[Talk-cz] Zámecké, krajiná?ské apod. parky

Jachym Cepicky jachym.cepicky na gmail.com
Pondělí Únor 14 07:33:00 UTC 2011


Dovolil bych si malou poznámku,

> No, park se to nazývá proto, že to je park :-) Na rozdíl od lesa, který
> se vysazuje primárně pro hospodářské účely, parky se vysazují a
> udržují pro účely estetické a rekreační. Je ale pravda, že právě typ
> anglického krajinářského parku, kterým je Konopiště, má les
> napodobovat a laik to v krajině asi snadno nepozná.

velmi volně podle lesního zákona a i z jiných zdrojů: Les má funkce
produkční a neprodukční. Produkční se většinou myslí dříví, ale můžou to
být i lesní plody, maso. Např. v oboře, což je bez pochyby "les" je
hlavní funkcí produkce jelenů - s dřívím se tam na zisk moc počítat
nedá.

Z neprodukčních funkcí je jasné, že se jedná o funkce ochranné (půda,
voda, hluk, ...), hydrologické, rekreační, a další. 

Z hlediska hospodářské úpravy lesa existuje kategorie lesa "les
zvláštního určení", což jsou porosty, kde převládá právě jiná funkce,
než dřevoprodukční. Typickým příkladem jsou "příměstské lesy", kde
převládá funkce rekreakční. 

A to jsem ještě neřekl, že z hlediska zákona nejde ani tak o "les" v
kterémkoliv jeho vývojovém stadiu, jako spíš o "pozemky určené k plnění
funkce lesa", což můžou být i kromě zjevného i lesní školky, lesní
cesty, skládky dříví, lesní pastviny, bažiny, rybníčky, atd.

Z uvedeného vplývá, že to, že se něčemu říká "les" nebo "park" ještě
neříká nic o tom, jakým atributem by bylo vhodné to označit. Např.
"parkem" je označován lesní porost + louky v okolí Hostivařské přehrady

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.0418&lon=14.53481&zoom=15&layers=M

Podle katastru je to ale "lesní pozemek"
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-736442&y=-1049210&maplayers=%208244EA23


jako typický "park" bych ale neváhal označit např. sharwood u hl.
nádraží (Praha)

http://www.openstreetmap.org/?lat=50.08379&lon=14.43413&zoom=17&layers=M

> 
> > Průhonický park je zcela jiný - tam snad není jediný strom, který by
> > nebyl vysazen a udržován - také to má statut botanické zahrady, navíc se
> > tam platí vstup.
> 
> Zadní část je stylově skoro stejná (a vstupné se do ni neplatí).

Když se podíváme do KN, tak ta přední část parku (kliknul jsem náhodně
do části "před silnicí") je "zeleň", způsob využití je "ostaní plocha".

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-734697&y=-1054840&maplayers=%208244EA23

Za silnici jakbysmet:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-735030&y=-1054981&maplayers=%208244EA23

Když jsem kliknul někam u Konopiště (moc to tam neznám):
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-730831&y=-1079439&maplayers=%208244EA23

tak to vypadá na "jiná plocha" a "ostatní plocha" 

nebo hned vedle
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/MapaIdentifikace.aspx?&x=-731263&y=-1079391&maplayers=%208244EA23 

lesní pozemek.

"Kunratický les" (což je pozemek prakticky uprostřed města) je "lesní
pozemek", využití je ale drsně rekreační (a půdo ochranné, ale to bych
sem moc netahal). 

A tak dál.

> 
> Nicméně zkusil jsem to nakonec pro větší názornost zkombinovat. Park
> tvoří základní vrstvu a na ní je vynesen les. Vypadá to takto:
> 
> http://www.openstreetmap.org/?lat=49.77628&lon=14.65935&zoom=15&layers=M
> 
> Zajímá mne, jaký mát na toto řešení názor. Pro srovnání se ale
> podívejte také na vzory, které mne inspirovaly:
> 
> Drážďany
> http://www.openstreetmap.org/?lat=51.03844&lon=13.76233&zoom=15&layers=M
> 
> Londýn
> http://www.openstreetmap.org/?lat=51.4246&lon=-0.3065&zoom=13&layers=M
> 
> Cambridge
> http://www.openstreetmap.org/?lat=52.20486&lon=0.11354&zoom=17&layers=M
> 
> V Anglii zřejmě používají spíše nature=wood, což asi správné není, ale
> princip kombinace parku a lesa se mi líbí, protože je správný
> sémanticky a názorný na vykreslené mapě.
> 
> Zdraví,
> 
> Marek

Já bych se k navrženému připojil, ale poprosil bych, aby se při
vykreslování "parků" a  "lesů" zohlednilo to, co je momentálně v
katastru, protože to je tak říkajíc "ground truth". 

Myslím taky, že se vyplatí to konzultovat se ZABAGEDem (k dispozici na
mapách v nahlizenidokn.cuzk.cz, tam je to sice rozděleno snad jenom na
"les","sad","ostatní plochy" (volně vymýšlím, nenahlížím do
dokumentace), může to být určité vodítko.

Tolik moje cancy

Jáchym
-- 
Jachym Cepicky
e-mail: jachym.cepicky gmail com
URL: http://les-ejk.cz
PGP Public key: http://les-ejk.cz/pgp/JachymCepicky.pgp

Další informace o konferenci talk-cz