[Talk-cz] Import adres smazáním a znovunahráním

Libor Pechacek lpechacek na gmx.com
Neděle Duben 20 19:55:19 UTC 2014


Ahoj,

On Sat 19-04-14 22:37:32, Petr Vejsada wrote:
> z hlediska kvality adresních dat v OSM existují velmi problematická místa, 
> jako je například Vyškov či pravděpodobně Náchod. Adresní body jsou nesmyslně 
> umístěné, obsahují nesmyslné údaje, jsou třeba o 3 domy posunuté atd.
> 
> Uvažuji o alternativě v případě takto velmi problematických míst zvolit 
> variantu kompletního smazání a znovunahrání.

Pro některé oblasti jsem zastáncem tohoto přístupu.

> Jak by to mělo vypadat:
> 
> - ve skriptu zakomentovat tu část, která vyhledává k RUIAN bodům entity v OSM. 
> Důsledkem by bylo, že se nic s ničím nespáruje a všechna AM z RUIAN se tedy 
> vytvoří jako nový adresní bod v OSM
> 
> - Skript následně vytvoří polygon, ohraničující adresní body z RUIAN. Polygon 
> není zcela přesný, možná by šlo zadat do funkce, která polygon vytváří, větší 
> přesnost. Bude se počítat velmi dlouho, ale to přežijeme.
> 
> - takto vznikne data.osm, který bude obsahovat všechny adresy z RUIAN jako 
> nové body PLUS všechny adresní entity z OSM, které se nachází uvnitř 
> zkonstruovaného polygonu
> 
> - tento soubor natáhneme do JOSM
> 
> - v JOSM vybereme všechno, co není nové
> - z tohoto výběru bude potřeba vyhodit vše, co není pouhou adresní entitou, 
> tedy to, co má amenity, man_made, building apod.
> 
> - vše, co ve výběru zůstane, tedy adresy, smazat
> 
> - upload na OSM server.
> 
> Myslíte, že je tento postup příliš riskantní? Napadá vás k tomu něco?

Podle mě by to mělo fungovat.

Alternativně se můžeme orientovat podle verze OSM entity reprezentující AM.
Pokud je v=1, pochází z původního importu a můžeme ji hned vyhodit.  Pokud je
verze vyšší, je třeba se podívat, jaké změny nastaly.  Předpokládám, že
konkrétní pravidla se budou lišit oblast od oblasti, podle její historie.

Libor
Další informace o konferenci talk-cz