[Talk-cz] dibavod: vodn? toky uvnit? vodn?ch ploch

"Petr Morávek [Xificurk]" xificurk na gmail.com
Pondělí Únor 28 10:40:36 UTC 2011


Tomáš Tichý napsal(a):
>     A co takhle ty linie řek a potůčků v nádržích označit layer=-1 ?
>      Pomůže to rendererům, bude to víceméně správně i sémanticky (řeka
>     je skrytá pod hladinou přehrady) a nemusíme zavádět nový tag. 
> 
> 
> TT 
> 

Asi jste se nikdo do toho jediného problémového stylu nedíval, co? Tohle
na vzhledu mapy na hlavní stránce OSM vůbec, ale vůbec nic nezmění.

Petr

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 261 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20110228/be122946/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz