[Talk-cz] WMS data uzemn?hopl?nov?n?

Michal Pustějovský Michal.Pustejovsky na seznam.cz
Středa Leden 25 14:29:18 UTC 2012


Poptal jsem se tedy na odboru územního plánování MSK. Dle ředitele tohoto odboru
nelze data územně plánovací dokumentace poskytnou jako celek, protože jednotlivé
vrstvy pocházejí z různých zdrojů a mají různé licence. K datům územně
analytických podkladů a technické infrastruktury platí licence (z ust. § 27
odst. 3 stavebního zákona), že je lze použít jen pro potřeby územního plánování.
Podklady jsou uvolněny jen pro výkon státní samosprávy.

Další informace o konferenci talk-cz