Hola, <div><br></div><div>La plantilla que enllaces fa referencia a la llicència CC-BY-SA que es la llicència vella. </div><div>Crec que per fer-ho correctamente s'hauria de seguir aquesta guia de importació <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines">https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines</a></div><div><br></div><div>Tot i això crec que seria més fàcil treure els noms dels carrers del cadastre. </div><div><br></div><div>Salutacions </div><div>Xevi <br><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr">El dj., 23 març 2017, 22:50, Joan <<a href="mailto:aseques@gmail.com">aseques@gmail.com</a>> va escriure:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr" class="gmail_msg"><div class="gmail_msg">I si em responen afirmativament al correu tipus aquest, llavors entenc que si no? <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Permission_letter_template" class="gmail_msg" target="_blank">https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Permission_letter_template</a><br class="gmail_msg"></div></div><div class="gmail_extra gmail_msg"><br class="gmail_msg"><div class="gmail_quote gmail_msg">El dia 23 de març de 2017 a les 6:03, Xavier Barnada <span dir="ltr" class="gmail_msg"><<a href="mailto:xbarnada@gmail.com" class="gmail_msg" target="_blank">xbarnada@gmail.com</a>></span> ha escrit:<br class="gmail_msg"><blockquote class="gmail_quote gmail_msg" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">No, de fet fins i tot en el cas que fossin en llicència creative commons podria ser que no fossin compatibles perquè no permetessin l'ús comercial. <div class="gmail_msg"><br class="gmail_msg"></div><div class="gmail_msg">Salutacions </div><div class="gmail_msg">Xevi <br class="gmail_msg"><div dir="auto" class="gmail_msg"><br class="gmail_msg"><div class="gmail_quote gmail_msg"><div dir="ltr" class="gmail_msg">El dc., 22 març 2017, 23:12, Joan <<a href="mailto:aseques@gmail.com" class="gmail_msg" target="_blank">aseques@gmail.com</a>> va escriure:<br class="gmail_msg"></div><div class="gmail_msg"><div class="m_7086816630011319785h5 gmail_msg"><blockquote class="gmail_quote gmail_msg" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="auto" class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"><p dir="ltr" class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">I en el cas en què l'ajuntament sigui qui em proporcioni les dades IDI són els noms dels carrers també? No es consideraria públic dlmain?</p></div><div class="gmail_extra m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"><br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"><div class="gmail_quote m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">On 22 Mar 2017 08:24, "Xavier Barnada" <<a href="mailto:xbarnada@gmail.com" class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg" target="_blank">xbarnada@gmail.com</a>> wrote:<br type="attribution" class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"><blockquote class="gmail_quote m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Hola Joan, <div class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"><br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"></div><div class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">Les dades que s'incorporen de altres fonts com ara mapes han de tindre una llicència compatible amb la Odbl. En el cas de el mapa de l'ajuntament no crec que sigui el cas. </div><div class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"><br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"></div><div class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">Salutacions </div><div class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">Xevi <br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"><br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"><div class="gmail_quote m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"><div dir="ltr" class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">El dt., 21 març 2017, 23:26, Joan <<a href="mailto:aseques@gmail.com" class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg" target="_blank">aseques@gmail.com</a>> va escriure:<br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"></div><blockquote class="gmail_quote m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr" class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"><div class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"><div class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">Estic mirant de completar alguns pobles de la garrotxa que tenen molts carrers sense nom, si faig servir l'informació que hi ha a la pàgina de l'ajuntament o que em passins per correu, puc fer servir com a font 'knowledge' o s'ha d'indicar amb alguna etiqueta concreta (o per alguna cosa no es pot fer servir, no se ..)<br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"><br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"></div>Salut, <br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"><br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"></div>Joan<br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"></div>
_______________________________________________<br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">
Talk-cat mailing list<br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">
<a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org" class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg" target="_blank">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" rel="noreferrer" class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813m_-4187436188297329845m_-8946839111048275037gmail_msg m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">
</blockquote></div></div>
<br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">_______________________________________________<br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">
Talk-cat mailing list<br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">
<a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org" class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg" target="_blank">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" rel="noreferrer" class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">
<br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg"></blockquote></div></div>
_______________________________________________<br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">
Talk-cat mailing list<br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">
<a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org" class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg" target="_blank">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" rel="noreferrer" class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br class="m_7086816630011319785m_-6424358369192124813gmail_msg gmail_msg">
</blockquote></div></div></div></div></div>
<br class="gmail_msg">_______________________________________________<br class="gmail_msg">
Talk-cat mailing list<br class="gmail_msg">
<a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org" class="gmail_msg" target="_blank">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br class="gmail_msg">
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" rel="noreferrer" class="gmail_msg" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br class="gmail_msg">
<br class="gmail_msg"></blockquote></div><br class="gmail_msg"></div>
_______________________________________________<br class="gmail_msg">
Talk-cat mailing list<br class="gmail_msg">
<a href="mailto:Talk-cat@openstreetmap.org" class="gmail_msg" target="_blank">Talk-cat@openstreetmap.org</a><br class="gmail_msg">
<a href="https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat" rel="noreferrer" class="gmail_msg" target="_blank">https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cat</a><br class="gmail_msg">
</blockquote></div></div>