[Talk-cz] Zaverecne hlasovani o adresach

Radomír Černoch radomir.cernoch na gmail.com
Sobota Červenec 4 17:39:38 UTC 2009


Dobrý den,

avizovaný týden uplynul, o prodloužení nikdo nepožádal a navíc od
posledního úterý již nikdo nehlasoval. Hlasování tedy skončilo.

Variantu (1) volilo 12 lidí, (2) jeden člověk a (3) 8 lidí. Výsledek
jsem pro jistotu přepočítával, takže pokud mi neunikl nějaký mail, měl
by být správně. Vítězem se tedy stává jednička (streetnumber,
conscriptionnumber, provisionalnumber).

Díky všem za účast v dlouhé diskuzi i závěrečném hlasování. Celkový
návrh schématu adres vyvěsím v nejbližší době na OSM wiki. O provedení
změny v mapě se též postarám; jen budu potřebovat nějakou dobu na
přípravu. Včas dám vědět.

S pozdravem,
Radek Černoch

---------- Forwarded message ----------
From: Radomir Cernoch <radomir.cernoch na gmail.com>
Date: 2009/6/27
Subject: Zaverecne hlasovani o adresach
To: talk-cz na openstreetmap.org


Dobrý den,

myslím, že nastal čas hlasovat o vítězné variantě pro datový model adres
v ČR. Návrhy jsou řazeny dle stáří. Svoje hlasy, prosím, zašlete v
odpovědi na tento e-mail. Hlasuje se pro právě jednu z variant.
Zbytek navrhovaných změn (obsah addr:housenumber, is_in, ...) zde
neuvádím, protože už konferencí prošel několikrát bez připomínek.

1)

čo ... addr:streetnumber
čp ... addr:conscriptionnumber
če ... addr:provisionalnumber

+ Sémanticky přesný
+ Drží se konvence v pojmenovávání tagů v OSM
+ V příslušných státech je možné použít jednotná jména tagů
 (ČR+SR všechny tagy, v DE+A mají Konskriptionsnummer, ...)
- Conscription se může zdát jako nepříjemné slovo


2)

čo ... addr:streetnumber
čp ... addr:number_in_district
če ... addr:provisionalnumber

+ Řeší problém se slovem 'conscription'
- Sémanticky nepřesný (district ~ okres)
- Nedrží se zvyklostí (podtržítka, pořadí slov)

3)

čo ... addr:orientacni
čp ... addr:popisne
če ... addr:evidencni

+ Sémanticky zcela přesný
+ Krátká slova => rychlé psaní a málo překlepů
- Česká slova ve jménech tagů (v OSM je tendence "vše anglicky")
- Nesjednocuje názvy tagů ani mezi ČR+SR (addr:popisne X addr:supisne),
 kde jsou navíc oba systémy zcela shodnéVzhledem k rychlosti Vašich minulých odpovědí mi 1 týden na hlasování
připadá dostatečný. Ozve-li se někdo proti, doba do uzavření hlasování
se automaticky prodlouží na 2 týdny.

S pozdravem,
Radek Černoch
Další informace o konferenci talk-cz