[Talk-cz] dibavod: vodn? toky uvnit? vodn?ch ploch

"Petr Morávek [Xificurk]" xificurk na gmail.com
Neděle Únor 27 20:34:26 UTC 2011


Mike napsal(a):
> Tohle je snad první rozumný argument. Ale pak to chce vymyslet nějaký
> nový tag pro waterway, který bude značit nějaké koryto nebo dno nebo jak
> to nazvat (stream-bed, river-bed nebo jen bed). Protože uprostřed
> rybníka nebo nádrže to prostě řeka nebo potok není. A pak klidně dělat
> relace na celou řeku.

Jaktože není? waterway=stream/river značí vodní tok, nikoliv koryto nebo
hranici vodní plochy. A ten potok/řeka tím rybníkem prostě protéká -
když zvednu stavidlo a rybník vypustím, tak tam každý může jasně vidět
(uzký) vodní tok přitékající z jedné strany a za hrází pokračující dále,
ne? Rozhodně ten vodní tok na jedné straně magicky nezmizí a u stavidla
taky není žádný pramen nového vodního toku.

Ještě jednou se ptám - jaký je (aspoň jeden) rozumný důvod pro mazání
toku uvnitř vodní plochy, nebo vynalézání nového tagu? A to, že to
zrovna teď jeden z (mnoha) rendererů OSM dat vykresluje "divně" skutečně
není rozumný důvod.

Petr

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 261 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110227/4eb500fc/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz