[Talk-cz] CzechAddress zahájil činnost a ještě není zabanován

Petr Vejsada osm na propsychology.cz
Pondělí Březen 31 18:09:57 UTC 2014


Ahoj,

takže import adres spuštěn.

Poslední úpravy skriptu dopadly takto:

- addr:suburb a addr:city se přidává jen tehdy, pokud AM leží mimo příslušný 
polygon
- na stávající adresní bod se sahá jen tehdy, pokud je v něm něco špatně nebo 
něco chybí
- důvodem pro sahání na AM *není* situace, kdy chybí addr:place a AM má ulici.  
Toto dramaticky redukuje počet editovaných bodů ve městech. Přidání addr:place 
by *teď* nepřineslo zlepšení ve vyhledávání. Pokud se v budoucnu Nominatim 
naučí používat addr:place i tam, kde je ulice, můžeme uvažovat o dohrání. 
Pokud se na AM sahá z jiných důvodů, addr:place se přidá vždy, ale samotné 
přidání addr:place v místech s ulicí není samo o sobě důvodem pro sahání na 
bod.
- úplně jsem upustil od přidávání  addr:country=CZ v okolí hranic z důvodu 
zátěže databáze. Hraniční polygon je dost velký a členitý a testování, zda bod 
je blízko hranic, způsobilo cca 10-20 násobné zpomalení běhu.

Pokud se v té soustavě podmínek začínáte ztrácet, nic se neděje, už se v tom 
také ztrácím.

Zátěžový test byl proveden na okrese Karviná, což je cca 44 tisíc adresních 
míst. Vygenerování .osm je v pohodě, pár desítek minut. Editace v JOSM cca 6 
hodin práce. Nejvíce zabrat dostal OSM server, který nestihl uzavřít changeset 
včas a JOSM vytimeoutoval. Následně ovšem changeset uzavřel, takže je to 
nahrané.

Jestli se někdo chcete přidat k editaci, tak je možno. Vezměte v úvahu, že 6 
hodin, které jsem strávil na Karviné, bylo opravdu intenzivních a že jsem 
cvičnými editacemi už dost vytrénovaný, tak nepřeceňte síly ;-). Je potřeba 
editovat rychle. Čím delší prodleva mezi vytvořením .osm a jeho nahráním 
uplyne, tím větší riziko, že v OSM už budou nějaké editace, spáchané v 
mezičase a nejsem zrovna zběhlý v řešení těchto konfliktů.
 
--
Petr, pv na propsychology.cz
>p<

Další informace o konferenci talk-cz