[Talk-cz] Tracer - nastavení

Jan Bilak jan.bilak.osm na gmail.com
Pondělí Březen 1 12:32:21 UTC 2010


Zdroják SmallHoleRemover filtru vypadá takto:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Osm.Kn.Trace.Server.Trace.Interfaces;

namespace SmallHoleRemover
{
  [BitmapFilter("SmallHoleRemover")]
  public class SmallHoleRemover : IBitmapFilter
  {
    const byte BACKGROUND = 0;
    const byte PEN = 1;
    const byte TEMP = 2;

    #region IBitmapFilter Members

    public byte[][] Filter(byte[][] bitmap)
    {
      int h = bitmap.Length;
      int w = bitmap[0].Length;

      for (int y = 1; y < h - 1; y++)
      {
        for (int x = 1; x < w - 1; x++)
        {
          if ((bitmap[y][x] == PEN) &&
            (bitmap[y][x - 1] != BACKGROUND || bitmap[y][x
+ 1] != BACKGROUND ||
            bitmap[y - 1][x] != BACKGROUND || bitmap[y +
1][x] != BACKGROUND))
            bitmap[y][x] = TEMP;
        }
      }
      for (int y = 1; y < h - 1; y++)
      {
        for (int x = 1; x < w - 1; x++)
        {
          if (bitmap[y][x] == TEMP)
            bitmap[y][x] = PEN;
        }
      }

      return bitmap;
    }

    #endregion

    #region IConfigurable Members

    public void Init(IDictionary<string, string> confValues)
    {
    }

    #endregion
  }
}
Další informace o konferenci talk-cz