[Talk-cz] import adres pardubice

Pavel Machek pavel na ucw.cz
Středa Únor 23 18:52:39 UTC 2011


> * davkove zpracovani (udrzba, aktualizace, export, render) adresnich
> bodu objevujicich se jako bod linie ci plocha je problematicke
> * do adresniho bodu patri jen adresni bod (nikoliv POI) jak se
> nezridka deje. opet POI != adresni bod

Na druhou stranu -- kdyz bude POI oddeleny od adresniho bodu, bude
tezke odpovedet na dotaz "jakou adresu ma tahle restaurace?".

									Pavel

-- 
(english) http://www.livejournal.com/~pavelmachek
(cesky, pictures) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel/picture/horses/blog.html
Další informace o konferenci talk-cz