[Talk-cz] import budov

"Petr Morávek [Xificurk]" xificurk na gmail.com
Čtvrtek Srpen 2 20:29:45 UTC 2012


Martin Kokeš wrote:
> Bohužel v metrech. :-) Např. Pardubice cca 20 metrů SV-JZ.
> 
> MK

Určitě? V porovnání s čím?
Sice mám v tomhle směru fakt limitované znalosti, ale když jsem stáhnul
grid [1] a zkusil transformovat pár bodů z Ostravska, tak se výsledek
oproti definici [2] lišil cca o 0.5m (plus opačná znaménka).

Petr

[1] http://grass.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/S-JTSK-Grid
[2] http://spatialreference.org/ref/sr-org/czech-s-jtsk-epsg2065/proj4/

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 262 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120802/9d5c49b8/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz