<div dir="ltr">Hola Carlos,<div><br></div><div>Raf y yo fuimos a titulo personal como geoinquietos y no como ICGC. </div><div><br></div><div>El tema del ICGC, es que nosotros (Raf y yo) estamos viendo las posibilidad de ver las ediciones de OSM como prototipo para luego mostrarlo y ver si agrada (ya que lo usen es otra cosa), pero no es algo en lo que se este pensando en el ICGC.</div><div> <br></div><div>Como les comente en la reunion, aqui les dejo un listado de software que sirve para la gestion de comunidades <a href="https://geoartivismes.titanpad.com/7">https://geoartivismes.titanpad.com/7</a>?</div><div><br></div><div>Uno que pude ser interesante es este para Streaming:</div><div><div class="" id="magicdomid59"><span class=""><a href="https://atlantida.tv">https://atlantida.tv</a></span></div><div class="" id="magicdomid60"><span class="">M</span><span class="">ediateca de vídeos y </span><span class="">a</span><span class="">udios</span><span class="">, que </span><span class="">permite emisiones en directo</span><span class="">:streaming</span><span class="">, con p</span><span class="">rotocolo livestreaming p2p</span><span class=""> </span><span class="">+ mediaserver para grabar después de emitir</span></div><div class="" id="magicdomid61"><span class="">S</span><span class="">e puede usar desde</span><span class=""> la</span><span class=""> web o </span><span class="">dispositivos </span><span class="">m</span><span class="">óv</span><span class="">il</span><span class="">es</span></div></div><div class="" id="magicdomid61"><span class=""><br></span></div><div class="" id="magicdomid61"><span class=""><br></span></div><div><br></div><div><br></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-10-05 12:38 GMT+02:00 Carlos Sánchez <span dir="ltr"><<a href="mailto:erielkhan@gmail.com" target="_blank">erielkhan@gmail.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><p dir="ltr">Ara canvio lo de seccions.<br>
El tema dels espais si de cas ho especifico a la wiki LO de HOT. <br>
El tema ICGC em va semblar que deien que volien trobar un metode a ICGC per veure les edicions OSM.<br>
El tema CC-BY-SA es per que es visualitzin els ponents i la feina que han fet. </p>
<p dir="ltr">Qualsevol cosa doncs es canvia, que per mi cap problema. Simplement he volgut recollir el més acuradament el que es va parlar a la jornada. Qualsevol error el rectifico.</p><div class="HOEnZb"><div class="h5">
<div class="gmail_quote">Den 5 okt 2015 11:37 skrev "Jaume Figueras i Jové" <<a href="mailto:jaume.figueras@upc.edu" target="_blank">jaume.figueras@upc.edu</a>>:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hola,<br>
<br>
com que aquest correu, sembla molt una acta de la jornada crec que cal fer unes esmenes:<br>
<br>
respecte al punt 1: Ja m'encarrego de parlar amb l'ACTIG i podem recolzar-nos amb l'experiència de GeoInquiets<br>
respecte al punt 4: jo no parlaria de seccions, més que res per què aquesta paraula no va sortir durant la reunió, parlaria de grups de treball. Les seccions poden tenir més connotacions de grups tancats. Vem parlar de muntar grups de treball en les àries que ara s'han mogut més, aquests estan liderats per qui ho ha estat movent, però sempre que munti una acció, el recolzament, claca, assistència, ajut, és de tots els que puguem. L'objectiu era concentrar esforços i no anar-nos dispersant, a la wiki han aparegut 7 seccions; per a un grup de 10 persones?<br>
respecte al punt 5: A la wiki has posat "realització d'activitats per part de la Comunitat catalana d'OpenStreetMap" Això no és el que es va parlar a la reunió. Tan el José Luís com jo vam oferir espais d'accés immediat a GeoInquiets per recolzar accions HOT, per extensió també és OSM. En el cas que m'implica, els companys de l'inLab FIB ja s'han ofert per donar suport a accions HOT, però mai s'ha parlat d'altres activitats OSM-cat.<br>
respecte al punt 9: CC-BY implica atribució, cal anomenar la font.<br>
respecte al punt 10: En Raf i en Bolo, crec que van venir a títol personal, que treballin a l'ICGC, no vol dir que l'ICGC s'interessi per OSM, ni l'ICGC ens engresqui a res.<br>
<br>
Salut!<br>
<br>
On 05/10/15 01:51, Carlos Sánchez wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Es tracta d'un correu llarg però important, preneu-vos temps per llegir-ho.<br>
<br>
*ESPAI*<br>
L'espai de trobada sembla que va estar correcte. Potser hagués fet falta<br>
millors connexions però les dimensions, projector i facilitats de<br>
l'equip de La Fàbrica del Sol van ser un punt.<br>
Per si us interessa per d'altres ocasions o situacions, l'enllaç de<br>
registre pel wifi es <a href="http://cpwifi.bcn.cat" rel="noreferrer" target="_blank">cpwifi.bcn.cat</a> <<a href="http://cpwifi.bcn.cat" rel="noreferrer" target="_blank">http://cpwifi.bcn.cat</a>><br>
<br>
*XERRADES (uns 25 assistents)*<br>
Gracies a en Jaume s'han pogut gravar en vídeo. En quan estiguin<br>
penjades es passarà la info pels canals de difusió de sempre.<br>
<br>
*Mapillary:*<br>
En Pau ens va fer cinc cèntims de l'aplicació i dels camins de futur i<br>
investigació de la companyia: processament d'imatge per a aconseguir<br>
visió 3D, navegació més intuïtiva, etc.<br>
<br>
*OpenCageData Geocoder:*<br>
L'Ed ens va presentar una eina bastant útil a l'hora d'humanitzar les<br>
direccions. Fent ús de les etiquetes o límits administratius necessaris<br>
i evitant la redundància de termes o indicacions ja implícites.<br>
<br>
*OSMbot per Telegram:*<br>
En Xavier ens va presentar el bot d'OpenStreetMap per Telegram. Una eina<br>
programada en python i que permet fer-ne ús com si es tractés d'un<br>
usuari, mitjançant comandes. Unes comandes que ens permeten accedir a la<br>
base d'OSM i consultar i cercar elements, baixar imatge del mapa d'OSM,<br>
etc. Falta afegir info a la wiki:<br>
<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Catalan/OSMbot" rel="noreferrer" target="_blank">https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Catalan/OSMbot</a><br>
<br>
*Projecte Enroda't:*<br>
En Jose Luis ens va explicar la problemàtica de l'accessibilitat per a<br>
persones amb mobilitat reduïda a una ciutat com Badalona i a un barri,<br>
el de Llefià. Ens va explicar la metodologia emprada (mitjançant Field<br>
Papers) per a editar a OSM etiquetes com wheelchair i les limitacions i<br>
beneficis de Wheelmap.<br>
<br>
*Edició de carreteres i transport públic:*<br>
L'Hector ens va animar a fer ús dels pressets per a l'edició de<br>
carreters i transport públic a OSM. Ens va parlar de la necessitat de<br>
millorar dia a dia la informació i aprofundir en la seva qualitat i<br>
complexitat.<br>
<br>
*DINAR*<br>
Vam anar a dinar al BRO de la Barceloneta on vam tenir temps de<br>
continuar debatent i parlant entorn d'OSM i la nostra comunitat.<br>
<br>
*ESPAI D'ORGANITZACIÓ*<br>
Desprès de dinar ens hem posat les piles a tancar temes pendents i<br>
preparar-ne de nous.<br>
*<br>
*<br>
1. Vam parlar de la possible constitució de la comunitat com a entitat i<br>
de la possibilitat/alternativa de estar sota el paraigua de acTIG. Una<br>
experiència de la que ens han parlat els companys de Geoinquiets com<br>
Rafael i Wladimir. Es tracta d'un camí a estudiar ja que permet<br>
l'activitat d'OSMcatalà amb un recolzament per part d'una entitat<br>
oficial com acTIG. Això ens pot estalviar feina burocràtica i permetre<br>
l'accés i treball com a associació. Dels 11 assistents que restaven 10<br>
van votar a favor de seguir aquest camí i el restant es va abstenir.<br>
<br>
2. S'ha acordat la col·laboració de Geoinquiets+Amical+OSMcatalà. De<br>
moment una col·laboració amb una jornada dedicada a Mapillary, però que<br>
pot tenir continuïtat en projectes futurs.<br>
Dos de les assistents a les xerrades provenien dels projectes<br>
Constel·lacions i km2 del Poblenou. Aquest va ser un dels motius que va<br>
fer escollir aquest barri i aquests dos projectes (sobre espai públic)<br>
per a una jornada de Mapillary. Un dels espais disponibles per a donar<br>
instruccions i organitzar les persones participants és Can Ricart. Falta<br>
acabar de planificar la jornada i el contacte amb Amical. Aquesta<br>
jornada estarà recolzada per Hector Ramos (Yopaseopor) i Pau Gargallo<br>
(de Mapillary).<br>
<br>
3. Es va parlar de fomentar l'ús de Mapillary i OsmAnd entre ADF, ja que<br>
es tracta d'una metodologia fàcil d'assimilar. En una primera aproximació.<br>
<br>
4. Es va parlar de la necessitat d'organitzar els projectes i/o<br>
activitats d'OSMcatalà mitjançant persones que els puguin dur, coordinar<br>
o ser referents.  S'ha editat una pàgina de la wiki per a això. Si us<br>
interessa una secció o voleu corregir informació afegida, accediu a:<br>
<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Catalan/Organitzaci%C3%B3#Seccions" rel="noreferrer" target="_blank">https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Catalan/Organitzaci%C3%B3#Seccions</a><br>
<br>
5. En el cas de realitzar activitats que requereixin un període de temps<br>
curt per a la seva consecució, es va parlar de fer un llistat d'espais<br>
disponibles. Uns espais per a la realització d'activitats com el suport<br>
a HOT en els moments posteriors a les catàstrofes humanitàries, etc.<br>
Podeu afegir espais que conegueu o corregir la informació a:<br>
<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Catalan/Espais" rel="noreferrer" target="_blank">https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Catalan/Espais</a><br>
<br>
6. Es va parlar també de l'ús d'OSM als mitjans i institucions i de la<br>
falta de resposta per part d'alguns. S'ha contactat per App de Platges,<br>
App Cobertura 3G i Km2 Poblenou per afegir la font del mapa. S'ha parlat<br>
amb TV3 (CCMA) per fer ús de mapes en català i que mostren noms en<br>
anglès a través de CartoDB. TV3 està interessada en el tema.<br>
<br>
7. Pel que fa la normalització lingüística i ús del name:ca. Jaume i<br>
Albert ja han contactat amb TV3 i oferit un dock elaborat per en Xavier<br>
amb els noms en català. En Rafael també s'unirà en aquesta tasca<br>
normalitzadora. S'ha parlat de fer una jornada de traducció al català de<br>
toponímia (traductParty), amb Geoinquiets, Viquipèdia, Òmnium i OSMcatalà.<br>
<br>
8. Pel que fa a la normalització a la Catalunya Nord, en Felip ens ha<br>
recomanat la consulta d'un llibre sobre toponímia realitzat per Joan Becat.<br>
<br>
9. Pel que fa a l'ús de la base de dades d'ICGC, s'ha recordat que des<br>
del maig es troba sota CC-BY. Se'n pot fer un ús lliure i importar a<br>
OSM, tenint en compte la necessitat de controlar errades i duplicacions.<br>
<br>
10. Des de l'ICGC s'interessen per OSM i ens engresquen a seguir la<br>
nostra tasca d'edició i actualització de la informació.<br>
<br>
11. També s'ha presentat un joc de taula inspirat en OSM i creat per<br>
Carlos. <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Catalan/OSMbot" rel="noreferrer" target="_blank">https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Catalan/OSMbot</a><br>
<br>
12. S'està creant una web en format blog, senzilla (estèticament) que<br>
permeti una ona navegació amb mòbil, etc. A la web trobareu els enllaços<br>
a les xarxes socials, llista de correu i grup de Telegram. Els que en<br>
vulguin fer ús tenen a la seva disposició un fòrum. S'anirà afegint la<br>
informació de la jornada del 3 d'octubre i dotant de contingut. Les<br>
persones interessades en escriure articles,... poden contestar el correu<br>
i registrar-se a la pàgina. Si no hi ha problemes el domini<br>
<a href="http://openstreetmap.cat" rel="noreferrer" target="_blank">openstreetmap.cat</a> <<a href="http://openstreetmap.cat" rel="noreferrer" target="_blank">http://openstreetmap.cat</a>> redireccionarà a la pàgina<br>
que actualment està ubicada a Hostinger: <a href="http://osmcatala.96.lt/" rel="noreferrer" target="_blank">http://osmcatala.96.lt/</a><br>
<br>
<br>
--<br>
*Carlos Sánchez<br>
*About.me <<a href="http://about.me/carlos.sanchez" rel="noreferrer" target="_blank">http://about.me/carlos.sanchez</a>>*<br>
*<br>
**<br>
<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
<br>
</blockquote>
<br>
-- <br>
       Jaume Figueras i Jové<br>
o o o  Responsable de projectes SIG<br>
o o o  inLab FIB<br>
o o o<br>
U P C  Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona Tech<br>
<br>
       E-mail : <a href="mailto:jaume.figueras@upc.edu" target="_blank">jaume.figueras@upc.edu</a><br>
       Web    : <a href="http://inlab.fib.upc.edu/" rel="noreferrer" target="_blank">http://inlab.fib.upc.edu/</a><br>
       Telf   : <a href="tel:%2B34937398621" value="+34937398621" target="_blank">+34937398621</a> (intern UPC: 98621)<br>
       Mòbil  : <a href="tel:%2B34650756456" value="+34650756456" target="_blank">+34650756456</a> (intern UPC: 44785)<br>
       Fax    : <a href="tel:%2B34937398628" value="+34937398628" target="_blank">+34937398628</a> (intern UPC: 98628)<br>
<br>
       Adreça : inLab FIB<br>
                Edifici B5-S102<br>
                C/ Jordi Girona, 31<br>
                08025 BARCELONA<br>
<br>
Ubuntu User #14347 - Linux User #504317<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Talk-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org" target="_blank">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
</blockquote></div>
</div></div><br>_______________________________________________<br>
Talk-cat mailing list<br>
<a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br>
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" rel="noreferrer" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br>
<br></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature">Saludos,<br><br>Bolo<br><a href="http://www.geoinquiets.cat" target="_blank">www.geoinquiets.cat</a><br></div>
</div>