<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1252">
<style type="text/css" style="display:none;"><!-- P {margin-top:0;margin-bottom:0;} --></style>
</head>
<body dir="ltr">
<div id="divtagdefaultwrapper" style="font-size:12pt;color:#000000;font-family:Calibri,Helvetica,sans-serif;" dir="ltr">
<p></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">Bona tarda a tothom,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA"><br>
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">Fa un temps que estem veient amb un dels tècnics de l’ajuntament de Figueres la manera d’integrar les dades de les que disposen amb OSM, amb diferents objectius. Avui hem definit algunes línies d’actuació:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA"><br>
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">1 – Estan preparant una revisió del inventari de comerços, la idea és incorporar en el plec de condicions que les dades hauran d’estar georreferenciades i establir la llicència corresponent per al seu ús per part d’OSM.
 Caldria veure quina categorització fan servir i si es pot establir una correspondència directa amb les d’OSM. Per altra banda, necessitaríem saber quin és el procediment per autoritzar aquesta importació massiva (documentació a entregar, a qui i com, etc).
 L’objectiu és que aquesta informació que generen pugui ser aprofitada també pel ciutadà d’una manera directa, i que aquest tingui el poder de modificar-la si no és correcta o varia en el temps.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA"><br>
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">2 – Actualment no disposen d’un mapa d’accessibilitat de tot el municipi, només s’han fet alguns parcials. Es farà la proposta d’aprofitar la infraestructura del gestor d’incidències per crear un gestor/aplicació per definir
 punts negres d’accessibilitat. Tant ciutadans com tècnics podran participar en la detecció d’aquests punts. Com a al·licient i/o per esperonar als polítics a que es posin les piles, es podria organitzar alguna mapató d’accessibilitat al municipi.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA"><br>
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">3 – El que ens està portant més reunions: carregar/incorporar la cartografia municipal a OSM amb l’objectiu de tenir una base cartogràfica de qualitat i de fàcil accés, tant per ciutadans com personal tècnic. Hem parlat
 de diferents opcions d’integració, des de la més directa (radical i descartada) d’esborrar el que hi ha i posar el que tenen, fins oferir la informació en el format que definim, de manera que es pugui establir un sistema d’actualització del que hi ha actualment
 mapejat cap a la base cartogràfica oficial. Aquest sistema s’hauria d’estudiar, i una de les opcions que han sortit seria crear un script que permeti modificar la geometria de les dades descarregades cap a la “correcta”, tot mantenint l’historial de canvis.
 Igual que s’hauria de veure qui faria aquesta feina, si ells o la comunitat OSM.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA"><br>
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">He quedat amb ell per tornar a parlar-ne aquests dies, portaré el portàtil amb el JOSM perquè vegi la forma que tenim (o al menys la que tinc jo) de treballar, i explorar quines opcions hi ha.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA"><br>
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="CA">L’important en tot plegat és que hi ha bona voluntat per fer créixer OSM i incorporar-lo en la dinàmica de l’ajuntament, pensant en oferir informació geogràfica de qualitat al ciutadà, ja sigui per mitjà de visors, aplicacions,
 etc.<o:p></o:p></span></p>
<br>
<p></p>
<p>Opinions, idees, propostes, debat? </p>
<p><br>
</p>
<p>Gràcies!</p>
<p></p>
<div id="Signature">
<div>
<p align="center"><em><font color="#0033cc"><strong></strong></font></em></p>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>