<div dir="ltr"><br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">El dia 17 de juliol de 2015, 12:30, yo paseopor <span dir="ltr"><<a href="mailto:yopaseopor@gmail.com" target="_blank">yopaseopor@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr">Escolteu, un tal osm-operon em pregunta això<div><br></div><div><blockquote style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex" class="gmail_quote">Hello,<br>I see that you use the tool quality osmose in Spain. <a rel="nofollow" href="https://www.openstreetmap.org/changeset/32694443" target="_blank">https://www.openstreetmap.org/changeset/32694443<br></a>There is no information yet had coverage from Spain from development team . How did you get the osmose communication ?<br>Best Regards</blockquote><p style="font-size:12.8000001907349px"><span style="font-size:12.8000001907349px">què no es podia utilitzar? </span><span style="font-size:12.8000001907349px">què li contesto? </span></p></div></div></blockquote><div><br></div><div>Si no es podia utilitzar que ho haguessin capat, :)<br><br></div><div>L'Osmose mostra els problemes a la nostra àrea i en permet l'edició. Si no els agrada, que ho tanquin.<br></div><div><br></div><div>Per cert, i lligant-ho amb el correu anterior. Demana-li a veure com ho hem de fer per a tenir comprovacions de qualitat pròpies a Catalunya, Andorra i Illes Balears (també al País Valencià, però això serà més complex). A veure amb qui hem de parlar i com ho hem de fer.<br><br></div><div>Salut... i mapes!!!<br></div><div><br></div><div>Joan Montané<br></div></div><br></div></div>