[Talk-cz] rúian - struktura dat adresních bodů

Miroslav Šulc fordfrog na fordfrog.com
Neděle Srpen 5 16:27:48 UTC 2012


nejsou ale součástí údajů o adresních bodech (je otázka, jestli by vůbec
měly být).

ff

Dne 5.8.2012 18:19, LM_1 napsal(a):
> Námět: Regiony soudržnosti se zobrazují na hlavní stránce při zoomu 7,
> takže v OSM zcela jistě jsou.
> LM_1
>
> Dne 5. srpna 2012 18:10 Miroslav Šulc <fordfrog na fordfrog.com> napsal(a):
>> ahoj,
>>
>> pustil jsem se do toho bota nad rúian daty. z analýzy rúian dat mi vyplývá,
>> že sestavení adresy lze udělat následovně:
>> - adresní místa s vazbou na ulici mají definovanou ulici
>> - adresní místa bez vazby na ulici nemají asociovanou žádnou ulici
>> - určení obce adresního místa vazbou na stavební objekt a u něj přes vazbu
>> na část obce až na samotnou obec (a následně na nějaký vyšší územní celek -
>> okres, region)
>>
>> k tomu připojuju ilustrační tabulku (typ_kod 1 = má číslo domovní, 2 = má
>> číslo evidenční; has_ulice f = nemá definovanou vazbu na ulici, t = má
>> definovanou vazbu na ulici; count = počet adresních míst; has_cobce = má
>> vazbu na část obce; has_momc = má vazbu na městský obvod/městskou část;
>> has_parcela = má vabzu na parcelu):
>>
>> ruian_new=# select so.typ_kod, am.ulice_kod is not null has_ulice, count(*),
>> count(cobce_kod) has_cobce, count(momc_kod) has_momc,
>> count(identifikacni_parcela_id) has_parcela from rn_adresni_misto am left
>> join rn_stavebni_objekt so on am.stavobj_kod = so.kod group by typ_kod,
>> has_ulice order by typ_kod, has_ulice;
>> typ_kod | has_ulice | count | has_cobce | has_momc | has_parcela
>> ---------+-----------+---------+-----------+----------+-------------
>>    1 | f     | 1098413 |  1098413 |   2190 |   1048078
>>    1 | t     | 1350292 |  1350292 |  266197 |   1310712
>>    2 | f     | 353978 |  353978 |  31947 |   273816
>>    2 | t     | 112828 |  112828 |  16215 |    81166
>>    3 | f     |    3 |     0 |    0 |      3
>>    3 | t     |    1 |     0 |    0 |      1
>> (6 rows)
>>
>> z ní vyplývá, že všechny adresní body typu 1 (má číslo domovní) a 2 (má
>> číslo evidenční) mají v tabulce stavebních objektů vazbu na část obce.
>> problematika určení parametrů adresního bodu by tedy měla být až potud
>> jasná. (možná se lze ještě pozastavit nad otázkou, zda do informací o
>> adresních bodech zahrnout i městský obvod/městskou část).
>>
>>
>>
>> další oblastí je tagování adresních bodů. když se podívám třeba tady u nás
>> na adresní body, tak jejich otagování se dost různí (nevím, jestli jsem
>> postihnul všechny případy, ale asi ne):
>>
>> 1) číslo domovní bez tagu addr:city
>> addr:conscriptionnumber=666
>> addr:country=CZ
>> addr:housenumber=666
>> addr:street=Lesní
>> is_in=Doksy, Liberecký kraj, CZ
>> source:addr=mvcr:adresa
>> source:loc=cuzk:km
>>
>> 2) evidenční číslo bez tagu addr:city a addr:street
>> addr:country=CZ
>> addr:housenumber=ev.479
>> addr:provisionalnumber=479
>> is_in=Staré Splavy, Doksy, Liberecký kraj, CZ
>> note=Nekonzistence cuzk:km a mvcr:adresa
>> source=cuzk:km
>>
>> 3) evidenční číslo s tagem addr:street, ale bez addr:city
>> addr:country=CZ
>> addr:housenumber=ev.399
>> addr:provisionalnumber=399
>> addr:street=Klůček
>> is_in=Doksy, Liberecký kraj, CZ
>> source:addr=mvcr:adresa
>> source:loc=cuzk:km
>>
>> 4) očekával bych adresní body typu 1) včetně tagu addr:city, ale u nás jsem
>> je nenašel
>>
>> takže otázkou je, jaké tagy má mít adresní bod s číslem domovním a s číslem
>> evidenčním (v obci a mimo obec). osobně bych očekával u všech adresních bodů
>> následující tagy:
>> addr:city=Litovel
>> addr:conscriptionnumber=678
>> addr:country=CZ
>> addr:housenumber=678/1
>> addr:postcode=78401
>> addr:street=Mlýnská
>> addr:streetnumber=1
>> is_in=Litovel, Olomoucký kraj, CZ
>> source:addr=ruian
>> ref:ruian=123456789
>>
>> případně lze ještě přidat tag s částí obce. tady je odkaz na addr tag na
>> osm: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:addr
>>
>>
>>
>> poslední věc, na kterou jsem narazil, je, že kraje, které jsou použité v osm
>> datech, dnes již neexistují. co jsem pochopil z dokumentace rúian, tak se
>> nyní používají tzv regiony soudržnosti, jejichž názvy jsou víceméně totožné
>> s kraji (nicméně ne s těmi v osm). tady je seznam regionů:
>>
>> ruian_new=# select nazev from rn_region_soudrznosti;
>>    nazev
>> -----------------
>> Praha
>> Střední Čechy
>> Jihozápad
>> Severozápad
>> Severovýchod
>> Jihovýchod
>> Střední Morava
>> Moravskoslezsko
>> (8 rows)
>>
>> takže např liberecký kraj zmíněný v příkladech nahoře neexistuje, stejně tak
>> olomoucký. tady je pak otázka, jakou identifikaci použít v is_in, zda použít
>> regiony soudržnosti (jako náhradu krajů), nebo pro lepší identifikaci použít
>> raději okresy.
>>
>>
>> takže když to shrnu, tak:
>> - identifikace adresních bodů je asi jasná (co s momc?)
>> - je potřeba domluvit se, jaké tagy budou adresní body obsahovat
>> - je potřeba najít náhradu za kraje
>>
>> dotazy/připomínky/náměty?
>>
>> ff
>>
>> _______________________________________________
>> Talk-cz mailing list
>> Talk-cz na openstreetmap.org
>> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
>>
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz na openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz


------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 4475 bytes
Desc: Elektronicky podpis S/MIME
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120805/a1a697f2/attachment.bin>


Další informace o konferenci talk-cz