Aprofito el fil per a presentar-me també :)<br>Soc un altre dels guifaires (<a href="http://guifi.net">guifi.net</a>) que circula per aquestes llistes. Mapejo (no em piqueu :) ) amb l'IDeditor sobretot la zona de Cerdanya<br>
I ara entre línies<br><br><div class="gmail_quote">El dia 9 d’agost de 2013 16.22, jordi castells <span dir="ltr"><<a href="mailto:jordi.kstells@gmail.com" target="_blank">jordi.kstells@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><div><div><div>Bones<br><br></div><div>No m'havia presentat abans: Jordi de Lloret. He estat mapejador esporàdic de OSM, i segueixo aquesta llista amb cert interès i en força silenci.<br>
</div><div>
<br></div>Per a la elevació et fara falta fer ús d'un fitxer DEM (Digital Elevation Model), que com molt bé diu en Xevi, es pot obtenir usant el SRTM [1] de la NASA o bé el ASTER GDEM [2], pots trobar una comparació d'aquests dos a el link [3]. Habitualment treballes amb subzones, i amb software tipus ArcGIS o GRASS. Típicament s'han d'unir varis fitxers per a cobrir una zona.<br>

</div><div>Amb l'ASTER GDEM tens una resolució de 30m a 1x1 graus, contra els 90m de SRTM.<br></div><div><br></div>Trobaria interessant generar un model 3D a partir de dades del cadastre, edificis i alçada. </div></div>
</div></blockquote><div>Això ho havíem valorat a guifi com a eina molt potent per a complementar les eines de línia de visió que tenim a la web<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div dir="ltr"><div><div>Això és molt útil per a models acústics i de fluïds, per exemple, per comprovar zones de sorollositat o simular com afectaria una inundació/foc etcètera. A Barcelona sembla força complert, però és clar, no pas a tot el territori. Veig que seria divertit muntar un extractor d'aquestes dades que de manera automàgica et generés aquest model 3D, facilitant la feina a varis grups d'estudis.<br>
</div></div></div></blockquote><div>Doncs si, però ho vam descartar perquè la càrrega que haguéssim donat al servidor del cadastre era d'escàndol. Si es pugues generar aquest model de forma periòdica (posem cada x mesos) suposo que es podria solventar aquest problema<br>
</div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div><div>
</div>Dit això, el fet de generar un model 3D amb totes les senyals de trànsit i carreteres no ho trobo tant interessant, o simplement no se m'acudeix cap utilitat directa més que el fet de "podem fer-ho, fem-ho".<br>

<br></div>Salut i sort!<br><div><br>[1] - <a href="http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/" target="_blank">http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/</a><br>[2] - <a href="http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp" target="_blank">http://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp</a><br>
<div>
<div><a href="http://cdn.intechopen.com/pdfs/32991/InTech-Comparison_of_srtm_and_aster_derived_digital_elevation_models_over_two_regions_in_ghana_implications_for_hydrological_and_environmental_modeling.pdf" target="_blank">[3] - http://cdn.intechopen.com/pdfs/32991/InTech-Comparison_of_srtm_and_aster_derived_digital_elevation_models_over_two_regions_in_ghana_implications_for_hydrological_and_environmental_modeling.pdf</a><br>

</div></div></div></div><div class="gmail_extra"><br clear="all"><div><b>--Castells--</b><div><a href="http://jcastellssala.wordpress.com" target="_blank">http://jcastellssala.wordpress.com</a>
</div></div><div><div class="h5">
<br><br><div class="gmail_quote">2013/8/8 xevi <span dir="ltr"><<a href="mailto:xbarnada@gmail.com" target="_blank">xbarnada@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

Hola,esta molt be el que vols fer tot i que falten dades com l'elevacio<br>
del terreny que no estan incloses en les dades d'OpenStreetMap.<br>
Fa un temps vaig preguntar al creador de OpenCyclyemap d'on treia les<br>
dades per generar les corbes de nivell i em va dir que les treia del<br>
STRM de la NASA (<a href="http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/" target="_blank">http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/</a> ).Tot i aixo a Espanya<br>
hi ha les dades del IGN que et podrien servir si no en vols fer un us<br>
comercial.Les pots baixar aqui<br>
( <a href="http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=MDT05" target="_blank">http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/buscadorCatalogo.do?codFamilia=MDT05</a> )<br>
No se si et pot ajudar tambe pero hi ha una aplicacio per convertir les<br>
dades d'OSM a un objecte OBJ que son els que es solen fer servir per fer<br>
modelats 3D <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM2World" target="_blank">http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM2World</a><br>
<br>
Salutacions<br>
<div>> Us poso en situació actual de tot plegat per a que m'entengueu.Com<br>
> sempre dues premises bàsiques sobre la meva persona: NFIO (No Fuckin'<br>
> Idea Of): No tinc ni puta idea ni de programar ni de modelar.<br>
><br>
> Dit això:<br>
><br>
> La idea és que a través de les dades obtingudes de OSM com a molt via<br>
> l'ús d'una aplicació exterior (JOSM seria ideal , per nombre d'usuaris<br>
> i per ús senzill de l'aplicació) aconseguir un renderitzat 3D<br>
> realista, a l'estil del que fa Google Maps, sense cap intervenció de<br>
> dades exterior.<br>
><br>
> Com sabeu la meva "dèria" són les carreteres i tot el que fa<br>
> referència a elles.M'he centrat en un element "faltant" al nostre<br>
> país: els senyals de trànsit.<br>
><br>
> Per introduir-los es requereix una mica de treball extra.Bàsicament<br>
> són dues passades per la totalitat de la via.En la primera , a través<br>
> d'ortofoto podem definir els camps bàsics per a qualsevol via que<br>
> necessita l'estil de mapes - i per extensió ara el renderitzador 3D -<br>
> ara o en un futur perquè m'he posat en contacte amb el creador per<br>
> veure què hi podem fer-:<br>
><br>
</div>>       * change:lanes:backward=no < Línia contínua en el sentit<br>
<div>>         contrari de la via, serveix per avançaments, carrils de<br>
>         direcció que s'han de separar i carrils d'acceleració (l'estil<br>
>         de mapa dóna doble contínua o doble discontínua, el<br>
>         renderitzador hem de veure com ho podem aconseguir, jo li veig<br>
>         possibilitats)<br>
</div>>       * change:lanes:forward=no < Línia contínua en el sentit de la<br>
<div>>         via (l'estil de mapa dóna doble contínua o doble discontínua,<br>
>         el renderitzador hem de veure com ho podem aconseguir, jo li<br>
>         veig possibilitats)<br>
</div>>       * highway=secondary < categoria de la via... serveixen ben poc<br>
<div>>         pel renderitzador 3D - fa les vies iguals, però hi ha<br>
>         possibilitats futures a través de la clau smoothness,<br>
>         imagineu-vos veure els bonys de determinada carretera mal<br>
>         asfaltada :P ...)<br>
</div>>       * lanes:backward=1 < Carrils contraris al sentit de la via , més<br>
<div>>         que els carrils totals el mapa style es preocupa de quants hi<br>
>         ha en cada sentit (serveix pel tema fletxes, al 3D li veig<br>
>         possibilitats)<br>
</div>>       * lanes:forward=1 > Carrils al sentit de la via (s'ha acabat<br>
<div>>         això de oneway=-1, les vies han de tenir el sentit de la seva<br>
>         circulació - important per mantenir la definició d'orientació<br>
>         dels senyals de trànsit (n'hi ha una de nova per punts<br>
>         cardinals però és horrorosa i poc factible)<br>
</div>>       * lanes=2 > el camp de sempre, útil quan la resta anterior no<br>
>         s'especifica, a carrers<br>
>       * overtaking=no > avançar o no avançar (és tan fàcil com<br>
<div>>         fixar-se en el que diuen els camps change:lanes<br>
>         (forward,backward,yes,no)<br>
</div>>       * ref=C-12 (He tingut un somni... que els renderitzadors acabin<br>
<div>>         mostrant lletres, OSM ja té alguns projectes de definició de<br>
>         caixes de referències, sóc optimista, aviat no només es<br>
>         mostraran els senyals, també es mostrarà el que diu el senyal<br>
>         i no un model com fins ara.<br>
</div>>       * width=7 > L'estil de mapa fa una cosa bastant digna, així que<br>
<div>>         a través d'ell ens podem anar fiant de quina amplada li posem<br>
>         a tota la via (tot això enllaça amb el tema classificació que<br>
>         plantejava l'Àlex)<br>
</div>>       * turn:lanes:backward=through <direcció que es pot agafar en el<br>
<div>>         sentit contrari a la via (el mapa style et mostra les nostres<br>
>         marques vials, el render 3D podrà arribar a mostrar alguna<br>
>         cosa, jo hi confio - a l'experiment que us vaig enviar vaig<br>
>         fotre uns triangles a estil ceda el paso manual que demostren<br>
>         que podem endollar algo)<br>
</div>>       * turn:lanes:backward=through < direcció que es pot agafar en el<br>
<div><div>>         sentit de la via, el cas que per ser més realistes es pot<br>
>         tallar la via i fer que el mapastyle no mostri constantment<br>
>         flextes de direcció sinó que ho faci allà on realment les<br>
>         tenim (es veuen bé via ortofoto)<br>
><br>
> (sobre STOPS i CEDEIXI el PAS faig servir el traffic_signs que ja<br>
> mostra el senyal en sí (encara que no la marca vial), és cert que<br>
> potser a la realitat en falta un o un altre però tampoc caldria ser<br>
> tan primmirats, no?)<br>
><br>
> Feta aquesta primera passada, que deixa la via bastant resoluta és<br>
> hora del treball de camp: la realitat.Per poder posar un senyal de<br>
> trànsit hem de saber on està posat i què hi diu i això amb l'ortofoto<br>
> no ho trobarem.Per tant ens hem de cenyir a la realitat (no<br>
> m'atrapareu, Google Street View ara per ara mostra la realitat -potser<br>
> algo antiga- i encara que algú pugui mirar fotos fetes per ells o per<br>
> qualsevol altre usuari la realitat i les conclusions que en poguem<br>
> extreure no és propietat de qui la fotografia :P).La forma més<br>
> realista? Agafar GPS , anotar senyal i posició. #oletu<br>
><br>
> Passat el paràgraf d'humor negre tornem a lo seriós.Els senyals de<br>
> trànsit (més enllà de STOP, CEDEIXI EL PAS, SEMÀFOR, PAS DE VIANANTS,<br>
> CITY_LIMIT, que ja eren renderitzades) han de ser tot nodes dins de la<br>
> via (pel perill que els GPS no captin els senyals que hi posem al<br>
> voltant), només quan són balises o tals sí que ho posem sobre de les<br>
> illetes (sí, també les definim, i si tenen vorera ,jardinet o monument<br>
> (rotonda amb escultura horrorosa al mig).En l'actualitat qui més en fa<br>
> són els alemanys i els finesos.El que he fet és adaptar una cosa<br>
> similar per als 300 i escaig senyals espanyols, més alguns de la<br>
> darrera fornada senyalitzadora catalana (que difereixen una mica dels<br>
> espanyols).Per fer-ho fàcil he adaptat un preset per al connector<br>
> RoadSigns, que es qui va començar a moure això ,Si es tria node es<br>
> mostrarà un senyal de trànsit, si es tria via es donarà aquella<br>
> propietat a aquell tram de via que triem (com el cas de maxspeed o<br>
> overtaking)<br>
><br>
> Dit això a tot plegat se li afegeixen un parell de camps importants<br>
> (es pot fer amb el semàfor horitzontal que hi veieu):<br>
><br>
</div></div>>       * direction=backward,forward (marca l'orientació del senyal<br>
<div>>         respecte al sentit de la via, per això és tan important fer<br>
>         com els rius i eliminar els oneway=-1 si la via és d'un sol<br>
>         sentit)<br>
</div>>       * side=right,left,both,up (marca el lloc on està el senyal<br>
<div>>         SEMPRE EN EL SENTIT DE LA VIA: a la dreta de la carretera, a<br>
>         l'esquerra, ambdues,és un pòrtic superior - amb el modelatge<br>
>         3D poden sortir coses molt interessants...)<br>
> Ara que ja us he explicat els mètodes passem als<br>
> renderitzadors.Tornant a la base NFIO ("acudit" del principi) la cosa<br>
> és la següent:<br>
</div>>       * El preset del connector Roadsigns està "estable", i tot i que<br>
<div>>         no tinc control directe sobre ell , els tiquets es van<br>
>         responent i es van afegint les novetats que mes rere mes vaig<br>
>         enviant - sobretot a l'hora de que un senyal de trànsit<br>
>         defineixi camps en una via - n'estic aprenent.Va inclós al<br>
>         connector quan us el descarregueu com qualsevol altre<br>
>         connector.<br>
</div>>       * El mapa style Lanes and Road Attributes modificat "alfa" , el<br>
<div>>         tinc jo i l'envio a qui vulgui (estic a l'espera de que<br>
>         l'original col·loqui alguna opció que permeti canviar el país<br>
>         de les fletxes - les austríaques no són les mateixes que les<br>
>         nostres).Si no ho fés treuria un Lanes and Road Attributes ES<br>
>         (gràcies programari lliure ;)<br>
</div>>       * El mapa style traffic_signs va fent, "estable", com el<br>
<div>>         preset.El trobareu com qualsevol estil dins de preferències ><br>
>         acoloriments de mapes (a vegades surt definit com estil<br>
>         semàfor)<br>
</div>>       * El preset traffic_signs, està en "beta", vaig fent i vaig<br>
<div>>         afegint senyals de trànsit, cada setmana o així penjo les<br>
>         novetats, així que suposo que s'aniran actualitzant.<br>
</div>>       * Sobre el tema renderitzador 3D."Alfíssima".Estic trastejant el<br>
<div><div>>         pluggin Kendzi3D, com que no tinc ni idea de modelar amb el<br>
>         Blender he aprofitat el fanal que té ell als seus models,l'he<br>
>         fet crèixer, l'he pintat de blanc, li he encolomat un cub (que<br>
>         no surt, no m'expliqueu per què, no ho sé) i aquest cub en una<br>
>         de les seves cares mostra un senyal de trànsit.En l'actualitat<br>
>         el renderitzador mostra tots els senyals en la mateixa<br>
>         orientació, amb doble cara, com si fos un pla.Se m'escapa al<br>
>         meu coneixement, com fer un millor model, com orientar-lo,com<br>
>         introduir nous camps,com sobreposar-los - marques vials-<br>
>         etc.De moment només he aprés a desplaçar el senyal "fora" de<br>
>         les vies petites (i no al mig) i de deixar-lo molt a la vora a<br>
>         les grans.He parlat amb el creador sobre formats i caràcters<br>
>         invàlids, m'ha demanat proves, i en quant li remeti els 300<br>
>         senyals espanyols com a model - "em farà cas" (s'enrecordarà<br>
>         dels meus morts, aquesta gent està més ficada en el tema<br>
>         edificis, i provarà de trobar-hi una solució abans que li<br>
>         col·lapsi el xiringuito ;)<br>
> -Què pot fer la comunitat per tot plegat?<br>
><br>
> Pot fer a nivell de tres coses, segons els seus coneixements i<br>
> experiències:<br>
><br>
> 1A.Programació: jo no en tinc ni un borrall, obriu tot el que faig, en<br>
> tot el que em baso, destripeu-ho, comuniqueu-vos amb els creadors<br>
> originals, milloreu les seves creacions (molts cops tinc la sensació<br>
> que entenent com funciona la programació amb un parell de línies de<br>
> codi les coses farien un gran salt, però no estic segur)<br>
><br>
> 1B.Coses a millorar dels presets actuals (de les claus OSM)<br>
> -Tot senyal més enllà del seu codi internacional hauria de fer<br>
> referència a una propietat de la via o del node en sí...n'hi ha poques<br>
> (i segur que desconec algunes de les que sí hi són).Hi ha projectes<br>
> però estan a les veceroles.<br>
><br>
> -Preset roadsigns espanyol: Estacionament, estacionament regulat,<br>
> rutes de transport públic<br>
> ,relacions senyals sentit obligatori...<br>
> -Estil acoloriment de mapes traffic_signs: el fet de mostrar un senyal<br>
> una mica més apartat a dreta o esquerra segons orientació i no a sobre<br>
> del node com ara mateix<br>
> -Preset traffic_signs: Estacionament, estacionament regulat, rutes de<br>
> transport públic<br>
> ,relacions senyals direcció obligatòria...<br>
> -Kendzi3D: introducció del caràcter : (base de totes les<br>
> senyalitzacions ja fetes als altres països, i de les nostres) al codi<br>
> de pointModelLayer.<br>
><br>
> 2.Modelatge 3D: és una necessitat recentment creada.Copiar els senyals<br>
> de la wikipèdia, donar-los format, i mida ho he pogut fer.Però a<br>
> l'hora del renderitzat no sé dissenyar els típics pals que hi ha a les<br>
> nostres carreteres, ni tampoc sé com orientar-les més enllà de<br>
> l'orientació única i bàsica per una cara.Fixeu-vos que per fer el<br>
> suport, he agafat un fanal, l'he pintat de blanc, i l'he estirat (una<br>
> xapussa).Com que són processos independents , una millora dels models<br>
> no afectarà al codi base OSM.Així que animo a qualsevol que sàpiga de<br>
> modelatge i aconsegueixi models en format OBJ hi treballi.<br>
><br>
> 3.Introduir els senyals: aquí qualsevol, repeteixo, qualsevol persona<br>
> pot ajudar, observant la realitat, amb visor o sense, a través dels<br>
> connectors,presets,estils de mapes aquí llistats i plugins podeu<br>
> començar a afegir tots els senyals de trànsit de les vostres<br>
> carreteres conegudes, favorites...TOTES :P Els codis de la gran<br>
> majoria de senyals són els que són, no admeten modificacions, i per<br>
> tant és un afegit més enllà de les que ja existeixen actualment:STOP,<br>
> CEDEIXI EL PAS, SEMÀFOR, PAS DE VIANANTS, CITY_LIMIT,RESTRICCIONS -<br>
> excepte la de direcció prohibida, que encara no he trobat la seva<br>
> clau).Són dades de les que no només en treurem profit veient-les en<br>
> 3D, sinó que jo ja m'imagino un GPS mostrant el senyal exacte d'un<br>
> encreuament, més enllà del de límit de velocitat que ja ho fan la gran<br>
> majoria.I això està a la nostra mà ja.Però per tenir-ho aquestes dades<br>
> han d'estar introduïdes, parlem de desenes,centenars de milers de nous<br>
> nodes i dades que hem d'introduir i això no ho aconseguirem a bon<br>
> ritme sense que la comunitat s'hi posi de valent.Així que jo el que<br>
> més demanaria és mapejar senyals!!<br>
><br>
> Perdoneu per l'estona llarga que us he robat, pel rollo que us he<br>
> fotut i per les mancances de tot plegat que té aquest escrit, però<br>
> confio que sigui l'inici d'una nova era en el mapejat català, almenys.<br>
><br>
><br>
> Salut i mapes (en 3D, en estils, en GPS, en la realitat...)<br>
><br>
> yopaseopor<br>
><br>
><br>
> PD: Us adjunto la captura que va fer "despertar" ahir a kendzi3D<br>
><br>
</div></div>> _______________________________________________<br>
> Talk-cat mailing list<br>
> <a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
> <a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
<br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
</blockquote></div><br></div></div></div>
<br>_______________________________________________<br>
Talk-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
<a href="http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" target="_blank">http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
<br></blockquote></div><br>