[Talk-cz] [OSM-talk] Critical Mass for license change-over

jzvc jzvc na tpfree.net
Pátek Leden 27 21:21:43 UTC 2012


Dne 27.1.2012 21:14, LM_1 napsal(a):
> Na globální mailing list (talk na osm.org) přišla zpráva od licenční skupiny (LWG).
> Můj osobní názor: Kritické množství by mělo být přes 99 %, měla by být
> delší doba, kdy je znám způsob určení, která data budou zachována, ale
> ostatní ještě nebudou odstraněna.
> Lukáš (LM_1)
>
> tady je shrnutí____________________________________________-
>
> S postupem procesu změny licence bylo dosaženo shody, že (aby nedošlo
> k ztrátě nepřiměřeného množství dat) fáze 5 (vlastní přepnutí licence)
> by měla proběhnout až po dosažení "kritického množství".
> Otázka je, jestli si myslíte, že kritického množství bylo dosaženo?
> Zpráva LWG:
> LWG je přesvědčena, že kritického množství bylo dosaženo, stále
> pokračuje snaha o kontaktování nerozhodnutých přispěvatelů, Několik
> odmítajících laskavě dovolilo pokračování v užívání jejich příspěvků
> po zajištění, že jejich obavy/problémy jsou známé. Výbor OSMF požádal
> o směřování změny k 1. 4.
> Dobrá čísla:
> Pod novou licencí aktivně přispívá několik set tisíc uživatelů,
> výslovně odmítlo 420.  97.1% of uzlů [2] a 96.6% of cest bylo
> vytvořeno souhlasícími uživateli, některé mohly být později změněny.
> Podle aktuálních čísel je 3,2 mil. cest z 120 mil. nějak
> problematických - to je 2,68 %. => 97,32% připravenost. Nebojte se
> zpochybnit.

Sem se mrknul na takovy pidimestecko jako je Berlin, nebudu zjistovat %,
na to opravdu chut nemam, bohate mi staci, ze zmizi silnice prvnich
trid, zjevne i casti dalnic, samozrejme spousta ulic ... (by woko tak
30%) => by woko 2 roky prace v trapu. Nu coz, beru to jako pouceni do
budoucna - zasadne neprispivat do zadneho open projektu, natoz udelat
takovou blbost, jako odsouhlasit zmenu licence.  Z pouzitelny mapy se
stane naprosto nepouzitelny bazmek.

>
> A co negativní faktory?
> - subjektivní kritéria 100 nemocnic je významější než pár milionů
> importovaných uzlů. Ztráta opakovatelného importu může být špatná
> kvůli následným editacím.
> - existují regionální [2,4] rozdíly, v některých oblastech je situace
> horší než vyplývá z uvedených čísel. Použijete OSMI License View tool
> [5].
> -stále je asi 35000 starších přispěvatelů, kteří neodpověděli. Je mezi
> nimi mnoho lidí, kteří zmapovali menší město, přestali a neodpovídají
> - na národní úrovni se řeší specifické problémy v České republice a
> Polsku. V některých zemích (viz originál) jsou problémy regionální, v
> Německu je hodně od uživatelů, kteří vysloveně odmítli. V Libérii a na
> Kypru jsou významní přispěvatelé, kteří neodpověděli. V Japonsku je
> jeden významný přispěvatel, který odmítl, ale jedná se import POI.
> - http://odbl.de/ [4] ukazuje pesimističtější obraz, pravděpodobně
> kvůli boty, které jsou neškodné
>
> Konečně "nová" je na http://cleanmap.poole.ch Běží na nějaké plečce,
> takže mějte pochopení pro pomalost a zkuste to za chvíli znovu
> Mike
>
> Následuje původní zpráva____________________________________________
>
> This is a report from the License Working Group and a request for
> feedback. If anyone can do translations or summaries for other
> language mailing lists, I would be very grateful.
>
> Our moderators have agreed that this is a general topic of concern to
> the whole OSM community. If you are a continuing mapper, please feel
> free to respond and give your opinion. Only strictly "legal" questions
> will be pointed at legal-talk list.
>
> As the license change process evolved, concern was expressed that an
> unacceptable amount of data might be lost from the current version of
> the OSM database and consensus was reached that phase 5 [1] - the
> actual license cut-over - should only happen when a "critical mass"
> was achieved.
>
> The question I ask you is, do you agree that we have reached critical mass?
>
> Here is our report.
>
> I and the License Working Group think we clearly have reached critical
> mass and that the situation will only improve over the next few weeks.
> An intense effort is being made to reach still undecided mappers. We
> have already asked your help in the UK, Philippines, Canada and USA.
> We will go global soon. A number of decliners have also kindly allowed
> us to continue using their contributions after making sure that their
> concerns were known. A few more may still do so. The OSM Foundation
> board has asked us to target April 1st for the change-over.
>
> First, the good numbers.
>
> Several hundred thousand mappers are now actively mapping under the
> new contributor terms. Only 420 older contributors have currently
> explicitly declined. At least 97.1% of nodes [2] and  96.6% of
> highways [2] in the current database were created by continuing
> mappers. However, some of those may have been edited later. From
> up-to-date figures, [3], it looks as though 3.2M out of 120M ways are
> problematic in some way.  That is 2.68%. It is declining. So, if we
> can use just one figure, I suggest we could be at 97.32% readiness ...
> feel free to challenge!
>
> But what about negative factors?
>
> - There are subjective criteria.  The removal of 100 hospital nodes
> may be far worse than than the removal of several million import
> points. ... Or the loss of a repeatable import may be bad because
> folks have editted over the top. It is difficult to judge whether this
> has a positive or negative bias overall.
>
> - There are regional and country [2, 4] variations. You might be in an
> area where there are bigger problems than than implied by the figures
> I have given you.  The easiest way to see this is with OSMI License
> View tool [5] .
>
> - We still have not been able to get responses from about 35,000 older
> contributors who have mapped at least one node. Sorry, this is an
> approximate figure at the moment. One impact of this is that there are
> a lot of folks who have mapped a small town, stopped mapping and have
> not responded.
>
> - On a national level, there are still specific issues we are working
> on in Poland and the Czech Republic.  In Australia, Montenegro,
> Kosovo, Albania, Macedonia and, on a regional basis, in Germany there
> large concentrations of data by folks who have specifically declined.
> In Liberia and Cyprus, there are key large contributors who have so
> far not responded. In Japan, there is also one very large contributor
> who has declined, but we understand this is a POI import that will be
> dropped.
>
> - http://odbl.de/ [4] gives a more pessimistic view than the numbers I
> have given you. This is probably due to bot edits and changes which
> are harmless, but should be taken into consideration.
>
>
> And, lastly, you can see what the "new" map will look like if we
> changed over today at http://cleanmap.poole.ch/.  This is running on a
> small machine, so please be patient and try again later if lot's of
> folks are hitting it.
>
>
> Mike
> License Working Group
>
> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Database_License/Implementation_Plan#PHASE_5_aka_Done_-_License_Cut-over_from_CC-BY-SA_to_ODbL_.28date_to_be_decided.2C_depends_on_the_technical_work.29
>
> [2] http://odbl.poole.ch/ (based on early December data)
>
> [3] http://tools.geofabrik.de/osmi/munin.html
>
> [4] http://odbl.de/
>
> [5] http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=wtfe
>
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz na openstreetmap.org
> http://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz

Další informace o konferenci talk-cz