[Talk-cz] OSM Inspector a stav přijetí licence

"Petr Morávek [Xificurk]" xificurk na gmail.com
Středa Leden 25 20:47:06 UTC 2012


OK, tedy shrnutí importů a lidí, kteří na nich pracovali:

1) HS-RS
- Jachym Cepicky - dodání shapefilů
- hanoj - kontrola a čištění dat (duplicity)
- Pavel Machek (pavel) - shp2osm & upload

2) UIR-ADR
- Tomáš Kolda - příprava dat
- Pavel Machek (pavel) - upload

3) UHUL WMS
- Tomáš Kolda - příprava dat
- Pavel Machek (pavel) a další uživatelé - upload

4) dibavod
- Tomáš Kolda - zpracování dat, importní skripty
- Pavel Machek (pavel) - shp2osm na části datasetů
- Pavel Machek (pavel) a další uživatelé - upload

LWG by rádo slyšela explicitní vyjádření výše uvedených lidí, že import
byl společnou prací a zúčastnění souhlasí s tím, aby data zůstala
publikovaná v OSM dokud bude pod "svobodnou a otevřenou" licencí (tj.
jedno jestli pod CC-BY-SA 2.0, ODbL 1.0, nebo jinou podobného ražení).

Jachym Cepicky se již v tomto duchu vyjádřil [1]. Chtěl bych o podobný
krok poprosit i ostatní.
Pavle, sice jsi jasně napsal, že nehodláš spolupracovat, ale chtěl bych
se zeptat - můžeme alespoň předpokládat, že nebudeš protestovat a
bojovat proti zachování dat, pokud LWG sezná, že můžou v OSM dále existovat?

Pokud se všichni účastníci importu vyjádří kladně a Pavel nebude bojovat
proti, tak LWG changesety uvedené na wiki [2] převede na jiný účet a
data budou moci být zachována i po změně licence.

Zdraví,
Petr Morávek aka Xificurk

[1]
http://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/2011-September/006826.html
[2]
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Quick_History_Service/Changeset_Lists#Pavel_imports_in_Czech_Republic

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 262 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20120125/fcf30a9a/attachment.sig>


Další informace o konferenci talk-cz