[Talk-cz] Možnost využití dat Povodí Labe

Tomas Kolda kolda na web2net.cz
Úterý Říjen 21 10:53:46 UTC 2008


Klidne se toho ujmu, jaky source tomu chcete priradit?

T

Martin Kokeš napsal(a):
> Nedalo mi to a zeptal jsem se Povodí Labe na možnost využití jejich dat 
> (osy vodních toků) ve formátu SHP, která poskytují na svých stránkách ke 
> stažení a dostalo se mi kladné odpovědi od p. Staňka, správce jejich GIS 
> i s doporučením. Ujmul by se prosím někdo importu?
>
> Martin Kokeš
> (shr3k)
> ---
> Dobrý den,
>
> filosofie našeho podniku je založena na principu, že data by měl 
> poskytovat ten, který dané mapové objekty spravuje
> a to pokud možno zdarma.
>
> To je i odpovědí na Váš dotaz.
> Na našich stránkách poskytujeme osy vodních toků, cizí i ty, které 
> spravujeme (cca 300 os vodohospodářsky významných toků z cca 20.000 
> všech os toků a meliorací na území našech Podniku = cca 1/5 ČR). Ty co 
> spravujeme i aktualizujeme, a ty ostatní budou postupně aktualizovat 
> jejich správci (Lesy ČR, Státní meliorační správa, Vojenské újezdy, ...)
> Centrálně tak existuje 5 databází na 5 podnicích Povodí, které dohromady 
> pokrývají toky celé ČR.
>
> Co se týká IDéček, bylo na úrovni MZe odsouhlaseno, že bude používán 
> jednoznačný číselný bezvýznamový identifikátor vodního IDVT, který již 
> dnes naše databáze obsahují.
> V případném využití doporučujeme tento IDVT udržovat a přes něj provádět 
> jakékoli aktualizace nebo vazby. Tento IDVT přebírá postupně i ČÚZK do 
> ZaBaGeD.
>
> Offline data poskytujeme (cca 1x ročně) na našich stránkách: 
> http://www.pla.cz/planet/ram.aspx?id=21 v SHP formátu
> a do budoucna uvažujeme o zřízení WMS či WFS online přístupů do naší 
> centrální databáze.
>
> Zároveň naše data a data, která jsme oprávněni využít i pro internetové 
> presentace jsou veřejně dostupná
> přes GIS aplikaci http://www.pla.cz/gis/ , kde je vyžadován ActiveX 
> prvek MapGuide od firmy AutoDESK.
>
> Závěrem si dovolím konstaovat, že každý podnik Povodí řeší presentaci a 
> poskytování svých dat individuálně.
> Přesto jsou vybraná data (převážně legislativně určená), která se 
> zveřejňují jednotně a ty jsou pak přístupná přes porál Ministerstva 
> zemědělství (MZe) a Životního prostředí (MŽP)
> http://www.voda.gov.cz/portal/cz/
>
> S pozdravem
>
>
>
> Pavel Staněk, správce GIS
> ______________________________________
> Povodí Labe, státní podnik
> Víta Nejedlého 951
> 500 03 Hradec Králové
> tel. : +420 495 088 633
> e-mail : pstanek na pla.cz
> http://www.pla.cz/
> ---
> Dobrý den,
>
> chtěl jsem se zeptat, zda by bylo možné použít některá mapová díla
> státního podniku Povodí Labe pro účely projektu OpenStreetMap. Zejména
> pak osy vodních toků, vodní nádrže, ale i případně i další vhodné
> objekty ve správě Povodí Labe (jezy atd.). Nekomerční projekt
> OpenStreetMap má za cíl vytvoření svobodných a licencemi nezatížených
> map, volně použitelných v otevřeném formátu pro všechny uživatele. V
> současné době to vypadá tak, že přispěvatelé buď mapují území na základě
> záznamů svých GPS zařízení, nebo odvozují mapy ze zdrojů, které toto
> umožňují (převážně ortofotomapy ÚHUL, případně katastru nemovitostí ČÚZK).
>
> Více informací k uvedenému projektu naleznete zde:
>
> http://www.openstreetmap.org/ případně http://www.informationfreeway.org/
> a
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Cz:Main_Page
> http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Czechia
>
> Myslím, že česká komunita, mapující naši republiku v projektu
> OpenStreetMap, by uvítala jakákoliv, případně i mírně generalizovaná
> (znepřesněná) data, případně jakoukoliv formu licence k jejich použití
> nebo vytvoření odvozeného mapového díla. Věříme, že tato a ostatní data
> z projektu by byla v budoucnu dobře použitelná i pro Vaše zaměstnance
> (podklady pro plány, prezentace, plánování či navigaci atp.), neboť je
> lze exportovat přímo z centrálního úložiště v mnoha dostupných formátech
> (mj. pro Garmin GPS atp.).
>
> Děkuji za jakoukoliv odpověď, s pozdravem
>
> Martin Kokeš
> Dašická 1253
> 53003 Pardubice
> tel. 777 136 677
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz na openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
>   

Další informace o konferenci talk-cz