
              de la pol?tica que<br>
              de la gent que fa servir les seves vies.<br>
              <br>
              Salut i mapes<br>
              yopaseopor<br>
              <br>
              <br>
              2013/7/22 Jan Esquerra <<a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:jan.esquerra@gmail.com">jan.esquerra@gmail.com</a>><br>
              <br>
              ><br>
              ><br>
              ><br>
              > El dia 21 de juliol de 2013 22.04, Carlos S?nchez
              <<a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:erielkhan@gmail.com">erielkhan@gmail.com</a>>ha
              escrit:<br>
              ><br>
              > Despr?s de rumiar-ho crec que si que tens ra?. Estaba
              intentant buscar<br>
              >> alg?n m?tode simple que serv?s per a tot el
              territori. Crec que l'opci? que<br>
              >> va comentar "yo paseopor" podr?a ser m?s
              consecuent amb la realitat<br>
              >> <a moz-do-not-send="true"
                href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalitzaci%C3%B3"
                target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Normalitzaci%C3%B3</a><br>
              >> El fet ?s poder fixar una metodologia per a tot
              el territori f?cil<br>
              >> d'aplicar i que no requereixi treball de camp per
              a totes les carreteres.<br>
              >><br>
              >><br>
              > De fet, la categoritzaci? oficial de les carreteres
              (motorway, trunk,<br>
              > primary, ...) deu ser de les poques (si no la ?nica)
              etiqueta que no<br>
              > requereix treball de camp, ja que no ?s una
              caracter?stica f?sica pr?pia de<br>
              > la via ni observable objectivament. Ho decideixen des
              d'un despatx i est?<br>
              > reflectit en un document,<br>
              ><br>
              > <a moz-do-not-send="true"
href="http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Departament/Normativa%20i%20documentacio/Documentacio/Territori_mobilitat/Carreteres/documentacio%20tecnica/Cataleg%20de%20carreteres%20de%20Catalunya%202011/CATALEG%20DE%20CARRETERES%202011.pdf"
                target="_blank">http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/Departament/Normativa%20i%20documentacio/Documentacio/Territori_mobilitat/Carreteres/documentacio%20tecnica/Cataleg%20de%20carreteres%20de%20Catalunya%202011/CATALEG%20DE%20CARRETERES%202011.pdf</a><br>
              > (hi manquen les que depenen de l'estat espa?ol)<br>
              ><br>
              > Per tota la resta de caracter?stiques, treball de
              camp.<br>
              ><br>
              > Salut<br>
              ><br>
              > Jan<br>
              ><br>
              > _______________________________________________<br>
              > Talk-cat mailing list<br>
              > <a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
              > <a moz-do-not-send="true"
                href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat"
                target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
              ><br>
              ><br>
              -------------- next part --------------<br>
              An HTML attachment was scrubbed...<br>
              URL: <<a moz-do-not-send="true"
href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment.html"
                target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment.html</a>><br>
              -------------- next part --------------<br>
              A non-text attachment was scrubbed...<br>
              Name: bv_2115_secondary.jpg<br>
              Type: image/jpeg<br>
              Size: 778371 bytes<br>
              Desc: not available<br>
              URL: <<a moz-do-not-send="true"
href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment.jpg"
                target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment.jpg</a>><br>
              -------------- next part --------------<br>
              A non-text attachment was scrubbed...<br>
              Name: bv_4241.jpg<br>
              Type: image/jpeg<br>
              Size: 785872 bytes<br>
              Desc: not available<br>
              URL: <<a moz-do-not-send="true"
href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment-0001.jpg"
                target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment-0001.jpg</a>><br>
              -------------- next part --------------<br>
              A non-text attachment was scrubbed...<br>
              Name: lv_4241.jpg<br>
              Type: image/jpeg<br>
              Size: 835658 bytes<br>
              Desc: not available<br>
              URL: <<a moz-do-not-send="true"
href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment-0002.jpg"
                target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment-0002.jpg</a>><br>
              -------------- next part --------------<br>
              A non-text attachment was scrubbed...<br>
              Name: n141_trunk.jpg<br>
              Type: image/jpeg<br>
              Size: 795315 bytes<br>
              Desc: not available<br>
              URL: <<a moz-do-not-send="true"
href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment-0003.jpg"
                target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment-0003.jpg</a>><br>
              -------------- next part --------------<br>
              A non-text attachment was scrubbed...<br>
              Name: tp_2124.jpg<br>
              Type: image/jpeg<br>
              Size: 657372 bytes<br>
              Desc: not available<br>
              URL: <<a moz-do-not-send="true"
href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment-0004.jpg"
                target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment-0004.jpg</a>><br>
              -------------- next part --------------<br>
              A non-text attachment was scrubbed...<br>
              Name: tp_2125.jpg<br>
              Type: image/jpeg<br>
              Size: 726052 bytes<br>
              Desc: not available<br>
              URL: <<a moz-do-not-send="true"
href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment-0005.jpg"
                target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment-0005.jpg</a>><br>
              -------------- next part --------------<br>
              A non-text attachment was scrubbed...<br>
              Name: tp_2442.jpg<br>
              Type: image/jpeg<br>
              Size: 782363 bytes<br>
              Desc: not available<br>
              URL: <<a moz-do-not-send="true"
href="http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment-0006.jpg"
                target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cat/attachments/20130722/6cdf168b/attachment-0006.jpg</a>><br>
              <br>
              ------------------------------<br>
              <br>
              _______________________________________________<br>
              Talk-cat mailing list<br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
              <a moz-do-not-send="true"
                href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat"
                target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
              <br>
              <br>
              End of Talk-cat Digest, Vol 3, Issue 25<br>
              ***************************************<br>
            </blockquote>
          </div>
          <br>
          <br clear="all">
          <div><br>
          </div>
          -- <br>
          <div dir="ltr">
            <div style="text-align:right"><b>Carlos Sánchez<br>
              </b><a moz-do-not-send="true"
                href="http://about.me/carlos.sanchez" target="_blank">About.me</a><b><br>
              </b></div>
            <div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <br>
      <fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
      <br>
      <pre wrap="">_______________________________________________
Talk-cat mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org">Talk-cat@openstreetmap.org</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>