Em sap greu Miquel però crec que ho fas incorrectament.<br><br>Una highway=living_street  ve definida sobretot pel senyal , com ha dit el Jaume, que adjunto en aquest mail.<br><br>Carrer residencial<br>Codi de senyal:S-28<br>
Indica les zones de circulació especialment condicionades que estan destinades en primer lloc als vianants i en les quals s'apliquen les normes especials de circulació següents: la velocitat màxima dels vehicles està fixada en 20 quilòmetres per hora i els conductors han de concedir prioritat als vianants. Els vehicles no poden estacionar més que en els llocs designats per senyals o per marques.<br>
<br>Els vianants poden utilitzar tota la zona de circulació. Els jocs i els esports estan autoritzats en ella. Els vianants no han de destorbar inútilment als conductors de vehicles.<br><br><br>Zona a 30<br>Codi de senyal:S-30<br>
Indica la zona de circulació especialment condicionada que està destinada en primer lloc als vianants. La velocitat màxima dels vehicles està fixada en 30 quilòmetres per hora. Els vianants tenen prioritat.<br><br>highway=residential<br>
source:maxspeed=zone<br>maxspeed=30<br><br><br>Si el carrer és carrer normal, però no té sortida llavors al node final li has de posar l'etiqueta<br>highway=turning_circle<br><br>Tot i això, el carrer principal de circulació de qualsevol lloc sol venir d'una carretera, així que es tracta de continuar amb la mateixa categoria, ja sigui unclassified o tertiary, tot i que sense referència, doncs no serà reconeguda a cap Catàleg de Carreteres de la Generalitat de Catalunya<br>
<br>Salut i mapes<br>yopaseopor<br><br>PD: si t'aclares més per senyals de trànsit et recomano un connector anomenat Roadsigns.Si li apliques la configuració espanyola, aplicaràs codi als carrers fent clic al senyal de trànsit que el defineix i et pot servir d'ajuda.<br>
<br>2013/7/26 Jaume Figueras i Jové <<a href="mailto:jaume.figueras@upc.edu">jaume.figueras@upc.edu</a>><br>><br>> Hola Miquel, benvingut a la llista,<br>><br>><br>> On 26/07/13 20:00, Miquel Morell wrote:<br>
>><br>>> a les urbanitzacions els carrers principals els posso com "residential<br>>> road"  basicament son carrers per anar dee un lloc a un altre.<br>>> en canvi esl carrers sense sortida o que no son bona opcio per anar de<br>
>> un lloc a un altre el posso com "living street"<br>><br>><br>> jo ho faria diferent, si et fixes al què diu el "Map Features" d'osm, els living street són per a carrers en zones residencials però amb restriccions addicionals de circulació, com limitació a 20 o 30 km per hora, aparcaments restringits, etc. Si et fixes en l'enllaç [1] hi veuràs el senyal de trànsit que hi ha, també en el nostre pais, en els carrers d'aquestes característiques.<br>
><br>> Salut!<br>><br>> [1]: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dliving_street">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dliving_street</a><br>><br>> --<br>>        Jaume Figueras i Jové<br>
> o o o  Responsable de projectes SIG<br>> o o o  inLab FIB<br>> o o o<br>> U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech<br>><br>><br>> _______________________________________________<br>
> Talk-cat mailing list<br>> <a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>> <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
<br>