[Talk-cz] Nové překlady Wiki

Petr Kolomazník petr.kolomaznik na gmail.com
Pátek Duben 18 11:59:13 UTC 2014


Ahoj,

navrhoval bych upravit definici retenčních nádrží a poldrů:

"basin=detention ... Suchá nádrž, suchý polder sloužící ke zpomalení odtoku
dešťových nebo povodňových vod z území. Je porostlý nízkou vegetací a může
být i mírně zemědělsky využíván. V poldru zachycená voda postupně zcela
odteče do navazujících vodních toků (s výjimkou případných mokřadů či
lokálních tůní, v nichž však necirkuluje voda a mohou i vyschnout). Suchý
poldr bývá často umisťován jako další stupeň ochrany nadřazený retenčním
nádržím a jako takový bývá potom relativně většího rozsahu. Nejde však o
pravidlo, a suchý poldr se tak může vyskytovat i jako první stupeň
zpomalení odtoku dešťových vod v místech, kde není zájem udržovat v nádrži
stálou hladinu vody - např. u parkovišť, technologických areálů apod."

"basin=retention ... Retenční nádrž sloužící k akumulaci a zpomalení odtoku
dešťových nebo povodňových vod z území. Může být porostlá vegetací, nejde
však o pravidlo. V nádrži je cíleně udržováno určité minimální množství
vody k okrasným, ekologickým, oddechovým či jiným účelům. Pro zajištění
průtoku vody je nádrž buď umístěna na trvalé vodoteči, nebo je minimální
cirkulace vody zajištěna uměle. V případě deště je nádrž schopna přiváděnou
vodu nejprve akumulovat a při dosažení maximální hladiny i řízeně vypouštět
do navazující dešťové kanalizace či vodního toku."

K problematice též viz norma TNV 75 9011 (
http://eagri.cz/public/web/file/209372/TNV_75_9011__brezen_2013.pdf ), z
níž vyjímám následující obrázky:

[image: Vložený obrázek 2]
[image: Vložený obrázek 4]

Petr2014-04-18 10:43 GMT+02:00 Dalibor Jelínek <dalibor na dalibor.cz>:

> Ahoj,
>
> přidal jsem nějaké nové překlady Wiki. Tak je nabízím ke čtení. :-)
>
> Děkuji všem, kteří to po mě čtou a rovnou opravují chyby.
>
>
>
> Tyhle dva mi přijdou důležité a mám pocit, že u nás se zatím moc
> nepoužívají.
>
> Osobně při mapování ještě doznačuji naše rybníky podle tohoto nového
> schématu.
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:natural%3Dwater
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:water
>
>
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dbasin
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dgreenfield
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Tag:landuse%3Dbrownfield
>
>
>
>
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:addr:flats
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:intermittent
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cs:Key:salt
>
> (ne, že by tyhle u nás byly nějaké důležité)
>
>
>
>
>
> Mějte se,
>
> Dalibor
>
> _______________________________________________
> Talk-cz mailing list
> Talk-cz na openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-cz
>
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140418/a57f7273/attachment.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image.png
Type: image/png
Size: 200571 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140418/a57f7273/attachment.png>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image.png
Type: image/png
Size: 144841 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk-cz/attachments/20140418/a57f7273/attachment-0001.png>


Další informace o konferenci talk-cz