[Talk-cz] import adres pardubice

Libor Pechacek lpechacek na gmx.com
Neděle Únor 20 22:05:33 UTC 2011


On Fri 18-02-11 16:53:50, Lukas Kabrt wrote:
> Složka s programem by měla vypadat následovně:
> 
> - CUZK.Common.dll
> - GeoUtils.dll
> - merge-cuzk-db.exe
> - OSMUtils.dll
> - data
> 	- adresy.xml
> 	- kucr.osm
> 	- Pardubice
> 		- buildings.csv
> 		- HOLICE
> 			- __merge.bat
> 			- .....
> 		- PARDUBICE
> 			- __merge.bat
> 			- ......
> 		- PĚLOUČ
> 			- __merge.bat
> 			- ......

Pro zájemce o rozchození importu pod Linuxem se může hodit i následující
informace:

1) čeština je v ZIP archivech v kódováníCP852
2) k rozbalení archivů je třeba použít 7zip, nejlépe s LANG=POSIX (jestli si
   dobře pamatuji unzip pozměnil jména)
3) BAT-y si přeložíte na shellové skripty následovně:
  #!/bin/bash

  for i in "$@"; do
	  iconv -f cp852 -t utf8 < $i | \
		  sed 's/-mappings \([^ ]*\) /-mappings "\1" /;s/^\([^ ]*\) /mono \1.exe /;s:\\:/:g' \
		  > "$(basename $i .bat).sh"
	  chmod a+x "$(basename $i .bat).sh"
  done

Libor
Další informace o konferenci talk-cz