<div dir="ltr">He llegit això a premsa. Està en marxa? Algú s'hi posa ?<div><br><div><a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/terrassa-inaugurara-seu-metro-cinc-anys-mes-tard-del-previst-4344519">http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/terrassa-inaugurara-seu-metro-cinc-anys-mes-tard-del-previst-4344519</a> <br></div></div><div><br></div><div>Salut i metro</div><div>yopaseopor</div></div>